Samtale for enkeltperson

Terapi, coaching og rådgivning

Samtale for enkeltpersoner. Illustration af Uffe Boesen

Åbent alle dage
kl. 7.00 - 21.00
Se ledige tider

Fra 600 - 700 kr.
Se priser og rabatter

Samtalelokale i København K
Se kort

Mulighed for samtale via Skype og telefon

Mulighed for akut samtale uden ventetid

Kontakt mig for booking og spørgsmål

 

Jeg kan hjælpe dig med terapi, coaching og rådgivning, hvis du f.eks.

 • Oplever ensomhed – eller føler dig overset, forsømt og glemt i din hverdag
 • Savner mere nærhed og opbakning i dine relationer
 • Længes efter at føle dig mere forbundet med andre mennesker
 • Oplever konflikter – eller føler dig overhørt, “kvalt” og tromlet i din hverdag
 • Savner mere plads og tillid i dine relationer
 • Længes efter at føle dig mere respekteret af andre mennesker
 • Oplever stress – eller føler dig udbrændt og presset i din hverdag
 • Savner at leve dit liv på en måde, hvor du ikke behøver at præstere for at være god nok
 • Længes efter at slippe dine krav til dig selv og at acceptere dig, som du er
 • Oplever tvivl – eller føler dig usikker på, hvor du skal gå hen, og leder efter din retning i livet
 • Savner at leve dit liv på en måde, som du selv kan stå inde for, og oplever som meningsfuld
 • Længes efter at mærke, hvem du er og at finde dit eget indre fokus
 • Leder efter en kæreste, men føler dig afvist, når du dater – eller kommer selv til at afvise
 • Savner en kæreste, der behandler dig kærligt, og passer til det menneske, du er
 • Længes efter et meningsfuldt parforhold med dybde, ømhed og levende dynamik

Du kan selvfølgelig også få hjælp til: Lavt selvværd, vrede, stressdepressionensomhed, konflikter, selvkritik, lav selvtillid og dit kærlighedsliv.

Hos mig går rådgivning og terapi hånd i hånd. Terapi og rådgivning hos mig giver dig ro, plads og støtte til at mærke dig selv. Derudover får du konkret inspiration og vejledning til at komme videre, hvis du sidder fast i en problemstilling, som du ønsker hjælp til at løse.

Mit mål med samtalerne er at hjælpe dig til et liv, hvor du står stærkt i dig selv, og kan skabe forbindelse til din omverden uden at glemme dit eget ståsted. Det sker gennem konkret arbejde med at mærke og udtrykke dine behov, grænser, identitet og livsretning. Terapien giver dine følelser et talerør, og støtter dig i at få et liv, hvor du er loyal overfor dig selv, og hvor der er plads til hele dig.

 

 

Hvad kan samtalerne hjælpe med?

Samtale for enkeltpersoner. Illustration af Uffe Boesen

Illustration af Uffe Boesen

Min mission med samtalerne er at hjælpe dig til at tage dig selv alvorligt ved at mærke og udtrykke dine følelser. Du får ro til at komme i kontakt med dig selv, og vejledning i hvordan du bruger dine følelser som vejviser, så du føler dig fri til at sige effektivt til og fra i dit liv.

Da du hverken er forkert eller gået i stykker, er jeg ikke ude på at “fikse” dig. I mine øjne er du et komplet menneske med kloge følelser. Mit ønske er at give dig den støtte og det modspil du skal bruge for at lade dig behandle med respekt, værdighed, opmærksomhed, tillid, omsorg og kærlighed.

Samtalerne kan give dig:

 • Hjælp til at føle dig forbundet med andre mennesker. Det kan f.eks. ske ved at stå fast på dine behov og åbne dig i relationer. Læs mere om at udtrykke behov
 • Hjælp til at føle dig respekteret af andre mennesker. Det kan f.eks. ske ved at stå fast på dine grænser og sige fra med tydelighed. Læs mere om at sætte grænser
 • Hjælp til at acceptere dig selv. Det kan f.eks. ske ved at respektere din menneskelighed og give plads til både din styrke og sårbarhed. Læs mere om at respektere din menneskelighed
 • Hjælp til at navigere i dit liv. Det kan f.eks. ske ved at mærke dig selv og få en stærkere kontakt til dine følelser. Læs mere om at mærke dig selv
 • Hjælp til at blive klar til et forhold. Det kan f.eks. ske ved at stå ved dig selv og finde ud af, hvad du vil med dit kærlighedsliv. Læs mere om at blive klar til et forhold

 

Hvem bruger samtalerne?

