Kommunikation og konflikter i parforholdet

Løs konflikterne og få en kærlig kommunikation

Illustration af Uffe Boesen

Få en tillidsfuld kommunikation ved at I finder ind til, hvad uenighederne egentlig handler om, og får redskaber til at tage vare på dem.

Det er for Jer, der oplever tilbagevendende konflikter, anklager eller fejlfortolkninger.

Det er også for Jer, der ønsker mere forståelse i mellem Jer.

 

Kommunikation og konflikter i parforholdet

 • Føler du, at det er svært for dig og din partner at tale om Jeres uenigheder på en respektfuld og konstruktiv måde?
 • Oplever du, at Jeres kommunikation kan være præget af angreb, bebrejdelser, nedgørelser, afvisninger eller dobbelttydigt tonefald, mimik og kropssprog, som kan være svært at håndtere i situationen?
 • Synes du, at I har tilbagevendende konflikter, som dukker op igen og igen, og at Jeres tilsyneladende små uenigheder har en mystisk evne til at blive til store kontroverser?
 • Mærker du, at forholdet bliver påvirket af det, når I ikke har en gensidig forståelse og tydelig respekt for hinandens ståsteder?
 • Savner du at have mere styring med Jeres kommunikation, så I selv kan være med til at holde den på et tillidsfuldt og åbent plan, i de situationer hvor den er ved at udvikle sig til en konflikt?

 

Hvis du og din partner har mange konflikter, eller har en kommunikation som ikke tager hensyn til begge parter, kan det efterlade Jer begge med et afsavn efter at føle Jer hørt, set, accepteret, respekteret og mødt som de mennesker, I er.

Når I rækker ud efter min hjælp, arbejder vi på at finde ind til kernen af Jeres uenigheder samt gøre det helt konkret, hvilke kommunikationsformer, der virker – og ikke virker – i Jeres forhold. Det giver Jer mulighed for at gå direkte til sagen uden at overskride hinandens grænser, når I kommunikerer om Jeres uenigheder.


Vigga Wagtberg, terapeut og parterapeut
I løbet af de sidste 10 år har jeg hjulpet mere end 1000 mennesker med at skabe trygge relationer.

Skal jeg også hjælpe dig?

Se ledige tiderSe priserSe anmeldelser

 

Hvordan kan konflikter komme til udtryk - helt konkret? • Fold ud

Konflikterne opstår dér, hvor I enten ikke taler om sagens kerne, eller taler om uenighederne på en måde, hvor I ikke viser respekt for hinanden i processen.

Konflikter kan f.eks. komme til udtryk ved:

 • Du og din partner kommunikerer måske på en måde, der på den anden part virker bebrejdende, anklagende, kritiserende, afvisende eller manipulerende – uden at det er intentionen. Det kan komme til udtryk med ord, formuleringer, tonefald, ansigtsmimik eller kropssprog, og lægger en ekstra betydning ind i kommunikationen, som gør den uklar og får den til at føles grænseoverskridende
 • Du eller din partner føler måske, at I ikke rigtigt bliver lyttet til, når I fortæller om Jeres ståsteder. I savner måske at blive mødt med mere accept, respekt og interesse, når I giver udtryk for Jeres behov, grænser og synspunkter
 • Du og din partner har måske svært ved at blive enige om, hvem der har ansvaret for hvad i Jeres fælles hverdag. I har måske svært ved at finde en måde at lave klare aftaler for Jeres liv sammen, som I begge kan acceptere, og oplever som retfærdige
 • Du og din partner får måske ikke rigtigt gennemlevet konflikterne, når de opstår, men kommer videre ved at prøve at glemme dem, lægge låg på eller lade dem løbe ud i sandet. Måske resulterer det i en kortere eller længere periode efter konflikten, hvor I har en kølig og afmålt kontakt – eller hvor I slet ikke taler sammen
 • Du eller din partner har måske tendens til at bringe gamle uoverensstemmelser op i konflikten, som I har talt om før, men alligevel ikke vil gå væk igen. Det kan være, at én af Jer føler, I skal blive ved med at stå til regnskab for en gammel sag, som I har prøvet at løse, og oplever på den måde, at I ikke kan få lov til at slippe fortiden

 

Hvorfor er dit parforhold præget af konflikter? • Fold ud

Hvis I har tilbagevendende konflikter, kan det skyldes, at I ikke føler Jer mødt i Jeres følelsesmæssige grænser og behov i hverdagen. Det kan også skyldes, at I ikke mærker eller udtrykker helt direkte overfor hinanden, at det egentlig er dét, der sker.

