10 mønstre der skaber afstand i parforholdet

Har du oplevet at din kæreste bruger feje tricks i kommunikationen med dig? Her får du eksempler på 10 mønstre der skaber afstand i parforholdet, som du skal sige fra over for, hvis du vil passe på dit selvværd.

Bliver du såret, når din kæreste virker afvisende eller perfid overfor dig? Kan du mærke at du bliver ramt af nogle små signaler i personens måde at være på, som er svært at forklare helt præcist? – og synes du måske det er ubehageligt at skulle påpege i situationen, fordi du ikke er helt sikker på om det bare er dig, der er overfølsom?

Grænseoverskridende adfærd kommer i mange udgaver, og jo mere diskret og indirekte den fremtræder, desto sværere kan den være at sige fra over for. Hvis du ikke påpeger adfærden, øger du risikoen for at den fortsætter, og det kan skade dit selvværd.

Her får du eksempler på 10 typer signaler, som du skal sige fra overfor, hvis du vil passe på dig selv og dit selvværd.

10 mønstre der skaber afstand i parforholdet

Øjenkontakt

Hvis din kæreste ruller med øjnene eller kigger væk når du siger noget, så er han eller hun med til at skabe afstand i situationen. Det er ikke sikkert at din kæreste er ude på at gøre dig ked af det, og måske er vedkommende slet ikke klar over sin opførsel. Din kærestes fejl er ikke at ville skade dig, men at mangle opmærksomhed på hvordan adfærden kan påvirke dig. De fleste mennesker vil blive følelsesmæssigt berørt af at tale med en person der kigger væk eller himler med øjnene, så det er naturligt at du forventer at en samtalepartner er opmærksom på den side af sin kommunikation.

Tonefald

Du kan også blive påvirket af et tonefald i en sætning. Hvis din kæreste virker bebrejdende eller afvisende, så har det sandsynligvis en sammenhæng med tonefaldet. En sætning kan betyde to fuldstændig modsatte ting ved brug af to forskellige tonefald. Hvis du bliver talt til i et tonefald, der påvirker dine følelser, skal du sige det højt. Forstår din kæreste ikke hvad du mener, kan du prøve at referere eller efterligne det, så vedkommende får mulighed for at høre det selv. Det kan være svært at tale om, fordi det er så diffust et emne, men hvis du er ude for feje tricks med tonefald, og gerne vil arbejde med det, så skal du først og fremmest turde tale om det. 

Kropssprog

Din kærestes kropssprog kan du også blive påvirket af. De fleste mennesker vil føle sig afvist af at tale med en person vender sig væk, blive såret over manglende kærtegn fra en kæreste eller føle sig truet ved at være sammen med én der trækker skuldrene op og stikker hovedet for tæt på. Hvis der i dit parforhold forekommer kropssprog, som du oplever som ubehageligt, så risikerer du ubevidst at komme til at lade dig styre af det, eller at vende nogle uhensigtsmæssige følelser indad mod dig selv. Det kan resulterer i, at du føler, der ikke er så meget plads til dig i forholdet. Det er ikke nødvendigvis nok at du selv reagerer fysisk – du kan være nødt til at påpege det verbalt, hvis du vil passe på din grænse.

Tavshed

Hvis din kæreste ikke ved, hvordan han eller hun skal reagere over for dig i en bestemt situation, kan det måske få ham eller hende til at lukke helt i, og være i selskab med dig uden at sige et ord – eller bare svare helt kort uden øjenkontakt. Står det på over længere tid, kan det efterhånden kravle ind under huden på dig, og føles som en slags psykisk tortur. Hvis du vil passe på dine følelser i den situation, kan du prøve selv at kopiere adfærden ved at trække dig lidt væk, og se om det får din kæreste til at reagere. Fortsætter det stadig efter et døgn, er det ved at udvikle sig til en kold krig i mellem jer, og så kan det være en god ide at konfrontere din kæreste igennem en åben og seriøs samtale.

Offerrolle

Hvis din kæreste har svært ved at få øje på, acceptere eller at bære sit eget ansvar, så kan han eller hun måske finde på at lægge meget vægt på de problemer, som du er skyld i – uden at se sin egen andel. Hvis din kæreste i de situationer virker lidt sårbar, så kan det måske gøre det svært for dig selv at påpege hans eller hendes eget ansvar over for vedkommende. Fordi du gerne vil undgå at gøre din kæreste ked af det, kan du have tendens til at tage ansvaret på dig selv i stedet for at sige din egentlige mening. Det lægger måske en dæmper på en potentiel konflikt i øjeblikket, men i længden skaber det afstand, fordi du dybest set er irriteret over det, eller føler dig lidt alene med ansvaret for at opretholde harmonien i forholdet. Hvis du gerne vil arbejde med, skal du holde fast i at sige din mening, selvom det risikerer at gøre din kæreste ked af det.

Bebrejdelser

Hvis du ikke fra starten af forholdet har været tydelig med dine grænser, behov, ønsker og værdier, kan du risikere at din kæreste efterhånden begynder at bebrejde dig for dine livsvalg, hvis de valg ikke harmonerer med din kærestes anskuelser. Du kan måske komme ud for at din kæreste taler bebrejdende om din måde at forholde dig til din sundhed, dit sociale liv, din familie eller dit arbejdsliv. Hvis du er ude for det, skal du være opmærksom på, om din kæreste bebrejder dig med udgangspunkt i sine egne eller i jeres fælles behov. Hvis han eller hun taler ud fra sine egne behov, skal du gøre opmærksom på det, og samtidig fortælle hvad du selv har af værdier på det område.

