Udviklingsforløb for par

Udviklingsforløb for par

SAMTALER • GUIDES • KURSER

Illustration af Uffe Boesen

Udviklingsforløb

Få hjælp til Jeres udvikling fra start til slut i et kombineret udviklingsforløb med samtaler og kurser.

Forløbet støtter Jer i at mærke Jer selv og skabe ægte forandring. I får kontakt med hinanden og konkrete redskaber i forhold til at komme videre.

 

Koncentreret og dybdegående udvikling

Få ekstra dybde i Jeres udvikling med et samlet forløb, hvor jeg hjælper Jer igennem Jeres proces.

Med et samlet forløb får I min hjælp til at forankre Jeres udvikling. I får støtte, hvis I møder udfordringer undervejs, og redskaber der hjælper Jer med præcis de aspekter af Jeres proces, I har brug for.

I et udviklingsforløb bliver I hjulpet igennem de trin, der er nødvendige for at skabe en ny kontakt med Jer selv og hinanden. På den måde får I både den indsigt og den handling, der skal til for at realisere de forandringer, I længes efter.

Herunder kan I læse mere om udviklingsforløb med forskellige hovedtemaer:

Behov & Grænser • Fold ud

Behov & grænser

Få hjælp til at lære hinandens følelsesmæssige behov og grænser at kende – og få helt konkrete redskaber til at skabe plads til dem i Jeres parforhold og hverdag.

Hvad har I hver især brug for i parforholdet og hverdagen for at føle Jer accepteret og respekteret? Hvor har I brug for nærhed og plads for at føle, Jeres parforhold er i balance? Det er nogle af de spørgsmål, I får hjælp til at finde svar på i et forløb med fokus på Jeres behov og grænser.

Få inspiration, viden og håndgribelig guidning, som hjælper Jer til at finde ind til, hvor I har brug for at sige til og fra – samt konkrete redskaber til at gøre det i praksis uden at skabe utryghed og pres.

Et “Behov & grænser”-forløb indeholder:

Personlige parsamtaler
+
Guidehæftet “Behov & grænser”
+
Kurset “Behov & grænser”

 

Samtalerne

80 - 90 min.

I mit samtalelokale i København eller via telefon/video-opkald
____________

Samtalerne hjælper Jer ved at:
Give Jer en fokuseret personlig tilstedeværelse, hvor I bliver mødt og spejlet i Jeres nuværende situation

Give Jer bevidsthed om, hvilke behov og grænser I har, hvordan I har brug for at få dem imødekommet, og hvorfor de lige nu muligvis bliver forsømt

Give Jer brugbare værktøjer til at forholde Jer til Jeres behov og grænser – f.eks. ved at hjælpe Jer til at være i dem og at handle relevant på dem

Samtalerne giver Jer:
Luft for Jeres tanker og følelser over for hinanden – og støtte til at I begge føler Jer hørt og forstået undervejs

En fokuseret opmærksomhed på Jeres særlige situation

Personlig vejledning, som er helt unikt skræddersyet til Jer

Guiden

Personligt hæfte

30 sider med tips, øvelser og personlig forløbsplan
____________

Guiden hjælper Jer ved at:
Give Jer personlige spørgsmål, som hjælper Jer til at mærke Jeres individuelle behov og grænser

Give Jer indsigt i, hvorfor Jeres personlige behov og grænser er vigtige for Jer

Give konkrete teknikker til at sætte ord på, hvordan I har brug for, at Jeres behov og grænser bliver imødekommet

Guiden giver Jer:
En helt grundlæggende introduktion til at forholde Jer til Jeres behov og grænser i parforholdet

En struktureret hjælp til at fordybe Jer og have tid til at mærke efter i Jeres eget tempo

En mulighed for at lære Jer selv at kende og at sætte nogle helt konkrete ord på Jeres behov og grænse

Kurset

2 dage á 6 timer

Mandag+tirsdag kl. 15-21 eller lørdag+søndag kl. 9-15
____________

Kurset hjælper Jer ved at:
Give Jer håndgribelig viden om behov og grænser, som I kan bruge i Jeres parforhold med det samme

Give Jer kendskab til jeres individuelle behov og grænser, og skabe en ramme som hjælper Jer til at udtrykke dem med respekt og kærlighed

Give Jer konkrete metoder til at skabe plads til Jeres behov og grænser, som I har mulighed for at prøve af på kurset

Kurset giver Jer:
Inspiration og praktisk anvendelig viden om Jeres behov og grænser

Hjælp til at fordybe Jer i Jeres individuelle grænser og forholde Jer praktisk til dem

Indsigt og træning i, hvordan I kan stå ved Jeres grænser med ord, stemme og krop

Fordelen ved den samlede pakke

Hvorfor vælge et samlet forløb?

