Udviklingsforløb for én

Udviklingsforløb for én

SAMTALER • GUIDES • KURSER

Illustration af Uffe Boesen

Udviklingsforløb

Få hjælp til din udvikling fra start til slut i et kombineret udviklingsforløb med samtaler og kurser.

Forløbet støtter dig i at mærke dig selv og skabe ægte forandring. Du får kontakt med din kerne og konkrete redskaber til at komme videre.

 

Koncentreret og dybdegående udvikling

Få ekstra dybde i din udvikling med et samlet forløb, hvor jeg hjælper dig igennem din proces.

Med et samlet forløb får du min hjælp til at forankre din udvikling. Du får støtte, hvis du møder udfordringer undervejs, og redskaber der hjælper dig med præcis de aspekter af din proces, du har brug for.

I et udviklingsforløb bliver du hjulpet igennem de trin, der er nødvendige for at skabe en ny kontakt med din kerne. På den måde får du både den indsigt og den handling, der skal til for at realisere de forandringer, du længes efter.

Herunder kan du læse mere om udviklingsforløb med forskellige hovedtemaer:

Behov & Grænser • Fold ud

Behov & grænser

Få hjælp til at lære dine følelsesmæssige behov og grænser at kende – og få helt konkrete redskaber til at skabe plads til dem i dine relationer og din hverdag.

Hvad har du brug for i dine relationer og din hverdag for at føle dig accepteret og respekteret? Hvordan har du brug for nærhed og plads for at føle, dine relationer er i balance? Det er nogle af de spørgsmål, du får hjælp til at finde svar på i et forløb med fokus på dine behov og grænser.

Få inspiration, viden og håndgribelig guidning, som hjælper dig til at finde ud af, hvad der skal til for at du trives i dine relationer – samt konkrete redskaber til i praksis at få plads til dig uden at skabe afvisninger og konflikter.

Et “Behov & grænser”-forløb indeholder:

Personlige samtaler
+
Guidehæftet “Behov & grænser”
+
Kurset “Behov & grænser”

 

Samtalerne

50 - 60 min.

I mit samtalelokale i København eller via telefon/video-opkald
____________

Samtalerne hjælper dig ved at:
Give dig et dedikeret personligt nærvær, hvor du bliver mødt og spejlet i din nuværende situation

Give dig bevidsthed om, hvilke behov og grænser du har, hvordan du har brug for at få dem imødekommet, og hvorfor de lige nu muligvis bliver forsømt

Give dig konkrete redskaber til at forholde dig til dine behov og grænser – f.eks. ved at hjælpe dig til at være i dem og at handle relevant på dem

Samtalerne giver dig:
Luft for dine tanker og følelser, og du bliver set dybere som det menneske, du er

En fokuseret opmærksomhed på din særlige situation

Personlig feedback, som er helt unikt skræddersyet til dig

Guiden

Personligt hæfte

30 sider med tips, øvelser og personlig forløbsplan
____________

Guiden hjælper dig ved at:
Give dig personlige spørgsmål, som hjælper dig til at mærke dine individuelle behov og grænser

Give dig indsigt i, hvorfor dine personlige behov og grænser er vigtige for dig

Give dig konkrete teknikker til at sætte ord på, hvordan du har brug for, at dine behov og grænser bliver imødekommet

Guiden giver dig:
En helt grundlæggende indføring i at forholde dig til dit eget følelsesliv

En struktureret hjælp til at fordybe dig og mærke efter i dit eget tempo

En mulighed for at lære dig selv at kende og at sætte nogle helt konkrete ord på dine behov og grænser

Kurset

2 dage á 6 timer

Mandag+tirsdag kl. 15-21 eller lørdag+søndag kl. 9-15
____________

Kurset hjælper dig ved at:
Give dig håndgribelig viden om behov og grænser, som du kan bruge i dit liv med det samme

Give dig kendskab til dine individuelle behov og grænser, og skabe en ramme som hjælper dig til at tage dem alvorligt

Give dig konkrete metoder til at skabe plads til dine behov og grænser, som du har mulighed for at prøve af på kurset

Kurset giver dig:
Inspiration og praktisk anvendelig viden om dine behov og grænser

Hjælp til at fordybe dig i dine individuelle behov og grænser samt forholde dig praktisk til dem

Indsigt og træning i, hvordan du helt konkret kan stå ved dine behov og grænser med ord, stemme og krop

Fordelen ved den samlede pakke

Hvorfor vælge et samlet forløb?