Afvisninger

Hvis din kæreste har svært ved at rumme dine følelser, eller har svært ved at acceptere at dine følelser og holdninger har en betydning i parforholdet, så kan du risikere at han eller hun simpelthen prøver at undgå at gå ind i de svære samtaler. Det kan ske ved at din kæreste enten ikke svarer dig, når du taler til vedkommende – eller ved at svare på en sarkastisk, ironisk, useriøs, undvigende, angribende måde, hvor du ikke får respons på dit eget udspil. Det kan give dig oplevelsen af, at dine følelser og holdninger ikke bliver taget alvorligt af din partner. Du kan risikere, at du ikke føler dig ordentligt hørt. Hvis du oplever det, så kan du arbejde med det ved at være vedholdende selv. Du skal blive ved med at komme tilbage til præcis den sag, du selv ønsker at tale om, og bede direkte om en respons, hvis ikke din kæreste kommer med den selv.

Forventninger

Har du og din kæreste ikke fra starten haft en tydelig afklaring af jeres respektive forventinger til jeres fælles liv, så risikerer du, at din kæreste gradvist begynder at stille dig til ansvar for sine egne ønsker. Du kan f.eks. komme ud for, at din kæreste automatisk går ud fra, at du har de samme målsætninger i forhold til rengøring, madlavning, indkøb, TV-vaner, sexliv, samtaler og fysisk bekræftelse som vedkommende selv har. Hvis du ikke får meldt klart ud selv, hvad du selv vil, kan det efterhånden resultere i, at din kæreste føler, at det er helt rimeligt at forvente af dig, at du lever op (eller ned) til hans eller hendes standarder. Hvis du føler, at du er fanget i nogle forventninger, som du dybest set ikke helt kan stå inde for, så kan du arbejde med det ved at være meget åben om dine egne forventninger. Du skal afsløre helt ærligt, hvad du selv har af værdier, og fortælle din kæreste at du har brug for at I finder et kompromis mellem jeres ønsker, hvis du skal have det godt med jeres fælles liv.

Trusler

Er din kæreste bange for at miste kontrollen, kan vedkommende bevidst eller ubevidst komme til at prøve på at få sin vilje i forholdet ved at true og præsentere ultimatummer. Jo mere subtilt det forekommer, desto sværere kan det være at afsløre og tale om. Det kan f.eks. være “hvis du ikke gør det her for mig, så går jeg ikke med til den familiefest med dig”, men det kan også ske subtilt på en måde, hvor du bare kan fornemme at der ligger en uudtalt trussel i luften, hvis du vælger at gøre et eller andet bestemt, som din kæreste ikke bryder sig om. Du skal arbejde med det på forskellige måder alt efter hvor alvorlig truslen er, og hvor bange du er for konsekvenserne. Hvis du på nogen måde kan komme til at stå fast ved dig selv og handle i overensstemmelse med din egen vilje uden at tage hensyn til truslen, så er det den bedste måde at arbejde med det på. Men hvis du fornemmer, at din kæreste vil reagere meget voldsomt på det, så skal du måske tænke lidt kreativt for at arbejde dig gradvist ud af situationen.

Anklager

Har din kæreste svært ved at rumme nogle af sine egne følelser som f.eks. vrede, sorg, skuffelse eller jalousi, kan han eller hun måske finde på at gå til angreb på dig, når du har en adfærd, der aktiverer de følelser i vedkommende. Du kan risikere at blive uretmæssigt anklaget for at være ligeglad med din kæreste, at du er utro eller at du er kold. Hvis du selv føler, at der ikke er hold i de anklager, kan det efterhånden give dig en følelse af, at der ikke er plads til at du kan være dig selv i forholdet uden at vække forskellige typer af mistanke. Får du ikke sagt fra over for det, kan du måske føle dig presset til at gå lidt over dine egne naturlige grænser for at undgå at blive anklaget af din kæreste. Det kan sikre freden i øjeblikket, men i længden kan det skabe afstand i mellem jer, fordi der ikke er rigtigt plads til dig. Du arbejder med det ved at sige fra over for anklagerne og ved at prøve at åbne din kæreste ved at spørge ind til vedkommendes egne følelser. Hvis du er uskyldig i anklagerne, er det din kæreste der skal øve sig i at tale om sit eget følelsesliv, så I kommer tættere på hinanden på den måde.

Vil du have mere respekt og tillid i dit parforhold?

Klik her, og se de 3 måder jeg kan hjælpe dig på

 

Kunne du lide indlægget?

    Hvis du tror, at dine venner vil få noget ud af artiklen, må du meget gerne dele den med dem. Du finder knapper til deling på alle sociale medier lige herunder.
    Få besked, når jeg udgiver tips om personlig udvikling og parforhold ved at synes godt om mig på Facebook eller skrive dig op til mit nyhedsbrev.

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

* indicates required

Se tidligere nyhedsbreve.

Coaching Psykoterapi Parterapi

Share

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.