Grænser og pres i parforholdet

Få plads til begge parters grænser

Illustration af Uffe Boesen

Få plads til begge parters grænser ved at I finder ind til, hvor de grænser går helt konkret, og får redskaber til at give dem en stemme uden at afvise hinanden.

Det er for Jer, der oplever tilbagevendende pres, en følelse af uvelkommen indblanding eller krav, som ikke føles godt for Jer begge.

Det er også for Jer, der ønsker mere gensidig respekt og bevægefrihed.

 

Grænser og pres i parforholdet

 • Føler du, at der ikke altid er plads til dine eller din partners personlige grænser i dit parforhold, og at det er svært at stå ved Jeres grænser uden at afvise hinanden?
 • Oplever du, at du og din partner af og til kommer til at gå over hinandens grænser i forhold til f.eks. kommunikation, krav og adfærd i hverdagen?
 • Synes du, at det skaber problemer, når I giver udtryk for Jeres grænser over for hinanden – eller at I måske ikke rigtigt får talt om de grænser for at undgå pres og anklager?
 • Mærker du, at det går ud over parforholdet, når I hver især mangler at føle Jer respekteret for de mennesker I er – med alle Jeres følelser, tanker og valg?
 • Savner du at finde en balance i mellem at respektere de personlige grænser og samtidig give plads til fællesskabet og kærligheden?

 

Hvis du og din partner ikke føler, at der er plads til Jeres respektive personlige grænser, kan det give en følelse af, at I ikke bliver mødt og respekteret for de mennesker, I hver især er. I sidste ende kan det skabe tristhed, vrede og afvisninger i mellem Jer.

Når I bestiller min hjælp, får I konkrete redskaber til at sætte ord på Jeres grænser, og finde en realistisk vej til at skabe plads til de grænser, uden at det ødelægger Jeres fællesskab. Det giver Jer mulighed for at få ro i maven, og plads til at I hver især kan være Jer selv.

 

Hvordan kan det komme til udtryk, at I mangler plads til Jeres grænser i parforholdet - helt konkret? • Fold ud

At du og din partner har plads til Jeres personlige grænser, er dét, der sikrer, at I står med Jeres personlige integritet, selvvespekt og selvværd i behold.

At mangle plads til Jeres grænser kan f.eks. komme til udtryk ved:

 • Du eller din partner føler Jer måske styret af forventninger, krav og pres, som ikke stammer fra Jer selv. Måske har I forventninger og krav til hinanden, som den anden part i virkeligheden ikke selv har lyst til at leve op til. Det kan være forventninger til den måde den anden part håndterer f.eks. børneopdragelse, jobsituation, venner, sundhed, udseende, rengøring, indkøb, madlavning, pengeforbrug og fritidsinteresser
 • Du eller din partner føler måske ikke, I bliver hørt og respekteret, når I hver især siger fra over for f.eks. indblanden, krav, anklager, bebrejdelser, nedladenhed, ironi og indirekte manipulation. I frygter måske at blive mødt af en respons, som I ikke kan svare på, og som gør det svært for Jer at holde fast i Jer selv
 • Du eller din partner frygter måske, at det er Jer selv, der er noget galt med, når I hver især bliver såret eller vred. I bliver i tvivl om, hvorvidt Jeres grænser er naturlige, og om det måske er Jer, der skal arbejde med Jer selv for at blive mindre følsom. Du eller din partner er tilbageholdende overfor at handle på Jeres grænser, hvis I ikke er helt sikker på, at de grænser er OK
 • Du eller din partner kommer måske til enten at underdrive eller overdrive Jeres budskab, når I siger fra. Begge ting øger risikoen for at Jeres grænser bliver overskredet igen. Når I undviger, opdager den anden part ikke Jeres grænser, og får ikke respekt for dem. Når I overreagerer, vil den anden part tale mere om reaktionen end at forholde sig til sin egen adfærd, der har overskredet en grænse
 • Du eller din partner har måske tidligere i Jeres liv oplevet, at I er blevet ramt af et modangreb eller er blevet udstillet, når I har sagt fra. Måske har du eller din partner oplevet, at I ikke var i stand til at forsvare Jer selv, og frygten for at opleve det igen, får Jer i dag til enten at trække Jer eller reagere voldsomt, når I har brug for at sige fra

