9 grunde til at du bliver behandlet nedladende

Bliver du behandlet nedladende? Hvis du bliver ydmyget og nedværdiget, er det ikke fordi du har fortjent det, men måske fordi du ikke har lært at forsvare dig selv. Her får du eksempler på 9 årsager til, at du bliver dårligt behandlet.

Oplever du igen og igen at blive behandlet på en nedladende måde af andre mennesker? Den adfærd kan kaldes mobberi, og er noget af det mest skadelige, dit selvværd kan udsættes for.

Nedladenhed og nedværdigelse kan for eksempel komme til udtryk igennem direkte skadelige ordvalg, kritik, angreb, sarkasme, ironi, særlige tonefald, ansigtsudtryk, kropssprog, manipulation eller ved at ignorere. Hvis du udsættes for det jævnligt, er det helt naturligt at det gør dig f.eks. vred eller ked af det – og at det i sidste ende kan ramme dig på dit selvværd.

Nedladende, nedværdigende og ydmygende behandling kan gøre det svært for dig at sige fra, men sammenhængen virker også den modsatte vej: Tilbageholdenhed tiltrækker den nedladende behandling. Den bedste måde at sikre en respektfuld behandling på, er ved at styrke din gennemslagskraft i det hele taget. Det kan du gøre ved at træne dine evner til at sige fra, og ved at lære at du har ret til at sige fra.

Her får du 9 eksempler på årsager der kan være til at du bliver behandlet nedladende. De 9 punkter passer sandsynligvis ikke alle sammen på dig, men måske kan du genkende dig selv i et par af dem.

9 grunde til at du bliver behandlet nedladende og nedværdigende

Du finder dig i det, i stedet for at sige fra

Den mest sandsynlige grund til at du bliver behandlet nedladende, er, at du finder dig i dårlig adfærd i stedet for at sige fra over for den. Hvis du ikke har lært, hvordan du konkret skal sige fra og forsvare dig selv, så kan det være lettere at lade som ingenting i stedet for at markere dine grænser. Det kan også være, at det føles ydmygende eller sårbart for dig at vise, du bliver berørt af den anden persons adfærd, fordi du ikke har lært, hvordan du viser dine følelser med ære og selvrespekt.

Konsekvensen er, at du øger risikoen for at blive behandlet på samme måde en anden gang. Hvis du ikke prøver at sige fra, kan du komme til at sende det signal, at du selv føler, at du har fortjent en dårlig behandling. Derudover kan du give andre menneske den opfattelse, at du er bange for at sige din mening, hvilket gør dig til et nemt offer en anden gang. Hvis du er bange for at sige fra og sige din mening, skal du acceptere det, og træne dig i det i trygge omgivelser indtil du har lært de rigtige formuleringer og tricks til at forsvare dig selv.

Du er bange for at blive fanget af dine følelser

Når du begynder at sige fra, er det helt naturligt, hvis man kan mærke, at du er følelsesmæssigt påvirket af det. Den risiko kan føles meget skræmmende, hvis du kræver af dig selv at dine reaktioner altid skal virke velovervejede, afbalancerede og objektive. Faren for at fremstå svag kan på den måde presse dig til at gå i den anden grøft og lade som ingenting, når du bliver behandlet nedladende. Det kan få adfærden til at fortsætte, fordi den anden person ikke mærker nogen konsekvenser af sine handlinger.

Hvis du har det sådan, er det en god idé at spørge dig selv, om det virkelig er så forfærdeligt at komme til at vise dine følelser. Faren for et ukontrolleret følelses-udbrud  kan være den pris du skal betale for at lære at sige fra. Hvis du er vant til at finde dig i dårlig adfærd fra andre mennesker, er det lidt urealistisk, at du skal kunne begynde at sige fra over for det uden at skabe lidt drama undervejs i processen. Det vigtigste er måske ikke, at du reagerer korrekt, men at du reagerer i det hele taget. Det andet kan du altid fokusere på at lære senere.

Du taler æreløst om dig selv

Hvis du tit føler dig som en magnet for andre menneskers nedladende behandling, kan det skyldes, at du selv kommer til at tale nedladende om dit liv, dine valg og din personlighed. Det kan give det indtryk, at du ikke har nogen ære, selvkærlighed og selvrespekt. Det er i sig selv en fuldstændig ærlig, reel og legitim følelse eller overbevisning, som du er i din gode ret til at have, men problemet opstår, når du er åben om den følelse til de forkerte mennesker. Det tiltrækker nemlig mobning.

Er du generelt meget selvkritisk og hård ved dig selv, og udstiller din egen sårbarhed overfor mennesker, som ikke kan håndtere den type åbenhed, risikerer du at aktivere en automatisk reaktion i menneskehjernen, der handler om at udstøde de svage fra fællesskabet. Det kan komme til udtryk i mobning. Det kan lyde meget barskt, men det er sjældent noget der foregår bevidst hos dem, der mobber. Hvis du vil mindske risikoen, for at det sker, skal du være grundig med at vurdere, hvem der kan tåle, at du viser sårbarhed, og hvem der ikke kan tåle det. De mennesker der ikke kan administrere din sårbarhed, skal du være lukket over for.

