Samtale for én

Terapi, coaching og rådgivning

Samtale for enkeltpersoner. Illustration af Uffe Boesen

Hverdage og weekends
Kl. 9.00 - 21.00
Se ledige tider

Samtalelokale i København
ved Nørreport
Se kort

Fra
600 - 700 kr.
Se priser

Mulighed for at sammensætte personligt udviklingsforløb

Mulighed for samtale via Skype og telefon

Kontakt mig for booking og spørgsmål

SAMTALER - Fold ud og læs mere

 

Jeg kan hjælpe dig med terapi, coaching og rådgivning, hvis du f.eks.

 

 • Oplever svigt – eller føler dig overset, forsømt og glemt i din hverdag
 • Savner mere nærhed og opbakning i dine relationer
 • Længes efter at føle dig mere forbundet med andre mennesker
 • Oplever konflikter – eller føler dig overhørt, “kvalt” og tromlet i din hverdag
 • Savner mere plads og tillid i dine relationer
 • Længes efter at føle dig mere respekteret af andre mennesker
 • Oplever stress – eller føler dig presset i din hverdag, og kritiserer dig selv
 • Savner at leve dit liv på en måde, hvor du ikke behøver at præstere for at være god nok
 • Længes efter at slippe dine krav til dig selv og at acceptere dig, som du er
 • Oplever tvivl – eller føler dig usikker på, hvor du skal gå hen, og leder efter din retning i livet
 • Savner at leve dit liv på en måde, som du selv kan stå inde for, og oplever som meningsfuld
 • Længes efter at mærke, hvem du er og at finde dit eget indre fokus
 • Leder efter en kæreste, men føler dig afvist, når du dater – eller kommer selv til at afvise
 • Savner en kæreste, der behandler dig kærligt, og passer til det menneske, du er
 • Længes efter et meningsfuldt parforhold med dybde, ømhed og levende dynamik

 

Du kan selvfølgelig også få hjælp til: Lavt selvværd, vrede, stressdepressionensomhed, konflikter, selvkritik, lav selvtillid og dit kærlighedsliv.

 

Samtaler hos mig foregår i en tryg, respektfuld og afslappet stemning, hvor terapi og rådgivning går hånd i hånd. Terapi og rådgivning hos mig giver dig ro, plads og støtte til at mærke dig selv. Derudover får du konkrete redskaber til at komme videre med de problemstillinger, som du ønsker hjælp til at løse.

Mit mål med samtalerne er at hjælpe dig til et liv, hvor du står stærkt i dig selv, og kan skabe forbindelse til din omverden uden at glemme dit eget ståsted. Det sker gennem konkret arbejde med at mærke og udtrykke dine behov, grænser, identitet og livsretning. Terapien giver dine følelser et talerør, og støtter dig i at få et liv, hvor du er loyal overfor dig selv, og hvor der er plads til hele dig.

 

 

Hvad kan samtalerne hjælpe med?

Samtale for enkeltpersoner. Illustration af Uffe Boesen

Illustration af Uffe Boesen

Min mission med samtalerne er at hjælpe dig til at tage dig selv alvorligt ved at mærke og udtrykke dine følelser. Du får ro til at komme i kontakt med dig selv, og vejledning i hvordan du bruger dine følelser som vejviser, så du føler dig fri til at sige effektivt til og fra i dit liv.

Da du hverken er forkert eller gået i stykker, er jeg ikke ude på at “fikse” dig. I mine øjne er du et komplet menneske med kloge følelser. Mit ønske er at give dig den støtte og det modspil du skal bruge for at lade dig behandle med respekt, værdighed, opmærksomhed, tillid, omsorg og kærlighed.

