Sæt dine grænser

Få respektfulde relationer
ved at give plads til dine personlige grænser

Illustration af Uffe Boesen

Få en større respekt i dine relationer ved at stå ved dine grænser og sige fra med tydelighed.

Det er for dig, der oplever tilbagevendende konflikter, vrede eller føler dig overhørt.

Det er også for dig, der ønsker bedre plads i dine relationer og mere personlig gennemslagskraft.

 

Sæt dine grænser

 • Føler du, at du af og til accepterer krav og forventninger til dig fra f.eks. din partner, familie, venner eller kollegaer, selvom du burde sige nejtak?
 • Oplever du, at du ikke altid bliver forstået og respekteret, når du fortæller hvor din grænse går – eller at du måske slet ikke udtrykker dine grænser for at undgå risikoen for at blive affejet?
 • Synes du, det er svært at finde en måde at give plads til dine grænser og forventninger i dine relationer uden at føle, du samtidig afviser eller skuffer andre mennesker?
 • Mærker du, at du føler dig presset under konflikter, men at du alligevel ikke altid får markeret dit ståsted, fordi du ikke ved, hvad du helt konkret skal sige og gøre?
 • Længes du efter at kunne trænge bedre igennem, blive lyttet til og blive taget alvorligt, når du siger fra – uden at fylde for lidt eller for meget i processen?

 

Hvis du ikke har plads til dine grænser, risikerer du at leve et liv, hvor du bliver overhørt, føler dig kørt over og enten reagerer for utydeligt eller for voldsomt over for andre mennesker.

Når du rækker ud efter min hjælp, fordi du ønsker at få mere plads til dine grænser, arbejder vi på at styrke din personlige gennemslagskraft. Du får konkrete redskaber til at blive bevidst om dine grænser, at udtrykke dem og at stå fast på dem.

Det giver dig mulighed for at få balancerede relationer til andre mennesker ved at indtage din plads og få mere respekt for dine grænser.


Vigga Wagtberg, terapeut og parterapeut
I løbet af de sidste 10 år har jeg hjulpet mere end 1000 mennesker med at skabe trygge relationer og lette skuldrene fra vildfarne byrder.

Skal jeg også hjælpe dig?

Se ledige tiderSe priserSe anmeldelser

 

Hvordan kan det komme til udtryk, at du mangler plads til dine grænser - helt konkret? • Fold ud

At du har plads til dine personlige grænser, er dét der sikrer, at du står med din personlige integritet, selvvespekt og selvværd i behold.

At mangle plads til dine grænser kan f.eks. komme til udtryk ved:

 • Du har måske en hverdag, som handler om at leve op til omgivelsernes krav og forventninger til dig. Du oplever ikke, at dine omgivelser viser interesse for dine grænser, og det gør det svært for dig selv at tage hensyn til de grænser
 • Du føler måske ikke, du bliver hørt og respekteret, når du siger fra over for f.eks. indblanden, krav, anklager, bebrejdelser, nedladenhed, ironi og indirekte manipulation. Du frygter at blive mødt af en respons, som du ikke kan svare på, og som gør det svært for dig at holde fast i dig selv
 • Du synes måske, at det er dig, der er noget galt med, når du bliver såret eller vred. Du bliver i tvivl om, hvorvidt dine grænser er naturlige, og om det måske er dig, der skal arbejde med dig selv for at blive mindre følsom. Du er tilbageholdende overfor at handle på dine grænser, hvis du ikke er helt sikker på, at de grænser er OK
 • Du kommer måske til enten at underdrive eller overdrive dit budskab, når du siger fra. Begge ting øger risikoen for at dine grænser bliver overskredet igen. Når du undviger, opdager dine omgivelser ikke din grænser, og får ikke respekt for dem. Når du overreagerer, vil dine omgivelser tale mere om din reaktion end at forholde sig til deres egen adfærd, der har overskredet din grænse
 • Du har måske tidligere i dit liv oplevet, at du er blevet ramt af et modangreb eller er blevet udstillet, når du har sagt fra. Måske har du oplevet, at du ikke var i stand til at forsvare dig selv, og frygten for at opleve det igen, får dig i dag til enten at trække dig eller reagere voldsomt, når du har brug for at sige fra

 

Hvorfor mangler du plads til dine grænser i dine relationer? • Fold ud

Hvis der ikke altid er plads til dine grænser i dit liv, kan det hænge sammen med, at du forventer af dig selv, at du skal finde dig i mere, end du følelsesmæssigt har det godt med. Hvis du føler, at dine grænser er et udtryk for at der er noget galt med dig, så risikerer du, at de ikke får den plads i dit liv, som de skal have.

