Modspil og konfliktskyhed i parforholdet

Slip konfliktskyheden og få et klart modspil

Illustration af Uffe Boesen

Få et mere ærligt modspil ved at I bliver bevidste om Jeres individuelle ståsteder, og får redskaber til at stå ved dem.

Det er for Jer, der oplever tilbagevendende konfliktskyhed, utydelighed eller en kontakt præget af brudte løfter.

Det er også for Jer, der ønsker mere åbenhed i mellem Jer.

 

Modspil og konfliktskyhed i parforholdet

 • Føler du, at du og din partner ikke altid får meldt helt klart ud om Jeres tanker, følelser og personlige holdninger til hverdagens beslutninger?
 • Oplever du, at store eller små løfter er blevet brudt, og at det nu gør det svært for dig eller din partner at regne helt med de udmeldinger, I giver til hinanden?
 • Synes du, det kan være svært at skabe plads til, at I hver især kan sige til og fra over for hinanden i hverdagen?
 • Mærker du, at det påvirker tilliden og respekten i mellem Jer, når én af Jer undgår konflikterne – i stedet for at melde tydeligt ud?
 • Længes du efter at have en mere åben og ansvarlig kommunikation, hvor I hver især siger tingene som de er, og tør at stå på mål for dem?

 

Hvis du og din partner mangler modspil fra hinanden, kan det resultere i utydelighed, mistillid og muligvis en indirekte test af grænserne i forholdet.

Når I rækker ud efter min hjælp, arbejder vi på at skabe plads til mere ærlighed, åbenhed og direkte kommunikation i mellem Jer. Det giver jer mulighed for at opbygge en større gensidig respekt og grundlæggende tillid til hinanden.


Vigga Wagtberg, terapeut og parterapeut
I løbet af de sidste 10 år har jeg hjulpet mere end 1000 mennesker med at skabe trygge relationer.

Skal jeg også hjælpe dig?

Se ledige tiderSe priserSe anmeldelser

 

Hvordan kan konfliktskyhed komme til udtryk - helt konkret? • Fold ud

Konfliktskyhed kommer til udtryk ved, at én af Jer eller I begge på afgørende områder ikke får meldt ærligt ud om, hvor I står.

Konfliktskyhed kan f.eks. komme til udtryk ved:

 • Du eller din partner får måske ikke altid stillet krav og sagt fra på en direkte måde, men accepterer nogle ting uden at have det helt godt med det. Måske er der én af Jer, der trækker Jer væk, hvis der er optræk til uenighed
 • Du eller din partner føler måske, at det kan være svært at sige Jeres mening i situationer, hvor det kan gøre den anden ked af det eller vred. Når de reaktioner føles uoverskuelige at møde, bliver der lagt låg på i stedet for at stå ved realiteterne
 • Du eller din partner opfatter måske uenighed som en kaotisk tilstand, der er truende for parforholdet, og reagerer ved ubevidst at prøve at styre, kontrollere, argumentere, overbevise eller fikse situationen – i stedet for at starte med at undersøge, hvad Jeres uenighed egentlig konkret handler om
 • Du eller din partner kommer måske til at reagere på den måde, der udefra kan virke afvisende, belærende, angribende, bebrejdende eller nedgørende, når den anden part viser åbenhed – selvom det ikke er intentionen. Det kan resultere i en overskridelse af personlige grænser, der går ud over selvrespekten og gradvist mindsker lysten til åbenhed
 • Du og din partner er måske tilbageholdende over for hinanden, og får ikke altid husket at dele Jeres tanker, følelser og ærlige meninger med hinanden i hverdagen. Det gør, at kommunikationen efterhånden bliver mere overfladisk, og at det føles unaturligt og fremmed at tale lidt dybere

 

Hvorfor er dit parforhold præget af konfliktskyhed? • Fold ud

Hvis dit forhold mangler modspil, kan det aller dybest inde skyldes en manglende tillid til, at I hver især må være som I er – og at I kan blive elsket og accepteret selv med de naturlige begrænsninger og vilkår, der følger med.