Samtaler • Guidehæfte • Kursus
____________

I får et øget fokus på at nå de resultater, I længes efter

Jeres udvikling bliver mere rodfæstet, og har derfor bedre mulighed for at virke i praksis i Jeres hverdag

I får min støtte hele vejen, så eventuelle udfordringer undervejs ikke kommer til at holde Jer tilbage

 

Basisforløb eller dybdeforløb
Et forløb med fokus på behov og grænser fås i to længder: Et basisforløb eller et dybdeforløb.

Det dybdegående forløb indeholder ekstra samtaler, en ekstra guide og et ekstra kursus, som matcher Jeres personlige proces, og gør Jeres udvikling bredt forankret.

 

“Behov & grænser“-forløb i 2 længder

Basisforløb

Ca. 6 - 9 uger

2 samtaler + 1 guidehæfte + 1 kursus
_______

• Nye perspektiver på Jeres situation
• Basal kendskab til hinandens kerne
• Konkrete redskaber til specifik forandring

Få et stærkt og brugbart fundament til at sætte den retning, der er helt rigtig for Jer.
_______

Elementerne i forløbet kan enten betales løbende med fuld pris for de enkelte elementer - eller som en samlet forløbs-pakke med rabat.

Dybdeforløb

Ca. 12 - 15 uger

3 samtaler + 2 guidehæfter + 2 kurser
_______

• Nye perspektiver på Jeres situation
• Dybdegående kendskab til hinandens kerne
• Konkrete redskaber til bred forandring

Få fornyelse og styrke med et resultat-orienteret forløb, hvor I både rydder op og skaber forbindelse.
_______

Elementerne i forløbet kan enten betales løbende med fuld pris for de enkelte elementer - eller som en samlet forløbs-pakke med rabat.

 

Kom i gang nu – Start med en samtale

I kommer i gang ved at starte med at booke en enkelt samtale. Herefter aftaler vi i fællesskab Jeres videre forløb.

Se ledige tider • Se priser

Er I interesseret i forløbet, og vil gerne vide lidt mere?
I er velkomne til at kontakte mig og høre, om forløbet kan hjælpe Jer i Jeres situation.

Kommunikation & Modspil • Fold ud

Kommunikation & modspil

Få hjælp til at skabe en kontakt, hvor I begge føler Jer hørt – og få helt konkrete redskaber til at skabe en klar og kærlig kommunikation i Jeres hverdag.

Hvornår føler I Jer hver især forstået af hinanden? Hvordan har I hver især brug for at blive mødt i ord, tone, krop, ansigt og stemning for at opleve Jeres kontakt som hensynsfuld og ærlig? Det er nogle af de spørgsmål, I får hjælp til at finde svar på i et forløb med fokus på Jeres kommunikation og modspil.

Få inspiration, viden og håndgribelig guidning, som hjælper Jer til at finde ind til, hvad en frugtbar kommunikation er for Jer – samt konkrete redskaber til at skabe den i praksis.

Et “Kommunikation & modspil”-forløb indeholder:

Personlige parsamtaler
+
Guidehæftet “Kommunikation & modspil”
+
Kurset “Kommunikation & modspil”

 

Samtalerne

80 - 90 min.

I mit samtalelokale i København eller via telefon/video-opkald
____________

Samtalerne hjælper Jer ved at:
Give Jer en fokuseret personlig tilstedeværelse, hvor I bliver mødt og spejlet i Jeres nuværende situation

Give Jer bevidsthed om, hvad god kommunikation og tydeligt modspil er for Jer, hvordan I har brug for at udleve det i praksis, og hvorfor det lige nu muligvis ikke er dét, I gør

Give Jer brugbare værktøjer til at forbedre Jeres kommunikation og modspil – f.eks. ved at hjælpe Jer til at tale om, hvad I egentlig gerne vil sige til hinanden, og hvordan I kan gøre det på en tydelig måde

Samtalerne giver Jer:
Luft for Jeres tanker og følelser over for hinanden - og være sikker på at I begge føler Jer hørt og forstået undervejs

En fokuseret opmærksomhed på Jeres særlige situation

Personlig vejledning, som er helt unikt skræddersyet til Jeres parforhold

Guiden

Personligt hæfte

30 sider med tips, øvelser og personlig forløbsplan
____________

Guiden hjælper Jer ved at:
Give Jer personlige spørgsmål, som hjælper Jer til at mærke, hvad god kommunikation og tydeligt modspil er for Jer

Give Jer indsigt i, hvad det gør ved parforholdet, når I vedligeholder en god kommunikation og et tydeligt modspil