Samtaler • Guidehæfte • Kursus
____________

Du får et øget fokus på at nå de resultater, du længes efter

Din udvikling bliver mere rodfæstet, og har derfor bedre mulighed for at virke i praksis i din hverdag

Du får min støtte hele vejen, så eventuelle udfordringer undervejs ikke kommer til at holde dig tilbage

 

Basisforløb eller dybdeforløb
Et forløb med fokus på behov og grænser fås i to længder: Et basisforløb eller et dybdeforløb.

Det dybdegående forløb indeholder ekstra samtaler, en ekstra guide og et ekstra kursus, som matcher din personlige proces, og gør din udvikling bredt forankret.

 

“Behov & grænser“-forløb i 2 længder

Basisforløb

Ca. 6 - 9 uger

2 samtaler + 1 guidehæfte + 1 kursus
_______

• Nye perspektiver på din situation
• Basal kendskab til din kerne
• Konkrete redskaber til specifik forandring

Få et stærkt og brugbart fundament til at sætte den retning, der er helt rigtig for dig.
_______

Elementerne i forløbet kan enten betales løbende med fuld pris for de enkelte elementer - eller som en samlet forløbs-pakke med rabat.

Dybdeforløb

Ca. 12 - 15 uger

3 samtaler + 2 guidehæfter + 2 kurser
_______

• Nye perspektiver på din situation
• Dybdegående kendskab til din kerne
• Konkrete redskaber til bred forandring

Få fornyelse og styrke med et resultat-orienteret forløb, hvor du både rydder op og blomstrer op.
_______

Elementerne i forløbet kan enten betales løbende med fuld pris for de enkelte elementer - eller som en samlet forløbs-pakke med rabat.

 

Kom i gang nu – Start med en samtale

Du kommer i gang ved at starte med at booke en enkelt samtale. Herefter aftaler vi i fællesskab dit videre forløb.

Se ledige tider • Se priser

Er du interesseret i forløbet, og vil gerne vide lidt mere?
Du er velkommen til at kontakte mig og høre, om forløbet kan hjælpe dig i din situation.

Identitet & Retning • Fold ud

Identitet & retning

Få hjælp til at stå værdigt i både dine styrker og din sårbarhed – og få helt konkrete redskaber til at finde din sande vej i livet.

Hvem er du egentlig, når man skærer helt ind til kernen? Hvilke sider af dig har du brug for at stå ved, hvis du skal føle, at du lever livet meningsfuldt? Det er nogle af de spørgsmål, du får hjælp til at finde svar på i et forløb med fokus på din identitet og livsretning.

Få inspiration, viden og håndgribelig guidning, som hjælper dig til at finde ind til, hvem du er, og hvor du vil hen – samt konkrete redskaber til at sætte handling bag dine drømme.

Et “Identitet & retning”-forløb indeholder:

Personlige samtaler
+
Guidehæftet “Identitet & retning”
+
Kurset “Identitet & retning”

 

Samtalerne

50 - 60 min.

I mit samtalelokale i København eller via telefon/video-opkald
____________

Samtalerne hjælper dig ved at:
Give dig et dedikeret personligt nærvær, hvor du bliver mødt og spejlet i din nuværende situation

Give dig bevidsthed om alle dine menneskelige facetter, hvordan du egentlig længes efter at sætte dem i spil, og hvad der eventuelt holder dig tilbage

Give dig konkrete redskaber til at forholde dig til din styrke og sårbarhed og mærke dig selv – f.eks. ved at hjælpe dig til at være i det hele og at bruge det hele aktivt i dit liv

Samtalerne giver dig:
Luft for dine tanker og følelser, og du bliver set dybere som det menneske, du er

En fokuseret opmærksomhed på din særlige situation

Personlig feedback, som er helt unikt skræddersyet til dig

Guiden

Personligt hæfte

30 sider med tips, øvelser og personlig forløbsplan
____________

Guiden hjælper dig ved at:
Give dig personlige spørgsmål, som hjælper dig til at omfavne dine forskellige facetter og mærke dig selv

Give dig indsigt i fordelene ved både din styrke og din sårbarhed - og hvordan du kan bruge dine indre fornemmelser

Give dig konkrete teknikker til at sætte ord på, hvordan du har brug for at have plads til hele dig og hvordan du vil bruge dét, du mærker i dig selv

Guiden giver dig:
En helt grundlæggende indføring i at forholde dig til din individuelle menneskelighed og dit indre navigationssystem