Dit parforhold er præget af konfliktskyhed fordi:

 • Du eller din partner er ikke bevidst om Jeres præcise grænser og behov, og har derfor svært ved at stå ved dem, og formulere dem overfor hinanden. Hvis du eller din partner mangler konkrete redskaber til at sige sin mening og stå ved sig selv i konflikter, så kan konflikter føles enormt utrygt, og det bliver derfor lettere at undgå dem
 • Du eller din partner føler Jer måske forpligtet til at gøre den anden part tilfreds ved at undgå at være besværlig. Måske får du eller din partner skyldfølelse ved at skulle melde ærligt ud og sige fra i situationer, hvor det kan gøre den anden part vred, ked af det eller skuffet. I de situationer kan det være lettere at sige “ja”, selvom det ikke føles helt ærligt
 • Du eller din partner opfatter det som om, at I er utilstrækkelige, hvis den anden forventer noget af Jer, som I ikke kan eller ønsker at leve op til. I skammer Jer over Jeres personlige behov og grænser i stedet for at stå ved dem, fordi I ikke tror (eller har erfaring med), at I vil blive elsket, når Jeres begrænsninger bliver tydelige. Det får Jer til at holde Jeres behov og grænser hemmeligt i stedet for at få dem frem i lyset, hvor de kan være med til at styrke parforholdet
 • Du eller din partner kommer måske til at reagere på en måde, der medvirker til at lukke den anden part ned, når I hver især prøver at være åben og ærlig. Det kan være, at I ikke er opmærksom på, hvor sårbart det egentlig kan føles for den anden at åbne op, og derfor kommer til at overskride en personlig grænse, uden at det er dét, I vil
 • Du eller din partner føler måske ikke, at I er i stand til at beskytte Jer selv mod personlige angreb ved at give relevant modspil, og føler sig derfor meget udsat i en konfliktsituation. Hvis du eller din partner føler sig “blank” eller løber tør for ord i tilspidsede samtaler, så kan det gå ud over selvrespekten, og undvigelse kan i sidste ende virke som den eneste vej til at bevare sin menneskelige værdighed

 

Hvad er konsekvenserne af, at dit parforhold er præget af konfliktskyhed? • Fold ud

Hvis I ikke ærlige og åbne over for hinanden om de vigtige ting i livet, relationen og hverdagen, så risikerer I at leve sammen på en måde, der ikke tilgodeser Jeres dybeste menneskelige behov.

Konsekvenserne af at dit parforhold er præget af konfliktskyhed, er at:

 • Du og din partner kan opleve, at I ikke får talt om problemer og uenigheder mens de stadig er til at løse. I stedet bliver problemerne holdt skjult i dybet, hvor de kan få lov til at gemme sig, indtil de tager kontrollen over Jer og parforholdet. På den måde kommer problemerne til at blive større end de behøver at være
 • Du og din partner kan opleve, at det skaber utryghed og usikkerhed i Jeres relation, hvis I ikke melder ærligt ud, og siger tingene som det er. Hvis du f.eks. får erfaring med, at din partner ikke fortæller klart og direkte om sine ønsker, valg og ståsteder, så kan du føle, at det bliver dit ansvar at regne ud, hvor din partner er, hvilket skaber et usundt pres
 • Du og din partner kan opleve at det går udover den gensidige respekt i mellem Jer. Hvis du oplever, at din partner undviger konflikterne, kan det få dig til ubevidst at søge en grænse bare for at kunne mærke din partner og genfinde en form for tillid. Det kan få dig til at blive mere grov og pågående end du egentlig har lyst til, hvilket kan give dig skyldfølelse og true den gensidige respekt
 • Du og din partner kan opleve, at de store eller små aftaler I indgår, bliver brudt, glemt eller overset. De aftaler som du eller din partner siger ja til uden egentlig helt at mene det, kan være svære at overholde, og risikerer derfor at skabe tillidsbrud i mellem Jer
 • Du og din partner kan opleve, at I paradoksalt nok får mere af dét, som du eller din partner prøver at undgå – nemlig konflikter. De problemer og uenigheder I ikke får set i øjnene løbende, risikerer at vokse sig store, og bliver på den måde i stand til at skabe stort drama, som måske ikke er nødvendigt

 

Hvad skal der til for at skabe et klart modspil?

Den situation, som lige nu forhindrer dig og din partner I at give et klart og ærligt modspil, kan løsnes op. Jeg kan hjælpe Jer til at få plads til Jeres ståsteder på en måde, hvor det bringer Jer tættere sammen i processen.

Du og din partner får et bedre modspil ved at:

 • Få indsigt i, hvad godt modspil er for Jer, og hvordan I konkret har brug for at udleve den del af Jeres samliv, hvis det skal føles meningsfuldt for Jer
 • Få praktisk træning i at mærke Jeres respektive ståsteder og sætte nogle helt konkrete ord på dét, I mærker
 • Få inspiration til, hvordan I i praksis kan udtrykke og stå ved Jeres tanker, følelser og ståsteder på en respektfuld og tydelig måde

Det kan jeg hjælpe Jer med.