Dit parforhold er præget af konflikter fordi:

 • Du eller din partner forventer måske ubevidst, at den anden part kan regne ud, hvad I vil og ikke vil i relationen. Når den anden part ikke automatisk kan gennemskue de usagte ønsker, skaber det skuffelse, tristhed, irritation, vrede og måske en følelse af at være nedprioriteret, ligegyldig eller uelsket
 • Du eller din partner undgår måske ubevidst at komme ind til problemets kerne, fordi I frygter de følelser der ligger dér. Når I ikke taler direkte om problemet, kan det ikke løses, og derfor forskydes den uforløste energi til andre tilfældige områder i Jeres parforhold, som I så skændes om i stedet for
 • Du eller din partner får måske ikke rigtigt lyttet til dét, den anden part i virkeligheden ønsker at udtrykke, men kommer i stedet til at tolke og lave Jeres egen udgave af sandheden. Det kan få Jer til at reagere på baggrund af de fortolkninger i stedet for at søge ind til hinandens ærlige intentioner – og dét skaber misforståelser
 • Du eller din partner kommer måske til at blande sig i, hvad den anden part må, kan og skal føle. Det kan være, at I kommer til at analysere og gøre Jer klog på hinandens motiver – og i værste fald sygeliggør hinandens følelser. Det forhindrer Jer i at skabe den tillid, som det kræver at finde en fælles forståelse – og så afsporer det samtalen fra dét, som det egentlig handler om
 • Du eller din partner mangler måske et realistisk billede af, hvor dybt I i virkeligheden påvirker den anden part med Jeres adfærd eller kommunikation. Når partneren begynder at modreagere eller trække sig, virker det derfor helt uforståeligt og uacceptabelt. Hvis I håndterer det ved at bebrejde i stedet for at undersøge årsagen, bliver det umuligt at løse det oprindelige problem

 

Hvad er konsekvenserne af, at dit parforhold er præget af konflikter? • Fold ud

Hvis konflikterne får lov til at komme igen og igen uden at skabe en forløsning eller en udvikling imellem Jer, kan det skabe afstand imellem Jer.

Konsekvenserne af konflikterne er at:

 • Du og din partner kan opleve at blive enten forsømt eller presset af den anden part, fordi I ikke mærker at der er plads til Jeres personlige behov og grænser i relationen og hverdagen
 • Du og din partner kan komme til at føle Jer alene i parforholdet. I kan føle at I reelt mangler hinandens støtte, opbakning og loyalitet, fordi I ikke oplever at blive mødt og forstået af den anden part
 • Du og din partner kan komme til at reagere på baggrund af Jeres antagelser i stedet for realiteterne. Det risikerer at gøre problemerne større end de behøver at være ved at holde Jer hver især fast i den værst mulige tolkning af situationen
 • Du og din partner kan blive mere kritiske overfor hinanden, og bruge meget energi på at finde fejl ved hinanden i stedet for at se på hinanden med kærlighed. Det kan gøre det gradvist sværere for Jer at åbne Jer for hinanden, fordi trygheden efterhånden forsvinder
 • Du og din partner kan med tiden blive påvirket af gentagne oplevelser med ikke at føle sig hørt. Det kan sætte gang i en ond cirkel, hvor I hver især gradvist holder mere og mere fast I Jeres egne budskaber, og samtidig får tiltagende sværere ved at lytte til den anden part

 

Hvad skal der til for at skabe en kærlig kommunikation?

Den situation, som lige nu forhindrer dig og din partner I at kommunikere klart og kærligt, kan løsnes op. Jeg kan hjælpe Jer til at få plads til Jeres ståsteder på en måde, hvor det bringer Jer tættere sammen i processen.

Du og din partner får bedre kommunikation ved at:

 • Få indsigt i, hvad god kommunikation er for Jer, og hvordan I konkret har brug for at udleve den del af Jeres samliv, hvis det skal føles meningsfuldt for Jer
 • Få praktisk træning i at mærke Jeres respektive ståsteder og sætte nogle helt konkrete ord på dét, I mærker
 • Få inspiration til, hvordan I i praksis kan udtrykke og stå ved Jeres tanker, følelser og ståsteder på en respektfuld og tydelig måde

Det kan jeg hjælpe Jer med.