Samtale for enkeltpersoner. Illustration af Uffe Boesen

Illustration af Uffe Boesen

Der kan være flere forskellige årsager til at søge terapi, coaching og rådgivning. Mange kommer fordi de oplever konflikter i deres relationer eller har utilfredshed med et bestemt punkt i deres liv. Andre kommer, fordi de gerne vil holde deres udvikling i gang.

Mine klienter er alle typer mennesker i alle aldre.

Samtalerne er for dig, der:

 • Oplever svigt, afsavn eller føler dig lidt overset. Det er også til dig, der ønsker mere nærhed i dine relationer og mere personlig åbenhed. Læs mere om at udtrykke behov
 • Oplever konflikter, vrede eller føler dig lidt overhørt. Det er også for dig, der ønsker bedre plads i dine relationer og mere personlig gennemslagskraft. Læs om at sætte grænser
 • Oplever selvkritik, præstationspres eller føler dig stresset. Det er også for dig, der ønsker at skrue lidt ned for dine krav og at elske hele dig. Læs mere om at respektere din menneskelighed
 • Oplever forvirring, fastlåsthed eller føler dig lidt for styret af din omverden. Det er også for dig, der ønsker at stole mere på dine egne fornemmelser og finde en retning for dit liv, som du selv føler, er meningsfuld. Læs mere om at mærke dig selv
 • Oplever dates, der aldrig bliver til mere, eller selv har svært ved at involvere dig. Det er også for dig, der ønsker at få mere ægthed og dybde ind i din dating. Læs mere om at blive klar til et forhold

Det her er bare en række eksempler, men samtalerne kan handle om meget andet. Det kan være helt andre problemer eller udviklingspunkter, du har i dit liv. Hvis du har nogle specifikke ønsker til dine samtaler, som ikke er nævnt her, og som du gerne vil have mit syn på, er du velkommen til at ringe eller skrive til mig for at høre mere.

 

Hvordan foregår samtalerne?

Samtale for enkeltpersoner. Illustration af Uffe Boesen

Illustration af Uffe Boesen

Det er forskelligt, hvordan en samtale forløber. Det afhænger meget af, hvad dit overordnede behov er. I den første samtale plejer jeg at spørge, hvad du vil have ud af tiden hos mig, så vi har en målsætning at arbejde ud fra. Den målsætning bruger jeg som udgangspunkt til at finde den bedste metode til at hjælpe dig.

Hvis du kommer til en samtale hos mig, fordi du har nogle følelser og oplevelser, du gerne vil tale igennem, foregår samtalerne ved at jeg stiller dig spørgsmål, som du besvarer, og som bringer dig i kontakt med dine følelser. Det giver dig en mulighed for at få plads til dine oplevelser, og at mærke dig selv i trygge omgivelser, mens jeg møder dig lige dér, hvor du er.

Hvis du kommer til mig, fordi du står med et konkret problem i dit liv, du vil have løst, så tager samtalen udgangspunkt i dit liv og din situation her og nu. Jeg stiller spørgsmål, som får dig til at fortælle, og giver plads til dine oplevelser uden at du bliver afbrudt. Derefter får du måske respons fra mig, som giver nye perspektiver, og rykker dig konkret. Hvis det er relevant, og hvis du ønsker det, kan de samtaler indebære direkte rådgivning og konkrete øvelser, hvor jeg træner dig i de ting, du gerne vil blive bedre til – f.eks. at udtrykke behov, sætte grænser, respektere din menneskelighed, mærke dig selv eller at blive klar til et forhold.

Der er plads til alle følelser og tanker under terapi, coaching og rådgivning med mig. Til tider er stemningen dyb, intens og alvorlig – og andre gange er luften let og fuld af humor. Fælles for alle samtaler er, at de foregår i en tryg, varm og fortrolig atmosfære.

 

Hvad sker der helt konkret under en samtale?

Samtale for enkeltpersoner. Illustration af Uffe Boesen

Illustration af Uffe Boesen

Det er din aktuelle situation, der afgør, hvad der sker under en samtale med terapi, coaching og rådgivning. Jeg finder den bedste metode for dig, efterhånden som jeg får en fornemmelse af, hvem du er som menneske, og hvilken retning, du ønsker at gå i.

Et forløb hos mig vil tit indebære både terapeutiske, coachende og rådgivende elementer. De enkelte samtaler kan skifte karakter alt efter, hvad jeg vurderer, er den bedste metode til at arbejde med de ting, du ønsker her og nu.