Samtalerne kan give dig:

 • Hjælp til at føle dig forbundet med andre mennesker. Det kan f.eks. ske ved at stå ved dine behov og åbne dig i relationer. Læs mere om at udtrykke behov
 • Hjælp til at føle dig respekteret af andre mennesker. Det kan f.eks. ske ved at stå ved dine grænser og sige fra med tydelighed. Læs mere om at sætte grænser
 • Hjælp til at acceptere dig selv. Det kan f.eks. ske ved at respektere din menneskelighed og give plads til både din styrke og sårbarhed. Læs mere om at respektere din menneskelighed
 • Hjælp til at navigere i dit liv. Det kan f.eks. ske ved at mærke dig selv og få en stærkere kontakt til din kerne. Læs mere om at mærke dig selv
 • Hjælp til at blive klar til et forhold. Det kan f.eks. ske ved at stå ved dig selv og finde ud af, hvad du vil med dit kærlighedsliv. Læs mere om at blive klar til et forhold

Samtalerne hjælper dig til at forstå din nuværende situation, at blive bevidst om dit ståsted og at tage de næste skridt, du har brug for. I en samtale eller et samtaleforløb bliver du set som menneske og hjulpet effektivt videre på din vej.

 

Hvem bruger samtalerne?

Samtale for enkeltpersoner. Illustration af Uffe Boesen

Illustration af Uffe Boesen

Mine klienter kommer f.eks. fordi de oplever utilfredshed på et bestemt område i livet eller ubalance i deres relationer. De kan også være motiveret af et ønske at lære sig selv bedre at kende og finde deres eget ståsted i livet.

Samtalerne er for dig, der:

 • Oplever svigt, afsavn eller føler dig lidt overset. Det er også til dig, der ønsker mere nærhed i dine relationer og mere personlig åbenhed. Læs mere om at udtrykke behov
 • Oplever konflikter, vrede eller føler dig lidt overhørt. Det er også for dig, der ønsker bedre plads i dine relationer og mere personlig gennemslagskraft. Læs om at sætte grænser
 • Oplever selvkritik, præstationspres eller føler dig stresset. Det er også for dig, der ønsker at skrue lidt ned for dine krav og at elske hele dig. Læs mere om at respektere din menneskelighed
 • Oplever forvirring, fastlåsthed eller føler dig lidt for styret af din omverden. Det er også for dig, der ønsker at stole mere på dine egne fornemmelser og finde en retning for dit liv, som du selv føler, er meningsfuld. Læs mere om at mærke dig selv
 • Oplever dates, der aldrig bliver til mere, eller selv har svært ved at involvere dig. Det er også for dig, der ønsker at få mere ægthed og dybde ind i din dating. Læs mere om at blive klar til et forhold

Det her er bare en række eksempler, men samtalerne kan handle om meget andet. Det kan være helt andre problemer eller udviklingspunkter, du har i dit liv. Hvis du har nogle specifikke ønsker til dine samtaler, som ikke er nævnt her, og som du gerne vil have mit syn på, er du velkommen til at ringe eller skrive til mig for at høre mere.

 

Hvordan foregår samtalerne?

Samtale for enkeltpersoner. Illustration af Uffe Boesen

Illustration af Uffe Boesen

Det er din situation og dit overordnede behov der afgør, hvordan samtalen kommer til at forløbe. Når jeg kender lidt til dit udgangspunkt og dine ønsker, lægger jeg en retning for din samtale.

Der er plads til alle følelser og tanker i samtalerne med mig. Til tider er stemningen dyb, intens og alvorlig – og andre gange er luften let og fuld af humor. Fælles for alle samtaler er, at de foregår i en tryg, varm og fortrolig atmosfære.

Skal man tale om sin barndom?

Samtalerne hos mig tager udgangspunkt i dit konkrete liv her og nu – din nutid. Det er kun nødvendigt at tale om din opvækst, hvis det er noget, der fylder i dine egne tanker og følelser. Hvis du selv mærker et ønske om at forholde dig til din opvækst, kan det godt give mening at prøve at forstå dine oplevelser for at slutte fred med dem – men kun hvis du selv udtrykker ønske om at fordybe dig i det.

Ønsker du forandring i dit liv her og nu, får du den bedste hjælp ved at vi holder fokus på nutiden og dét, sagen egentlig handler om. Derfor vil jeg som udgangspunkt fokusere på din konkrete situation, følelser, tanker og handlinger i det liv, du lever i dag. Samtalen hjælper dig til at forstå dine valg, og kan derudover give dig konkrete redskaber til at tage de næste skridt for at komme i den retning, du længes efter.

 

Hvad sker der helt konkret under en samtale?