Sådan kan jeg hjælpe Jer:

 

Få hjælp til at skabe en kærlig kommunikation – med samtaler, en online guide eller et kursus

 

Parsamtale • Fold ud

Skræddersyet personlig vejledning

Få kærlig kommunikation med en parsamtale. En samtale tager ca. 80 – 90 min. og foregår i mit samtalelokale i København eller via video-opkald. Det er en individuel løsning, som jeg tilpasser til din og din partners situation.

Samtalen hjælper Jer ved at:

 • Give Jer et dedikeret personligt nærvær, hvor I bliver mødt og spejlet i Jeres nuværende situation
 • Give Jer bevidsthed om, hvad god kommunikation er for Jer, hvordan I har brug for at udleve den i praksis, og hvorfor det lige nu muligvis ikke er dét, I gør
 • Give Jer konkrete redskaber til at forbedre Jeres kommunikation – f.eks. ved at hjælpe Jer til at tale om, hvad I egentlig gerne vil sige til hinanden, og hvordan I kan gøre det på en kærlig måde

Samtalen kan hjælpe Jer, hvis I:

 • Gerne vil have luft for Jeres tanker og følelser over for hinanden – og være sikker på at I begge føler Jer hørt og forstået undervejs
 • Synes det er lærerigt at få en fokuseret opmærksomhed på Jeres særlige situation
 • Længes efter at få en personlig vejledning, som er helt unikt skræddersyet til Jeres parforhold

 

Online guide • Fold ud

Trinvis indføring i at tale om, hvad kærlig kommunikation er for Jer

Få kærlig kommunikation med online guiden “Kommunikation & modspil”. Guiden er på ca. 30 sider samt en lydfil, og giver Jer stof til mange timers selvrefleksion, som giver Jer indsigt i, hvad kærlig kommunikation er for Jer.

Guiden hjælper Jer ved at:

 • Give Jer personlige spørgsmål, som hjælper Jer til at mærke, hvad god kommunikation er for Jer
 • Give Jer indsigt i, hvad det gør ved parforholdet, når I vedligeholder en god og autentisk kommunikation
 • Give Jer konkrete teknikker til at sætte ord på, hvordan I helt præcist har brug for at praktisere Jeres kommunikation

Guiden kan hjælpe Jer, hvis I:

 • Gerne vil have en helt grundlæggende indføring i at forholde Jer til Jeres kommunikation i parforholdet
 • Synes det er lærerigt, at få lov til at fordybe Jer og have tid til at mærke efter i Jeres eget tempo
 • Længes efter en mulighed for at lære Jer selv at kende og at sætte nogle helt konkrete ord på Jeres ønsker for kommunikationen

 

Parkursus • Fold ud

Konkrete redskaber til at skabe god kommunikation

Få kærlig kommunikation med kurset “Kommunikation & modspil”. Kurset tager 2 dage, og giver Jer kendskab til effektiv kommunikation for par og coaching i at praktisere den med kærlighed.

Kurset hjælper Jer ved at:

 • Give Jjer håndgribelig viden om god kommunikation, som I kan bruge i Jeres parforhold med det samme
 • Give Jer kendskab til Jeres individuelle ønsker for kommunikationen, og skabe en ramme som hjælper Jer til at praktisere den med respekt og kærlighed
 • Give Jer konkrete metoder til at skabe god kommunikation, som I har mulighed for at prøve af på kurset

Kurset kan hjælpe Jer, hvis I:

 • Gerne vil have inspiration og praktisk anvendelig viden om god kommunikation for par
 • Synes det er lærerigt at få lov til at fordybe Jer i Jeres individuelle kommunikation og forholde Jer praktisk til den
 • Længes efter at lære helt konkret, hvordan I kan kommunikere klart og kærligt med ord, stemme og krop

 

 

Eller kombinér det hele i det samlede udviklingsforløb “Kommunikation & Modspil”

 

Få en samlet pakke med samtalerne, guiden og kurset, hvor I bliver taget i hånden, og hjulpet fra start til slut i processen med at skabe kærlig kommunikation.

Få hjælp til at skabe kærlig kommunikation i mellem dig og din partner med et samlet forløb, hvor I får alle redskaberne med både samtalerne, guiden og kurset. Du og din partner får en pakke som er sammensat unikt til Jer med udgangspunkt i Jeres personlige situation.

 

 

 

Parterapeut København

Share

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.