Mærk dig selv

Find din egen retning ved at mærke dig selv og blive fortrolig med dig

Illustration af Uffe Boesen

Få en klarere vej til at navigere i dit liv ved at mærke dig selv og få en stærkere kontakt til dit indre kompas.

Det er for dig, der oplever tilbagevendende forvirring, fastlåsthed eller føler dig for styret af din omverden.

Det er også for dig, der ønsker at stole mere på dine egne fornemmelser og finde en retning for dit liv, som du selv føler, er meningsfuld.

 

Mærk dig selv

 • Føler du, det er svært at slukke for støjen fra din omverdens holdninger til dine livs-valg, og i stedet finde en retning, som giver personlig mening for dig?
 • Oplever du, at du ikke altid tør stole på dét, du mærker i dig selv, men at du begynder at tænke, analysere og tvivle, når du kommer i kontakt med dine fornemmelser?
 • Synes du, det kan være svært at huske dit eget udgangspunkt og stå fast på din overbevisning, når du møder et menneske eller en situation, som trækker dig i en anden retning?
 • Mærker du, at du holder dig selv lidt tilbage og ikke får handlet på dét, du gerne vil, fordi du er i tvivl om, hvilke konsekvenser det vil få for dit liv?
 • Længes du efter at få ro på de tanker, der forvirrer dig, og føle et større indre fokus, som du kan stole på og navigere efter?

 

Hvis du ikke stoler på de følelser, du mærker, kan det være svært for dig at tage beslutninger i dit liv, som du står fuldstændig inde for og har det godt med.

Når du rækker ud efter min hjælp, arbejder vi på, at du får en mere fortrolig kontakt til dine følelser. Tilliden til din kerne finder du, når du kan mærke, identificere og sætte konkrete ord på, hvor du er lige nu.


Vigga Wagtberg, terapeut og parterapeut
I løbet af de sidste 10 år har jeg hjulpet mere end 1000 mennesker med at skabe trygge relationer og lette skuldrene fra vildfarne byrder.

Skal jeg også hjælpe dig?

Se ledige tiderSe priserSe anmeldelser

 

Hvordan kan det komme til udtryk, at du ikke mærker dig selv - helt konkret? • Fold ud

Når jeg siger “ikke at mærke dig selv”, så taler jeg om følelsen af, at du mangler kontakt til dit eget indre kompas, og at du leder efter svar uden for dig selv for at finde den sikkerhed, du ikke mærker i dit indre.

At du ikke mærker dig selv kan f.eks. komme til udtryk ved at:

 • Du har måske et konkret dilemma i dit liv. Du skal tage en beslutning, men har svært ved at identificere dine følelser og fornemmelser omkring den beslutning – eller du mærker flere modsatrettede ting, og ved ikke, hvad du skal lytte efter
 • Du føler måske, det er svært for dig at mærke, hvordan du har det med de situationer og mennesker, du generelt møder i din hverdag. Det kan være, du mærker følelsesmæssige bevægelser i dig, men har svært ved at forstå de følelser, sætte nogle meningsfulde ord på dem og vide, hvad du skal stille op med dem
 • Du synes måske, der er en modsætning mellem dine tanker og følelser. Det kan være, du frygter at lytte for meget til dine følelser, fordi du fornemmer en lurende risiko for, at de vil lede dig på afveje. Du oplever af og til, at du skal vælge mellem dine følelser og din fornuft – og du føler dig på den sikreste grund, når det er fornuften, der vinder
 • Du kommer måske til at prøve på at regne ud, hvad der skal til, for at du lever op til dine forpligtelser. Du investerer ikke særligt meget energi i at spørge dig selv, hvad du egentlig vil, men handler i højere grad ud fra, hvilke ønsker og forventninger, du oplever, andre mennesker har til dig
 • Du har måske ikke altid givet plads til de naturlige følelser, som livet sætter i gang i dig. Du kan blive utryg, når du oplever anløb til f.eks. vrede, sorg eller glæde, fordi du ikke ved, hvordan du skal møde de følelser, uden at de overmander dig. Det får dig til at holde dem lidt på afstand, indtil de måske pludselig blusser op af sig selv, uden du kan styre det

 

Hvorfor mærker du ikke dig selv? • Fold ud

Hvis du har svært ved at genkende og identificere de følelser og sansninger, der opstår i dig, kan det hænge sammen med, at du ikke tillader dig selv at lytte til dem.

