Behov og afvisninger i parforholdet

Få plads til begge parters behov

Illustration af Uffe Boesen

Få plads til begge parters behov ved at I finder ind til, hvad de behov består af, og får redskaber til at give dem opmærksomhed uden at presse hinanden.

Det er for Jer, der oplever tilbagevendende afvisninger, en følelse af afstand eller en usikkerhed i forhold til hinanden.

Det er også for Jer, der ønsker mere bekræftelse og varme.

 

Behov og afvisninger i parforholdet

 • Føler du, at der ikke altid er plads til dine eller din partners følelsesmæssige behov i dit parforhold, og at det er svært at stå ved Jeres behov uden at komme til at “kvæle” hinanden?
 • Oplever du, at du og din partner af og til kommer til at overse eller afvise hinandens behov i forhold til f.eks. opmærksomhed, støtte og bekræftelse i hverdagen?
 • Synes du, at det skaber problemer, når I giver udtryk for Jeres behov over for hinanden – eller at I måske ikke rigtigt får talt om Jeres behov for at undgå pres og afvisninger?
 • Mærker du, at det går ud over parforholdet, hvis I ikke begge to føler Jer accepteret, elsket og betydningsfuld i parforholdet?
 • Savner du at finde en balance i mellem at respektere de følelsesmæssige behov og samtidig give plads til at I begge kan have Jer selv med i samværet?

 

Hvis du og din partner ikke føler, at der er plads til Jeres respektive følelsesmæssige behov, kan det give en følelse af, at I ikke bliver mødt og accepteret for de mennesker, I hver især er. I sidste ende kan det skabe tristhed, usikkerhed og muligvis også jalousi i mellem Jer.

Når I rækker ud efter min hjælp, får I konkrete redskaber til at sætte ord på Jeres behov, og finde en realistisk vej til at skabe plads til de behov, uden at det er en trussel for Jeres integritet. Det giver Jer mulighed for at få ro i maven, og plads til at I hver især kan føle Jer elsket.


Vigga Wagtberg, terapeut og parterapeut
I løbet af de sidste 10 år har jeg hjulpet mere end 1000 mennesker med at skabe trygge relationer.

Skal jeg også hjælpe dig?

Se ledige tiderSe priserSe anmeldelser

 

Hvordan kan det komme til udtryk, at I mangler plads til Jeres behov i parforholdet - helt konkret? • Fold ud

At du og din partner har plads til Jeres følelsesmæssige behov, er dét, der sikrer, at I står med Jeres tillid, tryghed og åbenhed i behold.

At mangle plads til Jeres behov kan f.eks. komme til udtryk ved:

 • Du eller din partner savner måske flere nærværende samtaler, personlige spørgsmål, respons, støtte, opbakning, loyalitet, fysisk berøring, kys, sex, bekræftelse, ros, anerkendelse eller tid sammen i hverdagen
 • Du eller din partner føler måske ikke, I bliver hørt og mødt, når I hver især rækker ud efter hinanden. Du eller din partner har måske oplevet at føle Jer afvist eller angrebet i en situation, hvor I har efterspurgt mere kontakt
 • Du eller din partner frygter måske, at det er Jer selv, der er noget galt med, hvis I føler Jer forsømt, glemt eller overset. I bliver i tvivl om, hvorvidt Jeres behov er naturlige, og om det måske er Jer, der skal arbejde med Jer selv for at blive mindre krævende. Du eller din partner er tilbageholdende overfor at stå ved Jeres behov, hvis I ikke er helt sikker på, at de behov er OK
 • Du eller din partner kommer måske til at flytte fokus, hvis I føler Jer overset af den anden part. Hvis du eller din partner i virkeligheden bliver ked af det og såret over den manglende kontakt, men frygter endnu en afvisning ved at sige det højt, kan den tristhed ubevidst blive lavet om til irritation, angreb og bebrejdelser
 • Du eller din partner har måske tidligere i Jeres liv oplevet, at I er blevet ramt af et modangreb eller er blevet afvist, når I har givet udtryk for følelsesmæssige behov. Måske har du eller din partner oplevet, at I der ikke var plads til Jeres sårbarhed, og frygten for at opleve det igen, får Jer i dag til enten at trække Jer eller lave længslen om til et angreb, når I savner kontakt

 

Hvorfor mangler I plads til Jeres behov? • Fold ud

Hvis der ikke altid er plads til dine eller din partners behov i Jeres parforhold, kan det hænge sammen med, at I oplever det som en trussel mod friheden, integriteten og de ægte følelser, hvis I står ved det, når I har brug for at række ud mod hinanden.