Du mangler plads til dine grænser i dine relationer, fordi:

 • Du befinder dig måske lige nu i relationer, hvor du forventer at blive overhørt, afvist eller angrebet, hvis du står fast på dine grænser. Måske frygter du, at mennesker omkring dig enten vil feje dig af, hidse sig op eller blive ked af det, hvis du holder fast i, at der er nogle ting du ikke vil gå med til, og det kan holde dig lidt tilbage
 • Du føler måske skyld og har dårlig samvittighed over at sætte grænser, fordi det giver dig en følelse af at svigte. Måske føler du, at du gør andre mennesker en tjeneste ved at lade dine grænser overskride. Du oplever måske f.eks. at din familie, venner eller dit arbejde er afhængig af dig, og kan derfor blive ked af det eller skyldbetynget ved tanken om at sige nejtak, fordi du frygter hvad konsekvensen vil være for de mennesker
 • Du tænker måske, at dine grænser er et udtryk for, at du er er lidt for nærtagende, svag eller krævende, og det er derfor en overvindelse for dig at markere de grænser. Det kan være, du synes, at du burde kunne holde til de ting, som overskrider dine grænser. Hvis du skal sige fra, kan det få dig til at opleve dig selv som enten meget sårbar eller meget brutal, hvilket du måske har svært ved at identificere dig med
 • Du kommer måske til at føle dig så overvældet og overrumplet, at du løber tør for ord og føler dig helt blank. Du mangler at vide, hvilke præcise ord og sætninger, du kan bruge, når du vil sige fra. Når du ikke får sagt fra løbende, øger det risikoen for at mennesker overskrider dine grænser, fordi der ikke er nogen konsekvenser ved at gøre det
 • Du har måske i din opvækst aldrig lært, at du godt må sige fra, og har måske ligefrem oplevet i din opvækst at blive mødt af ord som f.eks. “sart”, “aggressiv” eller “over-dramatisk”, når du har vist dine grænser. Det får dig i dag til at frygte at komme til at ende i centrum for en konflikt, hvor du er stemplet som enten offer eller krænker, og kan måske holde dig tilbage fra at sige din mening

 

Hvad er konsekvenserne af, at du mangler plads til dine grænser i dine relationer? • Fold ud

Konsekvensen af, at du mangler plads til dine grænser, er, at du risikerer at leve et liv, hvor der ikke er plads til dig og dine følelser. Når dine grænser bliver overskredet, er du ikke med til at lave præmisserne i dine relationer.

Konsekvenserne af, at du mangler plads til dine grænser i dine relationer, er at:

 • Du kan befinde dig i situationer og relationer, hvor der ikke er plads til din integritet og dine følelser. Det får måske dig til at lukke lidt i, og der kommer dermed ikke opmærksomhed på dine grænser. På den måde bliver der ikke taget hensyn til de grænser, og du mærker det ved, at din energi efterhånden bliver mere eller mindre drænet
 • Du kan føle dig overhørt, brugt eller ikke respekteret, fordi dine grænser i praksis får en mindre betydning end dét, du reelt har brug for. Måske får det dig til at miste tilliden til mennesker omkring dig, fordi du i hverdagen oplever, at du ikke bliver behandlet respektfuldt
 • Du kan tænke, at det er urealistisk at forvente, du kan leve dit liv på en måde, hvor der er plads til dine grænser. Måske konkluderer du for dig selv, at du ikke kan forvente at blive helt tilfreds i dine relationer og i livet generelt. Du forhindrer på den måde dig selv i at opleve, at der måske godt kan være plads til dine grænser, hvis du får de rigtige redskaber til at skabe den
 • Du kan blive presset og angrebet af dine omgivelser. Hvis du siger fra for lidt, har dine omgivelser et urealistisk billede af, hvad de i virkeligheden har ret til at forvente af dig, og de kan derfor finde på at anklage dig, når du siger fra. Hvis du siger fra for voldsomt, har dine omgivelser en undskyldning for at kalde dig f.eks. “truende” eller “hysterisk” i stedet for at lytte til dit budskab, når du markerer dine grænser
 • Du kan sidde fast i tidligere oplevelser, hvor dine grænser er blevet overskredet, uden at du er blevet hørt. Det får dig til at forvente af andre mennesker, at de vil bruge dig som skraldespand uden at interessere sig for dine følelser. Du kan derfor føle vrede, bebrejdelse og modstand mod mennesker omkring dig

 

Hvad skal der til for at du kan få plads til dine grænser i dine relationer?