 

Hvorfor mangler I plads til Jeres grænser? • Fold ud

Hvis der ikke altid er plads til dine eller din partners grænser i Jeres parforhold, kan det hænge sammen med, at I oplever det som en trussel mod kærligheden, tilliden og fællesskabet, hvis I står ved det, når I har brug for at sige fra.

I mangler plads til Jeres grænser fordi:

 • Du eller din partner er måske ikke bevidst om, hvor hinandens grænser konkret går. Hvis de grænser enten ikke bliver udtrykt – eller hvis de bliver overhørt eller argumenteret imod, når de udtrykkes – så får de grænser ikke mulighed for at danne rammen omkring samværet i Jeres parforhold. Det betyder, at I ubevidst kommer til at presse hinanden, selvom det ikke er intentionen
 • Du eller din partner føler måske skyld over at sætte grænser, fordi det giver Jer en følelse af at svigte. Du eller din partner føler Jer måske forpligtet til at gøre den anden part tilfreds, glad og tryg. Det kan give Jer dårlig samvittighed over at skulle sige fra, når Jeres grænser bliver overskredet
 • Du eller din partner tænker måske, at Jeres grænser er et udtryk for, at I er lidt for nærtagende, svag eller krævende, og det er derfor en overvindelse for Jer at markere de grænser. Det kan være, du eller din partner synes, at I burde kunne holde til de ting, som overskrider Jeres grænser. Hvis du eller din partner skal sige fra, kan det få Jer til at opleve Jer selv som enten meget sårbar eller meget brutal, hvilket I måske har svært ved at identificere Jer med
 • Du eller din partner kommer måske til at føle Jer så overrumplet, når Jeres grænse bliver overskredet, så I løber tør for ord og ikke føler Jer i stand til at forsvare Jer selv. Du eller din partner mangler måske at vide, hvilke præcise ord og sætninger, I kan bruge, når I vil sige fra. Når I ikke får sagt fra løbende, øger det risikoen for, at I overskrider hinandens grænser, fordi der ikke er nogen konsekvenser ved at gøre det
 • Hvis I oplever uro omkring Jeres grænser, kan det skyldes tidligere oplevelser i mellem Jer, som I måske ikke har fået talt helt ud endnu. Hvis der ligger en rest af f.eks. svigt, sorg, afsavn, vrede eller irritation i mellem jer, så kan det være svært at give plads til Jeres naturlige grænser uden samtidig at skabe en følelse af svigt

 

Hvad er konsekvenserne af, at I mangler plads til Jeres grænser? • Fold ud

Tydelige grænser er en forudsætning for, at der også kan være plads til sårbarhed i mellem Jer.

Konsekvenserne af, at I mangler plads til Jeres grænser, er at:

 • Hvis du eller din partner føler, at Jeres grænser ikke bliver respekteret, kan I opleve, at I enten ikke selv føler Jer elsket, eller at I mister følelser for den anden part
 • Hvis du eller din partner føler Jer presset, kan I få en følelse af, at I ikke bliver respekteret for det menneske I er. I kan få en følelse af at være nødt til at finde Jer I for meget for at få fred og accept af den anden part. Det kan resultere i, at I mister lidt af Jer selv i forholdet
 • Hvis du eller din partner længes efter mere plads, men ikke har tillid til Jeres følelser, kan I inde I jer selv begynde at analysere på situationen på en måde, hvor I vender problemet mod Jer selv. Det kan resultere i, at der opstår spørgsmål som f.eks. “er det bare mig, der er for egoistisk?”. Den mistillid kan gøre det svært at turde lede efter en løsning ved f.eks. at åbne op om, hvad det konkret er, I længes efter
 • Hvis du eller din partner føler, at Jeres grænser bliver overskredet, kan det skabe et pres, som får Jer til at sige fra over for den anden part på en måde, der kan virke afvisende. Det kan være med til at skabe en afstand, som resulterer i nye angreb. På den måde kan det skabe en ond cirkel med en selvforstærkende effekt
 • Du og din partner kan måske opleve tydelige grænser som en modsætning til kærlighed, og I kan derfor komme til at føle, det er forkert at sige fra. I virkeligheden er kærligheden og sårbarheden fuldstændig afhængig af, at der er respekt for begge parters grænser, men i hverdagen føles det måske mere som om I skal vælge mellem de to ting