Samtalerne bliver tilpasset dit behov, og kan f.eks. indeholde:

 • At du fortæller, hvad du gerne vil arbejde med her og nu
 • At du får ro og trinvis vejledning til at mærke og blive bevidst om de følelser og tanker, du registrerer i forhold til det emne
 • At jeg spørger ind til dine oplevelser, følelser og tanker omkring de ting, du måske kan mærke i dig selv
 • At du får respons fra mig, som hjælper dig til at forholde dig jordnært og konkret til dine oplevelser, følelser og tanker
 • At du får hjælp til at sætte præcise ord på dine oplevelser, følelser og tanker, som støtter dig i at tage de ting alvorligt
 • At du får hjælp til at bruge dine sansninger og overvejelser til at navigere efter i dit liv på en konkret og jordnær måde
 • At du får idéer til, hvordan du kan håndtere de situationer, hvor du muligvis oplever modstand i forhold til at gå i den retning, du ønsker
 • At du lærer helt konkrete og brugbare teknikker til f.eks. at udtrykke behov, sætte grænser, respektere din menneskelighed, mærke dig selv og skabe personlig åbenhed
 • At vi bliver enige om en konkret opgave, du kan arbejde videre med derhjemme

Uanset om samtalerne har et terapeutisk, coachende eller et rådgivende skær, er meningen med dem, at de skal sætte gang i en positiv udvikling for dig. Min erfaring er, at den udvikling først får ben at gå på, når du får konkrete punkter at arbejde med i din hverdag.

Derfor indebærer samtalerne tit, at vi i fællesskab bliver enig om en lille konkret opgave, som du får med hjem, og har mulighed for at arbejde på med det samme. En opgave kan f.eks. være at prøve at sige “Det vil jeg tænke over” i stedet for “Ja, selvfølgelig”, når nogen beder dig om en tjeneste.

 

Hvad er terapeutens rolle?

Samtale for enkeltpersoner. Illustration af Uffe Boesen

Illustration af Uffe Boesen

Jeg ser min rolle som inspiration, guide og støtte i din egen proces med at tage dine følelser alvorligt, at lytte til dig selv, og at sige effektivt til og fra i dit liv.

For mig er det meget vigtigt, at du ikke føler, jeg sygeliggør dine følelser. I mine øjne er du ikke et problem, der skal “fikses”. Du er et menneske med kloge følelser, som kan guide dig i dit liv, hvis du får den rigtige vejledning og plads til at mærke dig selv.

Når du kommer i terapi og rådgivning hos mig, kan du forvente, at jeg er loyal overfor dit dybere udgangspunkt, og at jeg støtter dig i at mærke og udtrykke dine behov og dine grænser. Jeg hjælper dig til at blive tro mod dig selv ved at veksle mellem at se verden fra dit synspunkt og at give dig modspil set udefra.

Som terapeut er min opgave at:

 • Skabe tryghed, så du har det godt med at åbne dig
 • Udvise accept, respekt, empati og rummelighed uanset hvad du fortæller
 • Møde dig uforbeholdent dét sted du er lige her og nu
 • Støtte dig i at være loyal over for dig selv og at blive fortrolig med dit udgangspunkt
 • Tage dig alvorligt – og at opfordre dig til at gøre det samme
 • Stille spørgsmål, som bringer dig i kontakt med dine følelser, og guider dig til at sætte ord på dem
 • Stille spørgsmål, som hjælper dig til at forstå dit liv, dine valg og dine følelser
 • Give dig støtte og konkrete redskaber til at bruge dine følelser til at navigere efter i dit liv
 • Give dig modspil, hvis du spænder ben for dig selv i din proces med at blive tro mod dig selv, dit hjerte, dine følelser, dine behov og dine grænser

 

Hvor mange samtaler skal man bruge?

Hvor mange samtaler med terapi og rådgivning, du skal bruge, afhænger selvfølgelig meget af din specifikke situation og af dine ønsker. Som regel vil et forløb hos mig være på mellem 2 og 6 samtaler.

For mange virker det godt at komme til en samtale med 2, 3 eller 4 ugers mellemrum. Det afhænger af det sted du er i dit liv og de emner, du gerne vil arbejde med.

Du forpligter dig ikke til noget, når du starter i et forløb hos mig. Du kan komme så få eller så mange gange, som du har lyst til. Du kan bestille en aftale flere uger i forvejen, eller du kan vente med at bestille tid, til du står med et aktuelt behov. Du kan komme i en periode, holde pause og komme igen senere, hvis du får behov igen.

 

Se ledige tider

 

Psykoterapeut København

Share

Skriv et svar