Give Jer konkrete teknikker til at sætte ord på, hvordan I helt præcist har brug for at praktisere Jeres kommunikation og modspil

Guiden giver Jer:
En helt grundlæggende introduktion til at forholde Jer til Jeres kommunikation og modspil i parforholdet

En struktureret hjælp til at fordybe Jer og have tid til at mærke efter i Jeres eget tempo

En mulighed for at lære Jer selv at kende og at sætte nogle helt konkrete ord på Jeres ønsker for kommunikationen og modspillet i mellem Jer

Kurset

2 dage á 6 timer

Mandag+tirsdag kl. 15-21 eller lørdag+søndag kl. 9-15
____________

Kurset hjælper Jer ved at:
Give Jer håndgribelig viden om kommunikation og modspil, som I kan bruge i Jeres parforhold med det samme

Give Jer kendskab til Jeres individuelle ønsker for kommunikationen og modspillet, og skabe en ramme som hjælper Jer til at praktisere det med respekt og kærlighed

Give Jer konkrete metoder til at skabe god kommunikation og tydeligt modspil, som I har mulighed for at prøve af på kurset

Kurset giver Jer:
Inspiration og praktisk anvendelig viden om kommunikation og modspil for par

Hjælp til at at fordybe Jer i Jeres individuelle kommunikation og modspil, og forholde Jer praktisk til det

Indsigt og træning i, hvordan I kan praktisere god kommunikation og tydeligt modspil med ord, stemme og krop

Fordelen ved den samlede pakke

Hvorfor vælge et samlet forløb?

Samtaler • Guidehæfte • Kursus
____________

I får et øget fokus på at nå de resultater, I længes efter

Jeres udvikling bliver mere rodfæstet, og har derfor bedre mulighed for at virke i praksis i Jeres hverdag

I får min støtte hele vejen, så eventuelle udfordringer undervejs ikke kommer til at holde Jer tilbage

 

Basisforløb eller dybdeforløb
Et forløb med fokus på kommunikation og modspil fås i to længder: Et basisforløb eller et dybdeforløb.

Det dybdegående forløb indeholder ekstra samtaler, en ekstra guide og et ekstra kursus, som matcher Jeres personlige proces, og gør Jeres udvikling bredt forankret.

 

“Kommunikation & modspil“-forløb i 2 længder

Basisforløb

Ca. 6 - 9 uger

2 samtaler + 1 guidehæfte + 1 kursus
_______

• Nye perspektiver på Jeres situation
• Basal kendskab til hinandens kerne
• Konkrete redskaber til specifik forandring

Få et stærkt og brugbart fundament til at sætte den retning, der er helt rigtig for Jer.
_______

Elementerne i forløbet kan enten betales løbende med fuld pris for de enkelte elementer - eller som en samlet forløbs-pakke med rabat.

Dybdeforløb

Ca. 12 - 15 uger

3 samtaler + 2 guidehæfter + 2 kurser
_______

• Nye perspektiver på Jeres situation
• Dybdegående kendskab til hinandens kerne
• Konkrete redskaber til bred forandring

Få fornyelse og styrke med et resultat-orienteret forløb, hvor I både rydder op og skaber forbindelse.
_______

Elementerne i forløbet kan enten betales løbende med fuld pris for de enkelte elementer - eller som en samlet forløbs-pakke med rabat.

 

Kom i gang nu – Start med en samtale

I kommer i gang ved at starte med at booke en enkelt samtale. Herefter aftaler vi i fællesskab Jeres videre forløb.

Se ledige tider • Se priser

Er I interesseret i forløbet, og vil gerne vide lidt mere?
I er velkomne til at kontakte mig og høre, om forløbet kan hjælpe Jer i Jeres situation.

Liv & Intimitet • Fold ud

Liv & intimitet

Få hjælp til at holde tiltrækningen i live – og få helt konkrete redskaber til at skabe gnist og liv i Jeres hverdag.

Hvad er en levende og spændende forbindelse i Jeres optik? Hvordan har I brug for at forholde Jer til Jer selv og hinanden for at opleve Jeres kontakt som dyb og tiltrækkende? Det er nogle af de spørgsmål, I får hjælp til at finde svar på i et forløb med fokus på liv og intimitet i Jeres parforhold.

Få inspiration, viden og håndgribelig guidning, som hjælper Jer til at finde ind til, hvad en levende gnist er for Jer – samt konkrete redskaber til at skabe den i praksis.

Et “Liv & intimitet”-forløb indeholder:

Personlige parsamtaler
+
Guidehæftet “Personlige spørgsmål om kærlighed og intimitet”
+
Kurset “Liv & intimitet”

 

Samtalerne

80 - 90 min.