Hvad skal der til for at skabe plads til Jeres grænser?

Den situation, som lige nu forhindrer dig og din partner I at få plads til Jeres grænser, kan løsnes op. Jeg kan hjælpe Jer til at få plads til Jeres grænser på en måde, hvor det bringer Jer tættere sammen i processen.

Du og din partner får bedre plads til Jeres grænser ved at:

 • Få indsigt i, hvor dine og din partners grænser konkret går, og hvordan I har brug for at give plads til dem i Jeres samliv, hvis det skal føles meningsfuldt for Jer
 • Få praktisk træning i at mærke Jeres respektive grænser og sætte nogle helt konkrete ord på dét, I mærker
 • Få inspiration til, hvordan I i praksis kan udtrykke og stå ved Jeres grænser på en måde hvor det styrker Jeres parforhold

Det kan jeg hjælpe Jer med.

Samtaler med ro og respekt

Få hjælp til...

Jeres fælles og individuelle behov og grænser

Afstand, afvisninger og længsel efter nærhed

Indblandning, pres og uenighed om rammerne i forholdet

Konflikter, bebrejdelser og utilfredsstillende kommunikation

Konfliktskyhed, uklarhed og tillidsbrud

Ønske om mere kærestetid, intimitet og et meningsfuldt sexliv

Jalousi, utroskab og flirt uden for forholdet

Udfordringer ved at være forældre - evt. med bonusbørn

Afklaring om hvorvidt I skal blive sammen eller gå hver til sit

Tryg og effektiv hjælp

I bliver set, hvor I er, og samtalerne foregår på en måde,
hvor I føler jer mødt og forstået

I bliver begge taget alvorligt,
så ingen af jer føler jer overhørt eller bliver syndebuk

I får helt konkrete redskaber til at ændre på de mønstre og den situation,
som lige nu skaber jeres udfordringer

Parterapeut Vigga Wagtberg

Uddannet par- og psykoterapeut samt sexolog med i alt 5 års uddannelse
specifikt i at arbejde målrettet med integritet og helhedsorienteret parudvikling

Professionel parterapeut, der har særlig erfaring med at hjælpe par,
som oplever manglende nærhed og udfordringer i kommunikationen

Bidragyder til "Forældrepagten" på DR1
samt ofte brugt som ekspert til samlivs-artikler på TV2.dk

Arbejder med en effektiv blanding af indføling, analyse og konkrete redskaber,
som har hjulpet hundreder af par til at genfinde kærligheden i hverdagen

Rummelig, jordnær og medlem af Mensa

Se ledige tiderSe priserSe anmeldelser

Gratis forsamtale

Ønsker I en mulighed for at mærke efter, om kemien føles rigtig for Jer, inden I booker en egentlig samtale?

Hvis I har spørgsmål, som I ønsker afklaring på, er I velkommen til at bede om en gratis forsamtale, inden I booker. Forsamtalen varer 15 min., og foregår online eller via telefon.

Kontakt mig direkte via mail el. telefon, og gør specifikt opmærksom på, at I ønsker en gratis afklarende samtale.