En struktureret hjælp til at fordybe dig og have tid til at mærke efter i dit eget tempo

En mulighed for at lære din menneskelighed at kende, mærke dig selv samt at sætte nogle helt konkrete ord på din styrke og sårbarhed, og hvordan du vil bruge dig selv

Kurset

2 dage á 6 timer

Mandag+tirsdag kl. 15-21 eller lørdag+søndag kl. 9-15
____________

Kurset hjælper dig ved at:
Give dig håndgribelig viden om menneskelighed, retning, styrke og sårbarhed, som du kan bruge i dit liv med det samme

Give dig kendskab til din unikke styrke, sårbarhed, kerne og følelser samt skabe en ramme som hjælper dig til at rumme og bruge det hele

Give dig konkrete metoder til at skabe plads til din styrke og sårbarhed og mærke dig selv, som du har mulighed for at prøve af på kurset

Kurset giver dig:
Inspiration og praktisk anvendelig viden om både din styrke og sårbarhed samt din retning i livet

Hjælp til at fordybe dig i dine forskellige facetter som menneske og din retning samt at forholde dig praktisk til dét, du mærker

Indsigt og træning i at stå ved dine forskellige sider og din livsretning med ord, stemme og krop

Fordelen ved den samlede pakke

Hvorfor vælge et samlet forløb?

Samtaler • Guidehæfte • Kursus
____________

Du får et øget fokus på at nå de resultater, du længes efter

Din udvikling bliver mere rodfæstet, og har derfor bedre mulighed for at virke i praksis i din hverdag

Du får min støtte hele vejen, så eventuelle udfordringer undervejs ikke kommer til at holde dig tilbage

 

Basisforløb eller dybdeforløb
Et forløb med fokus på identitet og retning fås i to længder: Et basisforløb eller et dybdeforløb.

Det dybdegående forløb indeholder ekstra samtaler, en ekstra guide og et ekstra kursus, som matcher din personlige proces, og gør din udvikling bredt forankret.

 

“Identitet & retning“-forløb i 2 længder

Basisforløb

Ca. 6 - 9 uger

2 samtaler + 1 guidehæfte + 1 kursus
_______

• Nye perspektiver på din situation
• Basal kendskab til din kerne
• Konkrete redskaber til specifik forandring

Få et stærkt og brugbart fundament til at sætte den retning, der er helt rigtig for dig.
_______

Elementerne i forløbet kan enten betales løbende med fuld pris for de enkelte elementer - eller som en samlet forløbs-pakke med rabat.

Dybdeforløb

Ca. 12 - 15 uger

3 samtaler + 2 guidehæfter + 2 kurser
_______

• Nye perspektiver på din situation
• Dybdegående kendskab til din kerne
• Konkrete redskaber til bred forandring

Få fornyelse og styrke med et resultat-orienteret forløb, hvor du både rydder op og blomstrer op.
_______

Elementerne i forløbet kan enten betales løbende med fuld pris for de enkelte elementer - eller som en samlet forløbs-pakke med rabat.

 

Kom i gang nu – Start med en samtale

Du kommer i gang ved at starte med at booke en enkelt samtale. Herefter aftaler vi i fællesskab dit videre forløb.

Se ledige tider • Se priser

Er du interesseret i forløbet, og vil gerne vide lidt mere?
Du er velkommen til at kontakte mig og høre, om forløbet kan hjælpe dig i din situation.

Dating & Kærlighed • Fold ud

Dating & kærlighed

Få hjælp til at blive klar til et forhold, som er rigtigt og meningsfuldt for dig – og få helt konkrete redskaber til at række ud til kærligheden uden at give køb på din kerne.

Hvad vil du egentlig med dit kærlighedsliv? Hvordan har du brug for at stå ved dig selv, hvis du både skal have tryghed, bevægefrihed og liv i et parforhold? Det er nogle af de spørgsmål, du får hjælp til at finde svar på i et forløb med fokus på dating og kærlighed.

Få inspiration, viden og håndgribelig guidning, som hjælper dig til at finde ind til dine kærlighedsbehov – samt konkrete redskaber til at tage det næste skridt for at åbne op for kærligheden.

Et “Dating & kærlighed”-forløb indeholder:

Personlige samtaler
+
Guidehæftet “Personlige spørgsmål om følelser og værdier”
+
Kurset “Dating & kærlighed”

 

Samtalerne

50 - 60 min.