Samtale for enkeltpersoner. Illustration af Uffe Boesen

Illustration af Uffe Boesen

Det er din aktuelle situation, der afgør, hvad der sker under en samtale med terapi, coaching og rådgivning. Jeg finder den bedste metode for dig, efterhånden som jeg får en fornemmelse af, hvem du er som menneske, og hvilken retning, du ønsker at gå i.

Et forløb hos mig vil tit indebære både terapeutiske, coachende og rådgivende elementer. De enkelte samtaler kan skifte karakter alt efter, hvad jeg vurderer, er den bedste metode til at arbejde med de ting, du ønsker her og nu.

Samtalerne bliver tilpasset dit behov, og kan f.eks. indeholde:

 • At jeg spørger ind til dine oplevelser, følelser og tanker omkring det emne, du gerne vil tale om
 • At jeg stiller uddybende spørgsmål, som hjælper dig til at forstå din situation og dine valg på en måde, hvor du ikke fordømmer dig selv
 • At du får respons fra mig, som hjælper dig til at forholde dig jordnært og konkret til dine oplevelser, følelser og tanker
 • At du får håndgribelig inspiration til, hvordan du kan håndtere de situationer, hvor du muligvis oplever modstand i forhold til at gå i den retning, du ønsker
 • At vi bliver enige om, hvad dit konkrete næste skridt skal være lige nu og her

Uanset om samtalerne har et terapeutisk, coachende eller et rådgivende skær, er meningen med dem, at de skal sætte gang i en positiv udvikling for dig. Min erfaring er, at den udvikling først får ben at gå på, når du får konkrete punkter at arbejde med i din hverdag.

Derfor indebærer samtalerne tit, at vi i fællesskab bliver enig om en lille konkret opgave, som du får med hjem, og har mulighed for at arbejde på med det samme. En opgave kan f.eks. være at du skal tænke over, hvad der er dine 3 vigtigste følelsesmæssige behov i dine relationer.

 

Hvad er terapeutens rolle?

Samtale for enkeltpersoner. Illustration af Uffe Boesen

Illustration af Uffe Boesen

Jeg ser min rolle som inspiration, guide og støtte i din egen proces med at tage dine følelser alvorligt, at lytte til dig selv, og at sige effektivt til og fra i dit liv.

For mig er det meget vigtigt, at du ikke føler, jeg sygeliggør dine følelser. I mine øjne er du ikke et problem, der skal “fikses”. Du er et menneske med kloge følelser, som kan guide dig i dit liv, hvis du får den rigtige vejledning og plads til at mærke dig selv.

Når du kommer i terapi og rådgivning hos mig, kan du forvente, at jeg er loyal overfor dit dybere udgangspunkt, og at jeg støtter dig i at mærke og udtrykke dine behov og dine grænser. Jeg hjælper dig til at blive tro mod dig selv ved at veksle mellem at se verden fra dit synspunkt og at give dig modspil set udefra.

Som terapeut er min opgave at:

 • Skabe tryghed, så du har det godt med at åbne dig
 • Udvise accept, respekt, empati og rummelighed uanset hvad du fortæller
 • Møde dig uforbeholdent dét sted du er lige her og nu
 • Støtte dig i at være loyal over for dig selv og at blive fortrolig med dit udgangspunkt
 • Tage dig alvorligt – og at opfordre dig til at gøre det samme
 • Stille spørgsmål, som bringer dig i kontakt med dine følelser, og guider dig til at sætte ord på dem
 • Stille spørgsmål, som hjælper dig til at forstå dit liv, dine valg og dine følelser
 • Give dig støtte og konkrete redskaber til at bruge dine følelser til at navigere efter i dit liv
 • Give dig modspil, hvis du spænder ben for dig selv i din proces med at blive tro mod dig selv, dit hjerte, dine følelser, dine behov og dine grænser

 

Hvor mange samtaler skal man bruge?

Hvor mange samtaler med terapi og rådgivning, du skal bruge, afhænger selvfølgelig meget af din specifikke situation og af dine ønsker. Som regel vil et forløb hos mig være på mellem 2 og 6 samtaler.

For mange virker det godt at komme til en samtale med 2, 3 eller 4 ugers mellemrum. Det afhænger af det sted du er i dit liv og de emner, du gerne vil arbejde med.