Lokale ved Kgs. Have

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan kan jeg hjælpe Jer:

 

Få hjælp til at få plads til Jeres grænser – med samtaler, en online guide eller et kursus

 

Parsamtale • Fold ud

Skræddersyet personlig vejledning

Få plads til Jeres grænser med en parsamtale. En samtale tager ca. 80 – 90 min. og foregår i mit samtalelokale i København eller via video-opkald. Det er en individuel løsning, som jeg tilpasser til din og din partners situation.

Samtalen hjælper Jer ved at:

 • Give Jer en fokuseret personlig tilstedeværelse, hvor I bliver mødt og spejlet i Jeres nuværende situation
 • Give Jer bevidsthed om, hvilke behov og grænser I har, hvordan I har brug for at få dem imødekommet, og hvorfor de lige nu muligvis bliver forsømt
 • Give Jer brugbare værktøjer til at forholde Jer til Jeres grænser – f.eks. ved at hjælpe Jer til at være i dem og at handle relevant på dem

Samtalen kan hjælpe Jer, hvis I:

 • Gerne vil have luft for Jeres tanker og følelser over for hinanden – og være sikker på at I begge føler Jer hørt og forstået undervejs
 • Synes det er lærerigt at få en fokuseret opmærksomhed på Jeres særlige situation
 • Længes efter at få en personlig vejledning, som er helt unikt skræddersyet til Jeres parforhold

 

Trinvis indføring i at tale om Jeres grænser

Få plads til Jeres grænser med online guiden “Behov & grænser”. Guiden er på ca. 30 sider samt en lydfil, og giver Jer stof til mange timers selvrefleksion, som giver Jer indsigt i Jeres behov og grænser.

Guiden hjælper Jer ved at:

 • Give Jer personlige spørgsmål, som hjælper Jer til at mærke Jeres individuelle behov og grænser
 • Give Jer indsigt i, hvorfor Jeres personlige behov og grænser er vigtige for Jer hver især
 • Give Jer konkrete teknikker til at sætte ord på, hvordan I har brug for, at Jeres behov og grænser bliver imødekommet

Guiden kan hjælpe Jer, hvis I:

 • Gerne vil have en helt grundlæggende introduktion til at forholde Jer til Jeres behov og grænser i parforholdet
 • Synes det er lærerigt at få lov til at fordybe Jer og have tid til at mærke efter i Jeres eget tempo
 • Længes efter en mulighed for at lære Jer selv at kende og at sætte nogle helt konkrete ord på Jeres behov og grænser

 

Konkrete redskaber til at få plads til Jeres grænser

Få plads til Jeres grænser med kurset “Behov & grænser”. Kurset tager 2 dage, og giver Jer kendskab til Jeres grænser og coaching i at udtrykke dem med kærlighed.

Kurset hjælper Jer ved at:

 • Give Jer håndgribelig viden om behov og grænser, som I kan bruge i Jeres parforhold med det samme
 • Give Jer kendskab til Jeres individuelle behov og grænser, og skabe en ramme som hjælper Jer til at udtrykke dem med respekt og kærlighed
 • Give Jer konkrete metoder til at skabe plads til Jeres behov og grænser, som I har mulighed for at prøve af på kurset

Kurset kan hjælpe Jer, hvis I:

 • Gerne vil have inspiration og praktisk anvendelig viden om Jeres behov og grænser
 • Synes det er lærerigt at få lov til at fordybe Jer i Jeres individuelle grænser og forholde Jer praktisk til dem
 • Længes efter at lære helt konkret, hvordan I kan stå ved Jeres grænser med ord, stemme og krop

 

 

Eller kombinér det hele i det samlede udviklingsforløb “Behov & Grænser”

Få en samlet pakke med samtalerne, guiden og kurset, hvor I bliver taget i hånden, og hjulpet fra start til slut i processen med at skabe plads til Jeres grænser.

Få hjælp til at skabe plads til Jeres grænser med et samlet forløb, hvor I får alle redskaberne med både samtalerne, guiden og kurset. Du og din partner får en pakke som er sammensat unikt til Jer med udgangspunkt i Jeres personlige situation.

 

 

 

Parterapeut København

Share

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.