I mit samtalelokale i København eller via telefon/video-opkald
____________

Samtalerne hjælper dig ved at:
Give dig et dedikeret personligt nærvær, hvor du bliver mødt og spejlet i din nuværende situation

Give dig bevidsthed om, hvad du vil med din dating, hvilket kærlighedsliv du ønsker, og hvorfor du lige nu muligvis ikke er dér

Give dig konkrete værktøjer til at få et meningsfuldt kærlighedsliv – f.eks. ved at hjælpe dig til at være i dine længsler og at handle relevant på dem

Samtalerne giver dig:
Luft for dine tanker og følelser, og du bliver set dybere som det menneske, du er

En fokuseret opmærksomhed på din særlige situation

Personlig feedback, som er helt unikt skræddersyet til dig

Guiden

Personligt hæfte

30 sider med tips, øvelser og personlig forløbsplan
____________

Guiden hjælper dig ved at:
Give eksempler på personlige spørgsmål, som skaber levende og åbne samtaler fra starten

Give inspiration til spørgsmål du kan stille, som kommer ind under overfladen på det menneske, du sidder over for

Give konkrete teknikker til at stille spørgsmål som åbner op for noget liv og spænding

Guiden giver dig:
Håndgribelig støtte til at date på en måde, der er dyb, personlig og meningsfuld

En struktureret hjælp til at skabe mere ærlighed og ægthed, når du dater

En mulighed for at få mere menneskelighed i din dating – i stedet for at føle dig som et stykke kød i slagterens udstillingsvindue

Kurset

2 dage á 6 timer

Mandag+tirsdag kl. 15-21 eller lørdag+søndag kl. 9-15
____________

Kurset hjælper dig ved at:
Give dig håndgribelig viden om åbenhed i dating, som du kan bruge i dit liv med det samme

Give dig kendskab til dine unikke drømme for dit kærlighedsliv, og skabe en ramme som hjælper dig til at handle på dem

Give dig konkrete metoder til at skabe åbenhed i samtalen, som du har mulighed for at prøve af på kurset

Kurset giver dig:
Inspiration og praktisk anvendelig viden om personlig dating og dine egne kærlighedsdrømme

Hjælp til at fordybe dig i at mærke dine drømme og forholde dig praktisk til dem

Indsigt og træning i, hvordan du kan åbne op for kærligheden ved at bruge samtalen aktivt

Fordelen ved den samlede pakke

Hvorfor vælge et samlet forløb?

Samtaler • Guidehæfte • Kursus
____________

Du får et øget fokus på at nå de resultater, du længes efter

Din udvikling bliver mere rodfæstet, og har derfor bedre mulighed for at virke i praksis i din hverdag

Du får min støtte hele vejen, så eventuelle udfordringer undervejs ikke kommer til at holde dig tilbage

 

Basisforløb eller dybdeforløb
Et forløb med fokus på dating og kærlighed fås i to længder: Et basisforløb eller et dybdeforløb.

Det dybdegående forløb indeholder ekstra samtaler, en ekstra guide og et ekstra kursus, som matcher din personlige proces, og gør din udvikling bredt forankret.

 

“Dating & kærlighed“-forløb i 2 længder

Basisforløb

Ca. 6 - 9 uger

2 samtaler + 1 guidehæfte + 1 kursus
_______

• Nye perspektiver på din situation
• Basal kendskab til din kerne
• Konkrete redskaber til specifik forandring

Få et stærkt og brugbart fundament til at sætte den retning, der er helt rigtig for dig.
_______

Elementerne i forløbet kan enten betales løbende med fuld pris for de enkelte elementer - eller som en samlet forløbs-pakke med rabat.

Dybdeforløb

Ca. 12 - 15 uger

3 samtaler + 2 guidehæfter + 2 kurser
_______

• Nye perspektiver på din situation
• Dybdegående kendskab til din kerne
• Konkrete redskaber til bred forandring

Få fornyelse og styrke med et resultat-orienteret forløb, hvor du både rydder op og blomstrer op.
_______

Elementerne i forløbet kan enten betales løbende med fuld pris for de enkelte elementer - eller som en samlet forløbs-pakke med rabat.

 

Kom i gang nu – Start med en samtale

Du kommer i gang ved at starte med at booke en enkelt samtale. Herefter aftaler vi i fællesskab dit videre forløb.

Se ledige tider • Se priser

Er du interesseret i forløbet, og vil gerne vide lidt mere?
Du er velkommen til at kontakte mig og høre, om forløbet kan hjælpe dig i din situation.

 

Share