Du flytter fokus over på dig selv

Når du bliver angrebet af en person, du ellers har tillid til, kan du blive forvirret, så du kommer til at åbne dig for hurtigt i stedet for at fokusere på dit krav om en respektfuld behandling. Du kan f.eks. komme til at fortælle om dit negative selvbillede, og om, at du altid bliver behandlet dårligt. Den åbenhed øger risikoen for at du bliver nedladende behandlet en anden gang, fordi samtalen kommer til at handle mere om dine følelser end om den anden persons adfærd. Vedkommende får måske ondt af dig, men bliver ikke bevidst om sin egen nedladenhed, og lærer ikke noget af situationen.

Hvis du vil behandles med omsorg og respekt, skal du øve dig i kun at fortælle om din selv-tvivl i situationer, hvor du føler dig fuldstændig tryg. Når du bliver angrebet, må du ikke tale stolpe og og stolpe ned om alt muligt, der foregår i dig. Du skal kun give udtryk for følelser, hvor du tager dig selv alvorligt, og taler pænt om dig selv. Udover at holde fast i dine grænser og behov, skal dit primære fokus være at udstille den dårlige adfærd fra den person, der angriber dig. Det kan du gøre ved f.eks. at referere den i et neutralt tonefald.

Du står ikke ved dig selv

En anden grund til at du bliver behandlet nedladende kan være, at du ikke står ved dig selv, dine krav, dine forventninger, dine holdninger, dine følelser og dine tanker. Det kan få dig til at virke lidt falsk, men især kan det give det indtryk, at du for alt i verden gerne vil passe ind, accepteres og gøre alt for at undgå udstødelse. Den usikkerhed tiltrækker mobning fra bestemte typer af mennesker. Måden du kan arbejde med det på, er ved at træne dig i at mærke dine grænser og behov – og at fortælle om dem på en tydelig måde.

Hvis du har det dårligt med at være ærlig og sige din mening, skyldes det måske at du er bange for konsekvensen. Måske er det vigtigt for dig at undgå at starte en konflikt, såre andre mennesker eller selv at blive angrebet. Har du det sådan, skal du lære at sige din mening på en ærlig og ansvarlig måde, som du selv kan stå ved – og så skal du selvfølgelig lære hvordan, du håndterer det, hvis der bliver problemer, når du åbner dig. Det vil give dig den tryghed og sikkerhed du skal bruge til at stå ved dig selv.

Du tager ikke selv ansvaret for at beskytte dine grænser

En anden grund til at du bliver behandlet nedladende, kan være, at du føler, det er andre menneskers opgave at passe på dig og gætte sig til, hvordan du vil behandles. Det kan måske få dig til automatisk at bebrejde andre mennesker, når de overskrider dine grænser – også i situationer, hvor de ikke selv ønsker at gøre dig ondt, eller er klar over, at de gør det.

Hvis du bebrejder mennesker, at de er nedladende, inden at du først har undersøgt baggrunden, sagt fra og givet en klar og og tydelig forklaring af, hvad det er, du ikke bryder dig om, kan den anden person få oplevelsen af, at du har urealistisk store krav, og forventer at andre skal gå meget langt for at beskytte dine følelser. Det kan flytte fokus fra den grænseoverskridende adfærd over på dig, så det udvikler sig til en konflikt, hvor du bliver betragtet som et offer, der skal tages særligt hensyn til.

Du undgår det ved at prøve på selv at tage ansvar for at beskytte dig selv. Konkret skal du først og fremmest  prøve at forklare dine grænser klart og tydeligt i stedet for at dele skyldfølelse ud, når en person er nedladende over for dig.

Du har ikke lært at rumme følelsen af at blive set ned på

Oplever du jævnligt at møde mennesker, der opfører sig arrogant og nedladende over for dig, så kan det skyldes, at du har en særlig radar over for den type adfærd. Måske er ydmygelse noget af det værste du kan forestille dig, og du kan ikke identificere dig med et offer eller en person, der bliver talt ned til eller set ned på. Derfor kan du ikke acceptere at andre mennesker skal opfatte dig som f.eks. svag, utilstrækkelig eller sårbar. Så snart du mærker antydningen af ydmygelse, føles det uacceptabelt for dig, og det kan få dig til at gøre alt for at undgå risikoen for at møde den.

Hvis du har det sådan, kan det forhindre dig i at sige fra på en seriøs måde, fordi du ikke er i kontakt med dine grænser, når du bliver dårligt behandlet. Når du bliver angrebet, mærker du ikke dine følelser, men dit ego. Det kan få dig til at reagere ved at virke enten anklagende, styrende eller truende på dine omgivelser. Det har den konsekvens, at den person der angriber dig, ikke kan mærke, at du virkelig mener det alvorligt, når du siger fra. I stedet synes personen måske bare at du virker lidt opblæst eller forkælet, og vedkommende tager dig derfor ikke alvorligt nok til at blive bevidst om sin egen uhensigtsmæssige opførsel.