I mangler plads til Jeres behov fordi:

 • Du eller din partner er måske ikke bevidst om, hvordan hinandens behov ser ud helt konkret. Hvis de behov enten ikke bliver udtrykt – eller hvis de bliver overhørt eller argumenteret imod, når de udtrykkes – så får de behov ikke mulighed for at danne rammen omkring samværet i Jeres parforhold. Det betyder, at I ubevidst kommer til at forsømme hinanden, selvom det ikke er intentionen
 • Du eller din partner føler måske skyld over at udtrykke behov, fordi det giver Jer en følelse af at presse den anden part. Du eller din partner føler Jer måske forpligtet til at være nem, medgørlig og large. Det kan gøre Jer bange for at komme til at stille for store eller urimelige krav til den anden part
 • Du eller din partner tænker måske, at Jeres behov er et udtryk for, at I er lidt for usikker, uselvstændig eller krævende, og det er derfor en overvindelse for Jer at markere de behov. Det kan være, du eller din partner synes, at I burde kunne se i gennem fingre med f.eks. at mangle nærvær og bekræftelse. Hvis du eller din partner skal udtrykke behov, kan det få Jer til at opleve Jer selv som enten meget sårbar eller meget krævende, hvilket I måske har svært ved at identificere Jer med
 • Der er måske detaljer i Jeres adfærd eller kommunikation overfor hinanden, som skubber hinanden væk, uden I er opmærksom på det. Det kan gøre det svært for Jer at være tæt på hinanden, støtte hinanden, give hinanden opbakning, give hinanden bekræftelse eller at have et levende sexliv med hinanden
 • Hvis I oplever uro omkring Jeres behov, kan det skyldes tidligere oplevelser i mellem Jer, som I måske ikke har fået talt helt ud endnu. Hvis der ligger en rest af f.eks. svigt, sorg, afsavn, vrede eller irritation i mellem jer, så kan det være svært at give plads til Jeres naturlige behov uden samtidig at skabe en følelse af pres

 

Hvad er konsekvenserne af, at I mangler plads til Jeres behov? • Fold ud

Opmærksomhed på Jeres behov er en forudsætning for at trygheden kan bevares, når I siger fra over for hinanden.

Konsekvenserne af at I ikke har plads til Jeres behov, er at:

 • Hvis du eller din partner føler, at Jeres grænser ikke bliver respekteret, kan I opleve at I enten ikke selv føler Jer elsket, eller at I mister følelser for den anden part
 • Hvis du eller din partner føler Jer overset, kan I få en følelse af ikke at være så vigtig og betydningsfuld i den andens øjne. I kan få en følelse af at være nødt til at vende vrangen ud på Jer selv for at få den anden parts opmærksomhed. Det kan resultere i, at I mister lidt af Jer selv i forholdet
 • Hvis du eller din partner længes efter mere nærhed, men ikke har tillid til Jeres følelser, kan I inde I jer selv begynde at analysere på situationen på en måde, hvor I vender problemet mod Jer selv. Det kan resultere i, at der opstår spørgsmål som f.eks. “er det bare mig, der er for krævende?”. Den mistillid kan gøre det svært at turde lede efter en løsning ved f.eks. at åbne op om, hvad det konkret er, I længes efter
 • Hvis du eller din partner føler Jer nedprioriteret, kan det skabe en utryghed, som får Jer til at række ud efter den anden part på en måde, der kan virke omklamrende. Det kan være med til at skabe et pres, som resulterer i nye afvisninger. På den måde kan det skabe en ond cirkel med en selvforstærkende effekt
 • Du og din partner kan måske opleve tydelige behov som en modsætning til personlig frihed, og I kan derfor komme til at føle, det er forkert at række ud til hinanden. I virkeligheden er den personlige frihed fuldstændig afhængig af, at der er respekt for begge parters behov, men i hverdagen føles det måske mere som om I skal vælge mellem de to ting

 

Hvad skal der til for at skabe plads til Jeres behov?

Den situation, som lige nu forhindrer dig og din partner I at få plads til Jeres behov, kan løsnes op. Jeg kan hjælpe Jer til at få plads til Jeres behov på en måde, hvor det bringer Jer tættere sammen i processen.

