10 grunde til at du bliver svigtet

Har du oplevet svigt, som har givet dig ar på sjælen? Hvis du bliver svigtet i dine relationer, kan det skyldes dine egne vaner i relationen.

De fleste mennesker oplever svigt på et tidspunkt gennem livet. Det kan være en helt naturlig og menneskelig del af det at leve.

Men måske føler du alligevel, at du er blevet ekstra hårdt ramt af svigt gennem dit liv. Hvis det føles for dig, som om at du befinder dig i et mønster, hvor andre mennesker tit svigter dig, så kan det skyldes din egen rolle i de relationer.

10 grunde til at du bliver svigtet

Folk omkring dig ved ikke, hvad du har brug for

Hvis du en gang i mellem føler dig svigtet, kan det først og fremmest skyldes, at folk i din omgangskreds ikke ved, hvad det er, du dybest set har brug for fra dem. Måske ville menneskene i dit liv egentlig gerne være der mere for dig, hvis de havde et klarere billede af, hvad du ønsker af dem.

Hvis du går rundt med nogle ønsker, behov og længsler, som du ikke får sagt højt i hverdagen, så har du ikke en chance for at blive imødekommet. Du risikerer at lægge ansvaret for relationen over på det andet menneske, i stedet for at du tager styring over at få, hvad du har brug for.

Du frygter skuffelser eller afvisninger

Fortæller du det ikke direkte til andre mennesker, når der er noget du har brug for fra dem, så er det måske fordi du frygter konsekvensen. Måske tænker du, at de mennesker, du gerne vil have støtte, opbakning og hjælp fra, ikke har tid til dig eller ikke synes det er besværet værd at være der for dig. Måske frygter du at de vil afvise dig, eller at du får dine forhåbninger op, og efterfølgende bliver skuffet. Det kan føles skræmmende for dig, fordi det risikerer at styrke følelsen af svigt.

Har du har det sådan, så kan det være du skal arbejde lidt med dine forventninger. Det er rigtigt, at du altid kan risikere at få et nejtak, når du beder om hjælp. Måske skal du spørge dig selv, hvad det betyder for dig, og hvordan du vil vælge at forholde dig til det grundvilkår. Vil du vælge at holde dine ønsker for dig selv, fordi du ikke har nogen garanti for, at de vil blive grebet af mennesker omkring dig?

Du har svært ved at rumme din sårbarhed

Hvis du på et bestemt område i dit liv oplever, at du mangler indflydelse og handlekraft, så kan det give dig en følelse af stor sårbarhed på det punkt. Selvom du på andre områder føler dig som en ressourcestærk person, så kan du alligevel have punkter, hvor du mangler selvtillid.

F.eks. har du måske svært ved at stole på, at mennesker kan se dig, at du er i stand til at skabe værdi af dine professionelle evner, at du kan stole på en kæreste eller at du har adgang til alle de venskaber, som du har brug for. Det kan være skræmmende for dig at mærke din sårbarhed på det enkelte punkt, og det kan gøre det svært for dig at rumme den sårbarhed.

Hvis du har det sådan, så vil du være tiltrukket af enhver person, der lader til at kunne løse problemet for dig. Du føler måske et stort behov for at blive reddet eller hjulpet af den person, og det kan opløse din kritiske sans overfor vedkommende. Det gør, at du opbygger forventninger til det menneske, som er så store, at vedkommende ikke kan leve op til det. Når det menneskes virkelige begrænsninger går op for dig, så kan det udvikle sig til et stort svigt for dig.

Du stoler ikke på din egen dømmekraft

Hvis du igennem din opvækst ikke har lært at tage din egen dømmekraft alvorligt, så kan det gøre det svært for dig at reagere, når du senere i livet føler dig forsømt eller dine grænser bliver overskredet. Måske har du igennem din opvækst oplevet, at du er blevet kaldt overfølsom, sart, krævende, besværlig, hysterisk, dramatisk eller lignende, når du har forsøgt at udtrykke dine grænser og behov. Det har måske givet dig den erfaring, at du ikke kan bruge dine følelser til at navigere efter, men at de i stedet skal undertrykkes.