Sådan kan jeg hjælpe Jer:

 

Få hjælp til at skabe klart modspil – med samtaler, en online guide eller et kursus

Parsamtale • Fold ud

Skræddersyet personlig vejledning

Få klart modspil med en parsamtale. En samtale tager ca. 80 – 90 min. og foregår i mit samtalelokale i København eller via video-opkald. Det er en individuel løsning, som jeg tilpasser til din og din partners situation.

Samtalen hjælper Jer ved at:

 • Give Jer en fokuseret personlig tilstedeværelse, hvor I bliver mødt og spejlet i Jeres nuværende situation
 • Give Jer bevidsthed om, hvad klart modspil er for Jer, hvordan I har brug for at udleve det i praksis, og hvorfor det lige nu muligvis ikke er dét, I gør
 • Give Jer brugbare værktøjer til at forbedre Jeres modspil – f.eks. ved at hjælpe Jer til at tale om, hvad I egentlig gerne vil sige til hinanden, og hvordan I kan gøre det på en tydelig måde

Samtalen kan hjælpe Jer, hvis I:

 • Gerne vil have luft for Jeres tanker og følelser over for hinanden – og være sikker på at I begge føler Jer hørt og forstået undervejs
 • Synes det er lærerigt at få en fokuseret opmærksomhed på Jeres særlige situation
 • Længes efter at få en personlig vejledning, som er helt unikt skræddersyet til Jeres parforhold

 

Online guide • Fold ud

Trinvis indføring i at tale om, hvad klart modspil er for Jer

Få klart modspil med online guiden “Kommunikation & modspil”. Guiden er på ca. 30 sider samt en lydfil, og giver Jer stof til mange timers selvrefleksion, som giver Jer indsigt i, hvad klart modspil er for Jer.

Guiden hjælper Jer ved at:

 • Give Jer personlige spørgsmål, som hjælper Jer til at mærke, hvad klart modspil er for Jer
 • Give Jer indsigt i, hvad det gør ved parforholdet, når I vedligeholder et klart og tydeligt modspil
 • Give Jer konkrete teknikker til at sætte ord på, hvordan I helt præcist har brug for at praktisere Jeres modspil

Guiden kan hjælpe Jer, hvis I:

 • Gerne vil have en helt grundlæggende introduktion til at forholde Jer til Jeres modspil i parforholdet
 • Synes det er lærerigt at få lov til at fordybe Jer og have tid til at mærke efter i Jeres eget tempo
 • Længes efter en mulighed for at lære Jer selv at kende og at sætte nogle helt konkrete ord på Jeres ønsker for modspillet

 

Parkursus • Fold ud

Konkrete redskaber til at skabe klart modspil

Få klart modspil med kurset “Kommunikation & modspil”. Kurset tager 2 dage, og giver dig og din partner kendskab til effektivt modspil og coaching i at praktisere det med kærlighed.

Kurset hjælper Jer ved at:

 • Give Jer håndgribelig viden om klart modspil, som I kan bruge i Jeres parforhold med det samme
 • Give Jer kendskab til Jeres individuelle ønsker for modspillet, og skabe en ramme som hjælper Jer til at praktisere det med respekt og kærlighed
 • Give Jer konkrete metoder til at skabe klart modspil, som I har mulighed for at prøve af på kurset

Kurset kan hjælpe Jer, hvis I:

 • Gerne vil have inspiration og praktisk anvendelig viden om klart modspil for par
 • Synes det er lærerigt at få lov til at fordybe Jer i Jeres individuelle modspil og forholde Jer praktisk til det
 • Længes efter at lære helt konkret, hvordan I kan give klart og kærligt modspil med ord, stemme og krop

 

Eller kombinér det hele i det samlede udviklingsforløb “Kommunikation & Modspil”

 

Få en samlet pakke med samtalerne, guiden og kurset, hvor I bliver taget i hånden, og hjulpet fra start til slut i processen med at skabe ærligt modspil.

Få hjælp til at skabe ærligt modspil mellem dig og din partner med et samlet forløb, hvor I får alle redskaberne med både samtalerne, guiden og kurset. Du og din partner får en pakke som er sammensat unikt til Jer med udgangspunkt i Jeres personlige situation.

 

 

 

Parterapeut København

Share

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.