Du og din partner får bedre plads til Jeres behov ved at:

 • Få indsigt i, hvad dine og din partners behov konkret består af, og hvordan I har brug for at give plads til dem i Jeres samliv, hvis det skal føles meningsfuldt for Jer
 • Få praktisk træning i at mærke Jeres respektive behov, og sætte nogle helt konkrete ord på dét, I mærker
 • Få inspiration til, hvordan I i praksis kan udtrykke og stå ved Jeres behov på en måde hvor det styrker Jeres parforhold

Det kan jeg hjælpe Jer med.

Sådan kan jeg hjælpe Jer:

Få hjælp til at få plads til Jeres behov – med samtaler, en online guide eller et kursus

 

Parsamtale • Fold ud

Skræddersyet personlig vejledning

Få plads til Jeres behov med en personlig samtale. En samtale tager ca. 80 – 90 min. og foregår i mit samtalelokale i København eller via video-opkald. Det er en individuel løsning, som jeg tilpasser til din og din partners situation.

Samtalen hjælper Jer ved at:

 • Give Jer et dedikeret personligt nærvær, hvor I bliver mødt og spejlet i Jeres nuværende situation
 • Give Jer bevidsthed om, hvilke behov og grænser I har, hvordan I har brug for at få dem imødekommet, og hvorfor de lige nu muligvis bliver forsømt
 • Give Jer konkrete redskaber til at forholde Jer til Jeres behov – f.eks. ved at hjælpe Jer til at være i dem og at handle relevant på dem

Samtalen kan hjælpe Jer, hvis I:

 • Gerne vil have luft for jeres tanker og følelser over for hinanden – og være sikker på at I begge føler Jer hørt og forstået undervejs
 • Synes det er lærerigt at få en fokuseret opmærksomhed på Jeres særlige situation
 • Længes efter at få en personlig feedback, som er helt unikt skræddersyet til Jeres parforhold

 

Online guide • Fold ud

Trinvis indføring i at tale om Jeres behov

Få plads til Jeres behov med online guiden “Behov & grænser”. Guiden er på ca. 30 sider samt en lydfil, og giver Jer stof til mange timers selvrefleksion, som giver Jer indsigt i jeres behov og grænser.

Guiden hjælper Jer ved at:

 • Give Jer personlige spørgsmål, som hjælper Jer til at mærke Jeres individuelle behov og grænser
 • Give Jer indsigt i, hvorfor Jeres personlige behov og grænser er vigtige for Jer hver især
 • Give Jer konkrete teknikker til at sætte ord på, hvordan I har brug for, at Jeres behov og grænser bliver imødekommet

Guiden kan hjælpe Jer, hvis I:

 • Gerne vil have en helt grundlæggende indføring i at forholde Jer til Jeres behov og grænser i parforholdet
 • Synes det er lærerigt at få lov til at fordybe Jer og have tid til at mærke efter i Jeres eget tempo
 • Længes efter en mulighed for at lære Jer selv at kende og at sætte nogle helt konkrete ord på Jeres behov og grænser

 

Parkursus • Fold ud

Konkrete redskaber til at få plads til Jeres behov

Få plads til Jeres behov med kurset “Behov & grænser”. Kurset tager 2 dage, og giver Jer kendskab til Jeres behov og coaching i at udtrykke dem med kærlighed.

Kurset hjælper Jer ved at:

 • Give Jer håndgribelig viden om behov og grænser, som I kan bruge i Jeres parforhold med det samme
 • Give Jer kendskab til Jeres individuelle behov og grænser, og skabe en ramme som hjælper Jer til at udtrykke dem med respekt og kærlighed
 • Give jer konkrete metoder til at skabe plads til Jeres behov og grænser, som I har mulighed for at prøve af på kurset

Kurset kan hjælpe Jer, hvis I:

 • Gerne vil have inspiration og praktisk anvendelig viden om Jeres behov og grænser
 • Synes det er lærerigt at få lov til at fordybe Jer i Jeres individuelle behov og forholde Jer praktisk til dem
 • Længes efter at lære helt konkret, hvordan I kan stå ved Jeres behov med ord, stemme og krop

 

 

Eller kombinér det hele i det samlede udviklingsforløb “Behov & Grænser”

 

Få en samlet pakke med samtalerne, guiden og kurset, hvor I bliver taget i hånden, og hjulpet fra start til slut i processen med at skabe plads til Jeres grænser.

Få hjælp til at skabe plads til Jeres grænser med et samlet forløb, hvor I får alle redskaberne med både samtalerne, guiden og kurset. Du og din partner får en pakke som er sammensat unikt til Jer med udgangspunkt i Jeres personlige situation.

 

 

 

Parterapeut Københvn

Share

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.