Den situation, som lige nu forhindrer dig i at få plads til dine grænser, kan løsnes op. Jeg kan hjælpe dig med at få plads til dine grænser på en måde, hvor det ikke skaber afstand men i stedet styrker dine relationer.

Du får plads til dine grænser ved at:

 • Få indsigt i, hvad dine personlige grænser helt præcist består af, og hvordan du har brug for at få dem respekteret
 • Få praktisk træning i at sætte nogle helt konkrete ord på dine grænser – og at stå ved dem
 • Få inspiration til, hvordan du i praksis kan have plads til dine grænser i det virkelige liv uden at det skubber andre mennesker væk

Det kan jeg hjælpe dig med.

Sådan kan jeg hjælpe dig:

 

Få plads til dine grænser – med samtaler, en online guide eller et kursus

Personlig samtale • Fold ud

Skræddersyet personlig hjælp

Få hjælp til at få plads til dine grænser med en personlig samtale. En samtale tager ca. 50 – 60 min., og foregår i mit samtalelokale i København eller via telefon/video-opkald. Det er en individuel løsning, som jeg tilpasser dig og din personlige situation.

Samtalen hjælper dig ved at:

 • Give dig en fokuseret personlig tilstedeværelse, hvor du bliver set og hørt i din aktuelle situation
 • Give dig bevidsthed om, hvilke behov og grænser du har, hvordan du har brug for at få dem respekteret, og hvorfor de lige nu muligvis bliver overskredet
 • Give dig brugbare værktøjer til at forholde dig til dine grænser – f.eks. ved at hjælpe dig til at være i dem og at handle relevant på dem

Samtalen kan hjælpe dig, hvis du:

 • Gerne vil have luft for dine tanker og følelser og blive set dybere som det menneske, du er
 • Synes det er lærerigt at få en fokuseret opmærksomhed på din særlige situation
 • Længes efter at få en personlig feedback, som er helt unikt skræddersyet til dig

 

Online guide • Fold ud

Trinvis indføring i at mærke dine grænser

Få plads til dine grænser med online guiden “Behov & grænser”. Guiden er på ca. 30 sider samt en lydfil, og giver dig klar indsigt i dine individuelle grænser.

Guiden hjælper dig ved at:

 • Give dig personlige spørgsmål, som hjælper dig til at mærke dine individuelle behov og grænser
 • Give dig indsigt i, hvorfor dine personlige behov og grænser er vigtige for dig
 • Give dig konkrete teknikker til at sætte ord på, hvordan du har brug for, at dine behov og grænser bliver imødekommet

Guiden kan hjælpe dig, hvis du:

 • Gerne vil have en helt grundlæggende introduktion i at forholde dig til dit personlige følelsesliv
 • Synes det er lærerigt at få lov til at fordybe dig og have tid til at mærke efter i dit eget tempo
 • Længes efter en mulighed for at lære dig selv at kende og at sætte nogle helt konkrete ord på dine behov og grænser

 

Kursus • Fold ud

Konkrete redskaber til at mærke og stå ved dine grænser

Få hjælp til at få plads til dine grænser med kurset “Behov & grænser”. Kurset tager 2 dage, og giver dig kendskab til dine grænser og coaching i at stå fast på dem.

Kurset hjælper dig ved at:

 • Give dig håndgribelig viden om behov og grænser, som du kan bruge i dit liv med det samme
 • Give dig kendskab til dine unikke behov og grænser, og skabe en ramme som hjælper dig til at tage dem alvorligt
 • Give dig konkrete metoder til at skabe plads til dine behov og grænser, som du har mulighed for at prøve af på kurset

Kurset kan hjælpe dig, hvis du:

 • Gerne vil have inspiration og praktisk anvendelig viden om dine behov og grænser
 • Synes det er lærerigt, at få lov til at fordybe dig i dine individuelle grænser og forholde dig praktisk til dem
 • Længes efter at lære helt konkret, hvordan du kan stå ved dine grænser med ord, stemme og krop

 

Eller kombinér det hele i det samlede udviklingsforløb “Behov & Grænser”

 

Få en samlet pakke med samtalerne, guiden og kurset, hvor du bliver taget i hånden, og hjulpet fra start til slut i processen med at skabe plads til dine grænser.

Få hjælp til at få plads til dine grænser med et samlet forløb, hvor du får alle redskaberne med både samtalerne, guiden og kurset. Du får en pakke som er sammensat unikt til dig med udgangspunkt i din personlige situation.

 

 

 

Psykoterapeut København

Share

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.