Du forpligter dig ikke til noget, når du starter i et forløb hos mig. Du kan komme så få eller så mange gange, som du har lyst til. Du kan bestille en aftale flere uger i forvejen, eller du kan vente med at bestille tid, til du står med et aktuelt behov. Du kan komme i en periode, holde pause og komme igen senere, hvis du får behov igen.

 

Samtaler eller kombinerede udviklingsforløb

Du kan få fuld effekt af samtalerne ved at lade dem stå for sig selv – men du kan også vælge at kombinere dem med andre elementer.

Hvis du ønsker at gå mere alsidigt til værks, eller hvis du fornemmer, at din proces er af en grundlæggende karakter, så kan det være virkningsfuldt for dig at starte i et kombineret udviklingsforløb.

I et udviklingsforløb bliver dine samtaler suppleret med kurser, som giver dig en koncenteret udvikling i en samlet pakke. Hvis du er nysgerrig ang. den mulighed, kan du læse om indholdet i forløbene længere nede på siden under “Know & Act” og “Sind & Krop”.

 

Book en samtale med terapi, coaching og rådgivning

Se ledige tider

 

 

KNOW & ACT - Fold ud og læs mere

Know & Act

Få målrettet udvikling med en kombination af samtaler og kurser. Du får indsigt og brugbare redskaber til at opnå præcis de forandringer, du har brug for i dit liv.

 

Bliv fulgt helt til dørs i din udvikling ved at kombinere de personlige samtaler med fokuserede kurser, hvor du får hjælp til at omsætte din indsigt til konkret handling.

Få inspiration, viden og håndgribelig guidning, som hjælper dig med at opdage og tage lige præcis de skridt, der hjælper dig i den retning, du har brug for.

 

GENERELT OM UDVIKLINGSFORLØB

Særligt skræddersyet til dig

Dit forløb bliver sammensat omkring lige præcis dét udgangspunkt, du ønsker at få hjælp til. Det kan f.eks. handle om din hverdag og relationer i forhold til behov, grænser, identitet, livsretning og kærlighed. Jeg samler dine ønsker i et meningsfuldt forløb, der er målrettet til dig.

Forløbet består af personlige samtaler samt ét (eller flere) af kurserne “Behov & Grænser”, “Identitet & Retning” eller “Dating & Kærlighed”. Samtalerne og kurserne bliver understøttet af et personligt hæfte, du får udleveret. Det indeholder viden, tips og øvelser som hjælper dig med at følge din personlige proces helt til dørs.

 

Personlig vejledning

Forløbet starter med en personlig samtale med terapi, coaching eller rådgivning. I forlængelse af den første samtale bruger vi ca. et kvarter på at planlægge detaljerne i resten af dit forløb.

Ud fra det kendskab jeg igennem samtalen har fået til dig, din situation og ønsker, fortæller jeg om mine anbefalinger til forløbet, og vi udvælger derefter i fællesskab de kurser og tiltag, der vil passe til din proces.

 

Del betalingen op

Hvis du booker et fuldt forløb med det samme, starter du med at betale tilmeldingsgebyret, der svarer til ca. 1/3 af den samlede pris. Resten af beløbet kan betales i 2 rater.

Hvis du er i tvivl om, hvad der er den bedste løsning for dig, kan du starte med at bestille tid til en enkelt samtale. Efterfølgende kan vi udvide det til et forløb, hvis det føles rigtigt for dig, når vi har talt sammen.

Start med en enkelt samtale

eller…

Book et Know & Act-forløb med det samme

Indsigt

1 - 2 mdr.

3 samtaler og 1 kursus
_______

Få indsigt i, hvorfor du står og handler, som du gør - og find ind til din egen konkrete vej til fornyelse.

Få et stærkt og brugbart fundament til at skabe virkelige forandringer i din hverdag og relationer.

I alt: 3500 kr.
Start med at betale: 1200 kr.

Balance

2 - 3 mdr.

4 samtaler og 2 kurser
_______

Få specifikke redskaber til at skabe sammenhæng mellem dine omgivelser og dit helt ærlige jeg.

Få hjælp til at gøre alvor de konkrete skridt du skal tage for at skabe balance i din hverdag og relationer.

I alt: 5500 kr.
Start med at betale: 1800 kr.

Vækst

3 - 4 mdr.