Det kan have den konsekvens for dig, at du ikke får stillet krav og sat grænser, når mennesker omkring dig opfører sig på en måde, der giver dig en følelse af svigt. Måske opdager du ikke de små signaler, der automatisk opstår i dig selv, når du føler dig dårligt behandlet. Det kan også være, at du opdager signalerne, men tvivler på, hvad du skal stille op med dem.

Hvis du har det sådan, så prøver du måske at overbevise dig selv om, at du ikke skal være så forsigtig, krævende eller skeptisk, når du mærker de følelser. Måske prøver du at overbevise dig selv om, at du skal stole på en bestemt person, selvom du kan mærke, at der er noget i dig, som ikke har det godt med det. Når det sker, risikerer du at presse dig selv til at acceptere nogle situationer eller at blive i nogle relationer, som ikke er godt for dig at være i, og som senere har en risiko for at føre til svigt.

Du har et sort/hvid billede af andre mennesker

Hvis du oplever at blive skuffet over andre mennesker, og har haft en følelse af, at de ikke kan leve op til dine forventninger, så er det måske fordi du har et unuanceret billede af dem. Det kan være, at du veksler mellem enten at se mennesker i et lidt for rosenrødt eller lidt for dystert skær. Du har ikke lært at være realistisk i din vurdering af mennesker omkring dig.

På nogle tidspunkter kan det have den konsekvens, at de mennesker ikke kan leve op til dine for store forventninger, og dermed svigter dig. Derefter kan det betyde, at du går rundt med et følelsesmæssigt forstørrelsesglas, som du ubevidst kommer til at bruge til at zoome ind på alle personens fejl. Du kan måske komme til at tolke mennesket i det værst mulige skær, fordi en enkelt fejltagelse har fået dig til at miste troen på vedkommende.

Nogle relationer har det bedst med at blive skrottet, fordi selv det største plaster ikke vil kunne lappe på den afstand, der er i mellem jer. Men hvis du tror på nogle ubetinget negative tolkninger af et menneske uden at kigge efter nuancerne, kan du udvikle en grundlæggende mistillid og håbløshed, som slet ikke er nødvendig. Det forhindrer dig i at få øje på det, når du rent faktisk har en mulighed for selv at arbejde på at gøre relationen til et trygt sted at være for dig.

Du føler ikke, at du må forvente så meget af dine relationer

Hvis du igennem din opvækst ikke har været vant til, at dine grænser og behov er blevet taget alvorligt, kan det have indflydelse på din egen evne til at stille krav som voksen. Hvis du ikke tager dine grænser og behov alvorligt, kan du i stedet opleve, at du ligefrem får skyldfølelse, når du mærker dem.

Hvis dine behov ikke bliver imødekommet, så du føler dig svigtet, forsømt og overset, kan du tænke, at det er dig, der ikke er stærk nok i dig selv – eller at du måske bare føler de ting, fordi er krævende og besværlig. Det kan få dig til ubevidst at kritisere dine behov i stedet for at passe på dem. Når du kritiserer dine behov, er du med til at skabe en følelse i dig selv af, at du ikke kan tillade dig selv at forvente at blive behandlet med kærlighed, hensynsfuldhed, omtanke og opmærksomhed – at du ikke kan tillade dig at forvente at andre mennesker skal investere noget som helst i samværet med dig.

Når du på forhånd har skruet dine forventninger ned, så betyder det, at hver gang du føler dig forsømt, eller mærker afsavn og svigt, så kan det forhindre dig i at åbne munden og stille krav til mennesker omkring dig. På den måde kommer du selv til at bidrage til, at du bliver ved med at blive svigtet i dine relationer, fordi dine følelser ikke får en stemme, som er nødvendig for at passe på dig.

Du har vænnet dig til at blive forsømt

Hvis du aldrig er blevet støttet i at sige fra, sætte grænser og passe på dig selv, er du gennem dit liv blevet vænnet til at acceptere at leve i en tilstand af forsømmelse og svigt af større eller mindre grad. Det betyder, at du ikke rigtigt opdager det for alvor, hvis du befinder dig i en relation, hvor du bliver presset, forsømt eller svigtet. Du oplever situationen som normal eller forventelig, og reagerer derfor ikke så meget på det. Måske skal du helt ud til en meget tydelig grænse, før det går op for dig, at en bestemt relation er usund for dig og ikke føles OK for dig.