Du mærker ikke dig selv, fordi:

 • Du befinder dig måske lige nu i en situation, som i dine øjne ikke efterlader særlig stor plads til dine følelser. Det kan være, at du har mange bolde i luften, og frygter, at du vil miste grebet og få korthuset til at vakle, hvis du begynder at mærke dig selv. Det kan gøre det svært for dig at have forbindelse til dine følelser
 • Du føler dig måske lidt skræmt ved at skulle mærke dig selv, fordi du er nervøs for, hvad du vil mærke. Måske frygter du, at dine følelser vil bede dig om at handle på nogle ting i dit liv, som lige nu virker uoverskueligt eller urealistisk. Hvis du tror at dine følelser vil skabe kaos i dit liv, kan det føles mere trygt at holde dem på afstand
 • Du tænker måske, at dine følelser ikke er særligt relevante for dit daglige liv og beslutninger, men stoler mere på dit hoved. Måske oplever du det som egoisme, manglende disciplin eller umodenhed, hvis du giver efter for dine følelser. Det kan få dig til at affeje dem, eller at møde dem med skepsis, mistillid og straf
 • Du kommer måske til at forholde dig til dine følelser ved at styre dem, kontrollere dem og holde dem nede. Det kan være, at du forholder dig til dine følelser som noget, der ikke er en del af dig, men som noget, du skal vinde over. Når følelserne ikke får lov til at tage sin plads, har du ikke mulighed for at blive bevidst om dem og lytte til dem
 • Du har måske i din opvækst ikke lært at sætte ord på dine følelser og at navigere efter dem. På den måde har dine følelser aldrig fået lov at indtage en tydelig plads i dit liv. Det kan betyde, at du aldrig har fået praktisk træning i at navigere i dit liv på en måde, hvor du bruger både din fornuft og dine følelser i et samarbejde

 

Hvad er konsekvenserne af, at du ikke mærker dig selv? • Fold ud

Når du ikke kan mærke dine følelser, har du svært ved at vælge til og fra på en måde, som udtrykker følelsesmæssig loyalitet overfor dig selv. Dine følelser mangler sin advokat, og kan derfor risikere at blive overhørt.

Konsekvenserne af at du ikke mærker dig selv, er at:

 • Du kan befinde dig i en situation, hvor det er svært for dig at mærke helt konkret, hvad der er godt for dig. Du har derfor ikke de samme muligheder for at tage ansvar for at give dig selv det, du har brug for
 • Du kan føle dig betydningsløs og uvigtig. Du kan komme til at bekræfte din oplevelse af, at dine følelser ikke er vigtige – og at en side af dig dermed heller ikke er vigtig. Når der er en side af dig, du ikke selv oplever som betydningsfuld, kan du komme til at føle, at det er overflødigt at investere i dig selv ved at leve i omsorg, respekt og kærlighed for hele dit væsen
 • Du kan tænke, at dine følelser er en fjende. Når du ikke lader dine følelser fylde, kan du komme til at styrke din egen overbevisning om, at det vil skabe kaos og problemer i dit liv, hvis du lytter til dem. Det forhindrer dig i at opdage, at dine følelser kan være lige præcis den nøgle, du skal bruge for at finde vej ind til en mere balanceret og meningsfuld måde at leve dit liv på
 • Du kan blive overset og overhørt. Du risikerer at sige ja til ting, som du dybest set ikke har lyst til, og som ikke giver mening for dig. Hvis du ikke har træning med at vægte dine egne følelser, kan det få dig til at lægge alt dit fokus over på, hvad andre mennesker ønsker, at du skal gøre. Det betyder, du risikerer at lade livet styre rundt med dig, uden at du er følelsesmæssigt med i det
 • Du kan sidde fast i tidligere oplevelser, hvor du har manglet din grundlæggende selvbeskyttelse. Du er det eneste menneske i verden, der kan mærke hvad du har brug for, hvis du skal fungere. Når du ikke mærker dine egne umiddelbare følelser, og tager dem alvorligt, så risikerer du, at dine omgivelser sætter præmisserne for dit liv uden at tage hensyn til dine behov og grænser

 

Hvad skal der til for at du kan mærke dig selv?

Den situation, som lige nu forhindrer dig i at mærke dig selv, kan løsnes op. Jeg kan hjælpe dig med at mærke dig selv på en måde, hvor du styrker dit liv og dine muligheder.