Du laver om på det ved at arbejde med din accept. Du skal arbejde med accepten af, at du – som alle mennesker – af og til bliver set ned på af andre personer. Når du kan acceptere det, giver du slip på noget af dit ego, og det gør det muligt for dig at mærke dine grænser, så du kan sige fra på en seriøs måde, når du bliver dårligt behandlet.

Din adfærd giver indtryk af, at du mangler ydmyghed

Får du tit følelsen af, at andre mennesker prøver at pille dig ned, kan det være fordi din adfærd giver det indtryk, at du føler dig bedre, lækrere, klogere, bedre uddannet, mere politisk korrekt, mere succesfuld el. lign. end dem. Det kan virke provokerende på andre mennesker, hvis de får følelsen af, at du gerne vil have beundring, og bruger dem til at styrke dit eget ego.

Hvis du giver det indtryk, kan du blive offer for nedladenhed, fordi andre mennesker måske ubevidst prøver at pille dig ned for at få dig til at blive opmærksom på din adfærd, og få dig til at interessere dig for noget andet end dig selv. Det er aldrig OK, at du bliver dårligt behandlet, og du skal altid sige fra over for det. Men hvis du er lidt selvoptaget, øger du chancen for at blive bedre behandlet i fremtiden, hvis du samtidig arbejder på at vise mere interesse for andre mennesker ved f.eks. at stille dem personlige spørgsmål og vise interesse for deres liv i stedet for at tale om dig selv.

Du kan måske føle dig presset til at pakke dig væk eller krybe langs panelerne for at undgå verbale angreb fra mennesker, der er jaloux på dig eller føler sig truet af dig. I det tilfælde skal du være meget opmærksom på at tage den plads, du har brug for, samtidig med at du siger fra overfor angreb.

Du er selv nedladende over for andre mennesker

En anden grund til at du bliver nedladende behandlet, kan være at du selv virker nedladende uden at være bevidst om det. Hvis du har for vane at tale en del om de mennesker du ikke kan lide, at kritisere andre eller at holde små foredrag om, hvor dårligt det ene og det andet er, så kan det få andre mennesker til at lægge afstand til dig. De kan finde på at reagere nedladende over for dig for at pille dig ned – og ubevidst måske for at få dig til at blive opmærksom på din egen adfærd.

Hvis du er i tvivl om hvorvidt du selv virker nedladende, kan du spørge dig selv, om du taler mest positivt eller negativt om andre mennesker. Roser du andre? – både til dem selv direkte, og over for andre? Viser du tillid? Skaber din egen adfærd tryghed omkring dig? Hvis du tror, at du selv af og til opfører dig nedladende, skal du arbejde på at ændre det samtidig med at du øver dig på at sige fra.


Vigga Wagtberg, terapeut og parterapeut
I løbet af de sidste 10 år har jeg hjulpet mere end 1000 mennesker med at skabe trygge relationer og lette skuldrene fra vildfarne byrder.

Skal jeg også hjælpe dig?

Se ledige tiderSe priserSe anmeldelser

Kunne du lide indlægget?

  Hvis du tror, at dine venner vil få noget ud af artiklen, må du meget gerne dele den med dem. Du finder knapper til deling på alle sociale medier lige herunder.
  Få besked, når jeg udgiver tips om personlig udvikling og parforhold ved at synes godt om mig på Facebook eller skrive dig op til mit nyhedsbrev.

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

* indicates required

Se tidligere nyhedsbreve.

Coaching Psykoterapi Parterapi

Share

One thought on “9 grunde til at du bliver behandlet nedladende

 1. ViggaW Forfatter

  Læs mere om stå ved dig selv og om grov kommunikation

  Psykoterapeut, debattør og foredragsholder Odile Poulsen har skrevet et inspirerende indlæg om sine egne oplevelser og refleksioner om skadelig kommunikation: Tal med hjertet

  Familie- og konfliktrådgiver Mette Weber har skrevet et indlæg om, hvordan du står ved dig selv, når du kommunikerer med børn: Tør du at stå op for dig selv?

  Anja Lysholm blogger med frit sind om det ustyrlige kærlighedsliv, som hun udlever på sin helt egen måde. Hun har skrevet et slagkraftigt blogindlæg om at stå ved sig selv: Måske bliver du skidesur på mig nu

  Coach og samtale- og kropsterapeut Kristina Sangvita bruger indsigten fra både sine personlige erfaringer og faglige viden i dette indlæg om at stå ved sig selv: Leger du forklar mig røv?

  Hypnoterapeut, NLP terapeut og coach Lisbeth Lysdahl giver køreklare og brugbare råd til at stå ved dig selv i indlægget her: Hvor svært kan det være at stå ved sig selv?

  Else Togo fra Fusionista.dk har skrevet et funky indlæg om et dilemma, som jeg tror de fleste kan genkende fra deres liv. Det kan du læse her: Er jeg i handle- eller lideform?

  Maybritt Laisbo fra Cityprinsesserne.dk har skrevet et ærligt indlæg om at være tro over for sit inderste jeg. Du kan læse hendes indlæg her: Lille kat, lille kat, hvis er du? Jeg er sgu min egen!

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.