I mit samtalelokale i København eller via telefon/video-opkald
____________

Samtalerne hjælper Jer ved at:
Give Jer en fokuseret personlig tilstedeværelse, hvor I bliver set og hørt i Jeres aktuelle situation

Give Jer bevidsthed om, hvad I vil med Jeres intimitet, hvilken intimitet I ønsker, og hvorfor I lige nu muligvis ikke er dér

Give Jer brugbare værktøjer til at få mere intimitet og ømhed – f.eks. ved at hjælpe Jer til at være i jeres længsler og at handle relevant på dem

Samtalerne giver Jer:
Luft for Jeres tanker og følelser, og I bliver set dybere som de menneske, I er

En fokuseret opmærksomhed på Jeres særlige situation

Personlig feedback, som er helt unikt skræddersyet til Jer

Guiden

Personligt hæfte

30 sider med tips, øvelser og personlig forløbsplan
____________

Guiden hjælper Jer ved at:
Give eksempler på personlige spørgsmål, som skaber levende og åbne samtaler om ømhed og intimitet

Give inspiration til spørgsmål du kan stille til din partner, som hjælper Jer til at tale om Jeres intime kontakt

Give konkrete teknikker til at stille spørgsmål som åbner op for noget liv og spænding

Guiden giver Jer:
En helt håndgribelig indføring i at få en kontakt med hinanden i hverdagen, hvor der er plads til åbenhed om ømhed og intimitet

En struktureret hjælp til at skabe mere ærlighed og ægthed, når I taler sammen

En mulighed for at få mere nærvær og dybde i Jeres intime kontakt

Kurset

2 dage á 6 timer

Mandag+tirsdag kl. 15-21 eller lørdag+søndag kl. 9-15
____________

Kurset hjælper Jer ved at:
Give Jer håndgribelig viden om åbenhed om intimitet, som I kan bruge i Jeres parforhold med det samme

Give Jer kendskab til Jeres unikke drømme for Jeres intimitet, og skabe en ramme som hjælper Jer til at tale om dem

Give Jer konkrete metoder til at skabe åbenhed i samtalen i mellem Jer, som I har mulighed for at prøve af på kurset

Kurset giver Jer:
Inspiration og praktisk anvendelig viden om åbenhed og Jeres egne længsler i forhold til ømhed

Hjælp til at fordybe Jer i at mærke Jeres længsler og forholde Jer åbent til dem

Indsigt og træning i, hvordan I kan åbne op for intimiteten ved at bruge samtalen aktivt

Fordelen ved den samlede pakke

Hvorfor vælge et samlet forløb?

Samtaler • Guidehæfte • Kursus
____________

I får et øget fokus på at nå de resultater, I længes efter

Jeres udvikling bliver mere rodfæstet, og har derfor bedre mulighed for at virke i praksis i Jeres hverdag

I får min støtte hele vejen, så eventuelle udfordringer undervejs ikke kommer til at holde Jer tilbage

 

Basisforløb eller dybdeforløb
Et forløb med fokus på liv og intimitet fås i to længder: Et basisforløb eller et dybdeforløb.

Det dybdegående forløb indeholder ekstra samtaler, en ekstra guide og et ekstra kursus, som matcher Jeres personlige proces, og gør Jeres udvikling bredt forankret.

 

“Liv & intimitet“-forløb i 2 længder

Basisforløb

Ca. 6 - 9 uger

2 samtaler + 1 guidehæfte + 1 kursus
_______

• Nye perspektiver på Jeres situation
• Basal kendskab til hinandens kerne
• Konkrete redskaber til specifik forandring

Få et stærkt og brugbart fundament til at sætte den retning, der er helt rigtig for Jer.
_______

Elementerne i forløbet kan enten betales løbende med fuld pris for de enkelte elementer - eller som en samlet forløbs-pakke med rabat.

Dybdeforløb

Ca. 12 - 15 uger

3 samtaler + 2 guidehæfter + 2 kurser
_______

• Nye perspektiver på Jeres situation
• Dybdegående kendskab til hinandens kerne
• Konkrete redskaber til bred forandring

Få fornyelse og styrke med et resultat-orienteret forløb, hvor I både rydder op og skaber forbindelse.
_______

Elementerne i forløbet kan enten betales løbende med fuld pris for de enkelte elementer - eller som en samlet forløbs-pakke med rabat.

 

Kom i gang nu – Start med en samtale

I kommer i gang ved at starte med at booke en enkelt samtale. Herefter aftaler vi i fællesskab Jeres videre forløb.

Se ledige tider • Se priser

Er I interesseret i forløbet, og vil gerne vide lidt mere?
I er velkomne til at kontakte mig og høre, om forløbet kan hjælpe Jer i Jeres situation.

 

Share