5 samtaler, 2 kurser + 1 samtale/kursus
_______

Få fornyelse og styrke med et resultat-orienteret forløb, hvor du både rydder op og blomstrer op.

Løs dine udfordringer i din hverdag og relationer, og lad dit liv udvikle sig i en ny selvforstærkende positiv spiral.

I alt: 7500 kr.
Start med at betale: 2500 kr.

 

SIND & KROP - Fold ud og læs mere

Sind & Krop

Få dybdegående udvikling med en kombination af samtaler, kurser og kropsterapi. Styrk din kontakt med din kerne gennem en ordløs fordybelse, hvor du møder dig selv fysisk og følelsesmæssigt.

 

Kom i dybden med din udvikling ved at kombinere personlige samtaler med kurser og kropsterapi. Oplev en terapeutisk meditativ massage, som frigør dig fra dine tanker, og får dig ned i kroppen. Du får adgang til en dyb ro, som åbner et nyt univers, hvor du kan mærke dig selv fuldstændig som du er.

Få førstehåndskontakt med din kerne og dine grundfølelser, og lad det udvikle sig til en ny fortrolighed med dit dybeste væsen. Personlige samtaler og brugbare kurser viser dig, hvordan du konkret kan omsætte din indsigt til at finde en meningsfuld vej i din hverdag og relationer.

 

GENERELT OM UDVIKLINGSFORLØB

Særligt skræddersyet til dig

Dit forløb bliver sammensat omkring lige præcis dét udgangspunkt, du ønsker at få hjælp til. Det kan f.eks. handle om din hverdag og relationer i forhold til behov, grænser, identitet, livsretning og kærlighed. Jeg samler dine ønsker i et meningsfuldt forløb, der er målrettet til dig.

Forløbet består af personlige samtaler, kropsterapi samt ét (eller flere) af kurserne “Behov & Grænser”, “Identitet & Retning” eller “Dating & Kærlighed”. Kurserne og samtalerne bliver understøttet af et personligt hæfte, du får udleveret. Det indeholder viden, tips og øvelser som hjælper dig med at følge din personlige proces helt til dørs.

 

Personlig vejledning

Forløbet starter med en personlig samtale med terapi, coaching eller rådgivning. I forlængelse af den første samtale bruger vi ca. et kvarter på at planlægge detaljerne i resten af dit forløb.

Ud fra det kendskab jeg igennem samtalen har fået til dig, din situation og ønsker, fortæller jeg om mine anbefalinger til forløbet, og vi udvælger derefter i fællesskab de kurser og tiltag, der vil passe til din proces.

 

Del betalingen op

Hvis du booker et fuldt forløb med det samme, starter du med at betale tilmeldingsgebyret, der svarer til ca. 1/3 af den samlede pris. Resten af beløbet kan betales i 2 rater.

Hvis du er i tvivl om, hvad der er den bedste løsning for dig, kan du starte med at bestille tid til en enkelt samtale. Efterfølgende kan vi udvide det til et forløb, hvis det føles rigtigt for dig, når vi har talt sammen.

Start med en enkelt samtale

eller…

Book et Sind & Krop-forløb med det samme

Centrering

1 - 2 mdr.

2 samtaler, 1 kropsterapi og 1 kursus
_______

Find eller genskab din følelsesmæssige fornemmelse for dig selv.

Få kontakt til din kerne, og mærk hvordan du kan navigere ud fra den i hverdagen.

I alt: 4500 kr.
Start med at betale: 1500 kr.

Heling

2 - 3 mdr.

3 samtaler, 2 kropsterapi og 2 kurser
_______

Styrk eller genskab tilliden til dig selv og verden, hvis du har mistet dit fodfæste.

Slip paraderne, stå ærligt frem og find ind til din personlige vej videre.

I alt: 7500 kr.
Start med at betale: 2500 kr.

Frigørelse

3 - 4 mdr.

4 samtaler, 3 kropsterapi, 2 kurser + 1 samtale/kursus
_______

Løs bindinger til din fortid, og slip gamle forestillinger om, hvem du er.

Definér din egen fortælling, så du frit kan vælge til og fra i din nutid.

I alt: 9500 kr.
Start med at betale: 3200 kr.

 

 

Psykoterapeut København

Share

Skriv et svar