Hvis du ikke selv er opmærksom på det, når du bliver forsømt, har du ikke mulighed for at kommunikere om dine følelser, og at stille krav til de mennesker, der behandler dig hensynsløst. De får derfor ikke mulighed for at høre om din oplevelse og dine følelser og at reflektere over deres måde at opføre sig på over for dig. Det kan få den konsekvens, at de bliver ved med at svigte dig, uden at de selv er klar over det – og uden at det måske er det, de selv ønsker.

Du har ikke lært at stille krav

Har du aldrig lært, hvordan du konkret skal stille krav til andre mennesker, så kan det føles helt umuligt at åbne munden, når der er noget du savner i relationen med dem. Måske er du ikke helt klar over hvad det præcist er, der er galt. Du kan mærke, at et eller andet går dig på, men kan måske ikke sætte ord på helt præcist, hvad det drejer sig om.

Det kan også være at du godt kan sætte fingeren på problemet, men er i tvivl om, hvordan du skal tale om det og formulere dine tanker og følelser på en god måde. Måske har du prøvet at fortælle hvordan du har det, men oplever, at du ikke trænger igennem til den person du taler med. I visse tilfælde har du måske oplevet, at din åbenhed er blevet brugt imod dig, og er endt med at du selv er blevet kritiseret.

Hvis du ikke har lært, hvordan du konkret skal stille krav, så du bliver hørt og taget alvorligt, så er det svært for dig at bearbejde dine relationer i en retning, hvor du kan være tryg. Det kan gøre, at du ubevidst selv er med til at fastholde et mønster i dine relationer, hvor det er let at svigte dig, fordi der ikke er nogen konsekvenser ved det.

Du føler dig svag eller betydningsløs

Hvis du har oplevet flere gange i dit liv at blive svigtet, kan det hænge sammen med, at du måske selv har en følelse af, at du er for svag eller betydningsløs til at være i stand til at påvirke den relation, du befinder dig i. Du har måske ikke nogen erfaring med, at det kan gøre en forskel for andre mennesker, hvad du føler og mener i en bestemt i relation.

Har du igennem dit liv ikke været vant til, at dine følelser har haft en betydning for mennesker omkring dig, så har du heller ikke mærket på din egen krop, at du kan påvirke en relation, hvis du kommunikerer åbent om dine behov og forventninger. Det kan få dig til at lukke dig lidt ned i dag, så dine følelser ikke får mulighed for at påvirke dine relationer, og dermed ikke hjælper til at passe på dig.

På den måde risikerer du at blive udsat for oplevelser, som får dig til at føle dig svigtet, fordi mennesker omkring dig ikke bliver informeret om, hvordan du har brug for, at de behandler dig.

Du viser ikke interesse for det menneske, du ønsker hjælp fra

Har du et oplevet at blive ladt lidt i stikken af et andet menneske, kan det skyldes, at det menneske har lagt afstand til dig på grund af den måde, du selv har behandlet vedkommende på.

Hvis du f.eks. har glemt at stikke en finger i jorden, inden du beder om hjælp, eller hvis du ikke viser det menneske personlig interesse, så risikerer du, at det andet menneske føler sig glemt og tingslig-gjort af dig. I dit selskab føler det andet menneske sig måske set som primært en redningsplanke, og det får vedkommende til at holde dig ud i en armslængde.

Er det tilfældet for dig, så risikerer du at øge risikoen for, at du bliver svigtet, fordi du på den måde selv glemmer at se og forholde dig til andre menneskers sårbarhed og begrænsninger.

Vil du have mere tillid og hensynsfuldhed i dine relationer?

Klik her, og se de 3 måder jeg kan hjælpe dig på

 

Artikler om behov i relationer

Kunne du lide indlægget?

    Hvis du tror, at dine venner vil få noget ud af artiklen, må du meget gerne dele den med dem. Du finder knapper til deling på alle sociale medier lige herunder.
    Få besked, når jeg udgiver tips om personlig udvikling og parforhold ved at synes godt om mig på Facebook eller skrive dig op til mit nyhedsbrev.

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

* indicates required

Se tidligere nyhedsbreve.

Coaching Psykoterapi Parterapi

Share

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.