Du kan komme til at mærke dig selv ved at:

 • Få indsigt i, hvad din kerne og din retning består af, og hvordan du har brug for at navigere efter det, du mærker
 • Få praktisk træning i at sætte nogle helt konkrete ord på dét, du mærker
 • Få inspiration til, hvordan du i praksis kan være tro mod dig selv i det virkelige liv

Det kan jeg hjælpe dig med.

Sådan kan jeg hjælpe dig:

Få hjælp til at mærke dig selv – med samtaler, en online guide eller et kursus

 

Personlig samtale • Fold ud

Skræddersyet personlig hjælp

Få hjælp til at mærke dig selv med en personlig samtale. En samtale tager ca. 50 – 60 min., og foregår i mit samtalelokale i København eller via telefon/video-opkald. Det er en individuel løsning, som jeg tilpasser dig og din personlige situation.

Samtalen hjælper dig ved at:

 • Give dig en fokuseret personlig tilstedeværelse, hvor du bliver set og hørt i din aktuelle situation
 • Give dig bevidsthed om, hvad du vil med dit liv, hvordan du har brug for at bevæge dig videre, og hvorfor du lige nu muligvis tøver
 • Give dig brugbare værktøjer til at forholde dig til dine egne fornemmelser – f.eks. ved at hjælpe dig til at være i dem og at handle relevant på dem

Samtalen kan hjælpe dig, hvis du:

 • Gerne vil have luft for dine tanker og følelser og blive set dybere som det menneske, du er
 • Synes det er lærerigt at få en fokuseret opmærksomhed på din særlige situation
 • Længes efter at få en personlig feedback, som er helt unikt skræddersyet til dig

 

Online guide • Fold ud

Trinvis indføring i at mærke dig selv

Få hjælp til at mærke dig selv og finde din retning med online guiden “Identitet & retning”. Guiden er på ca. 30 sider samt en lydfil, og giver dig klar trinvis hjælp til at mærke dig selv og finde ind til din retning.

Guiden hjælper dig ved at:

 • Give dig personlige spørgsmål, som hjælper dig til at mærke dig selv, dine følelser og din retning
 • Give dig indsigt i, hvad dine indre følelser og fornemmelser prøver at fortælle dig
 • Give dig konkrete teknikker til at sætte ord på, hvordan du vil bruge dét, du mærker i dig selv

Guiden kan hjælpe dig, hvis du:

 • Gerne vil have en helt grundlæggende introduktion i at forholde dig til dit indre navigations-system
 • Synes det er lærerigt at få lov til at fordybe dig og have tid til at mærke efter i dit eget tempo
 • Længes efter en mulighed for at lære dig selv at kende og at sætte nogle helt konkrete ord på, hvor du vil hen

 

Kursus • Fold ud

Konkrete redskaber til at mærke og stå ved dig selv

Få hjælp til at mærke dig selv ved med kurset “Identitet & retning”. Kurset tager 2 dage, og giver dig kontakt til din kerne og coaching i at stole på den.

Kurset hjælper dig ved at:

 • Give dig håndgribelig viden om identitet og retning, som du kan bruge i dit liv med det samme
 • Give dig kendskab til dine unikke følelser, og skabe en ramme som hjælper dig til at stå fast på dem
 • Give dig konkrete metoder til at mærke dig selv, som du har mulighed for at prøve af på kurset

Kurset kan hjælpe dig, hvis du:

 • Gerne vil have inspiration og praktisk anvendelig viden om din retning i livet
 • Synes det er lærerigt at få lov til at fordybe dig i at mærke dig selv og din retning og forholde dig praktisk til det
 • Længes efter at lære helt konkret, hvordan du kan stå ved din retning med ord, stemme og krop

 

 

Eller kombinér det hele i det samlede udviklingsforløb “Identitet & Retning”

Få en samlet pakke med både samtalerne, guiden og kurset, hvor du bliver taget i hånden, og hjulpet fra start til slut i processen med at mærke dig selv.

Få hjælp til at mærke dig selv med et samlet forløb, hvor du får alle redskaberne med både samtalerne, guiden og kurset. Du får en pakke som er sammensat unikt til dig med udgangspunkt i din personlige situation.

 

 

 

Psykoterapeut København

Share

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.