Samtale for par

Parterapi • Parcoaching • Parrådgivning

Parsamtaler

Jeg kan hjælpe Jer med parterapi, parcoaching og parrådgivning, hvis I f.eks.

 • Oplever afvisninger – eller tilbagevendende afstand og usikkerhed i mellem Jer
 • Savner give plads til Jeres følelsesmæssige behov – uden at skabe pres og begrænsninger
 • Længes efter mere bekræftelse og varme i mellem Jer
 • Oplever pres – eller tilbagevendende indblanding og krav, som I ikke begge to har det godt med
 • Savner at give plads til Jeres individuelle grænser – uden at skabe afvisninger og utryghed
 • Længes efter mere gensidig respekt og bevægefrihed i mellem Jer
 • Oplever konflikter – eller tilbagevendende anklager og fejlfortolkninger
 • Savner at finde ind til kernen i Jeres uenigheder – og at kunne varetage dem konstruktivt
 • Længes efter mere kærlig kommunikation og forståelse i den daglige kontakt i mellem Jer
 • Oplever konfliktskyhed – eller har tilbagevendende utydelighed og brudte løfter
 • Savner mere bevidsthed om Jeres individuelle ståsteder – og plads til at stå ved dem
 • Længes efter mere ærligt modspil og åbenhed i den daglige kontakt i mellem Jer
 • Ønsker mere tiltrækning, men føler Jer overmandet af hverdagen, og længes efter mere gnist
 • Savner at mærke den nærhed, dybde og forbindelse, der engang førte Jer sammen
 • Længes efter et parforhold med intimitet, kontakt og levende dynamik

Få hjælp til…

Jalousi, utroskab, bebrejdelser, tavshed, seksualitet, ansvarsfordeling i hverdagen, kontrol, mistillid, fravær og overvejelser omkring skilsmisse.

Se anmeldelser • Se ledige tider • Se priser

Samtaler med ro og respekt

Indsigt og redskaber

Samtaler hos mig foregår i en tryg, respektfuld og afslappet stemning, hvor terapi og rådgivning går hånd i hånd. Parterapi og parrådgivning hos mig giver Jer ro, plads og støtte til at blive bevidste om Jeres respektive ståsteder. Derudover får I konkrete redskaber til at komme videre med de problemstillinger, som I ønsker hjælp til at løse.

 

Fælles forbindelse og individuel plads

Mit mål med samtalerne er at hjælpe Jer til en relation, hvor I hver især står stærkt i Jer selv, og kan skabe forbindelse til hinanden uden at glemme Jeres individuelle ståsteder. Det sker gennem konkret arbejde med at forholde Jer til f.eks. Jeres behov, grænser, kommunikation, åbenhed og forbindelse. Terapien giver Jeres følelser et talerør, og støtter Jer i at få en kærlig relation, hvor I begge er tro mod Jer selv.

 

Hvad kan parsamtalerne hjælpe med? • Fold ud

Illustration af Uffe Boesen

Meningen med parsamtalerne er, at I skal få en hjælp til at udvikle Jeres parforhold i den retning I længes efter. Samtalerne fungerer i kraft af, at I hver især får mulighed for at styrke og udtrykke Jeres personlige integritet gennem fokus på Jeres behov og grænser.

Når I kommer i parterapi eller parrådgivning hos mig, har I en mulighed for at tale om Jeres liv, uden at én af Jer ender som syndebuk eller bliver overhørt i samtalen. I samtalerne hjælper jeg Jer til at få lige meget plads, så I begge to mærker, at Jeres følelser bliver hørt og respekteret.

Parsamtalerne kan give Jer:

 • Hjælp til at skabe plads til begge parters behov uden at presse hinanden. Det kan f.eks. ske ved at I får sat ord på Jeres behov, og får redskaber til at imødekomme dem på en måde, som I begge kan stå inde for
 • Hjælp til at skabe plads til begge parters grænser uden at afvise hinanden. Det kan f.eks. ske ved at I får sat ord på Jeres grænser, og får redskaber til at respektere dem på den måde, som føles godt for Jer begge
 • Hjælp til at styrke kommunikationen i mellem Jer. Det kan f.eks. ske ved at I finder ind til kernen i Jeres uenigheder, og får redskaber til at tage vare på dem
 • Hjælp til at styrke modspillet i mellem Jer. Det kan f.eks. ske ved at I bliver bevidst om Jeres individuelle ståsteder, og får redskaber til at stå ved dem
 • Hjælp til at styrke intimiteten i mellem Jer. Det kan f.eks. ske ved at fremelske en ny individuel plads og en kærlig forbindelse i parforholdet

Samtalerne hjælper Jer til at forstå Jeres nuværende situation, at blive bevidst om Jeres ståsted og at tage de næste skridt, I har brug for. I en samtale eller et samtaleforløb bliver I set og hjulpet effektivt videre på Jeres vej.

Hvem henvender parsamtalerne sig til? • Fold ud

Illustration af Uffe Boesen

Mine klienter kommer f.eks. fordi de oplever utilfredshed på et bestemt område i hverdagen eller ubalance i deres relation. De kan også være motiveret af et ønske om at lære hinanden bedre at kende og finde ind til nogle mere ægte ståsteder hver især.

Parsamtaler er for Jer, der:

 • Oplever afvisninger, afstand og usikkerhed i mellem Jer. Det er også for Jer, der ønsker mere bekræftelse, nærhed og varme i mellem Jer
 • Oplever pres, indblandning eller krav, som I ikke begge to har det godt med. Det er også for Jer, der ønsker mere gensidig respekt i mellem Jer
 • Oplever konflikter, anklager eller fejlfortolkninger. Det er også for Jer, der ønsker mere forståelse i mellem Jer
 • Oplever konfliktskyhed, utydelighed eller en kontakt præget af brudte løfter. Det er også for Jer, der ønsker mere åbenhed i mellem Jer
 • Oplever, at nærheden drukner i hverdags-rutiner, eller at det er svært at finde ind til Jeres fælles gnist. Det er også for Jer, der ønsker mere intimitet i hverdagen

Det her er bare en række eksempler, men parsamtaler kan handle om meget andet. Det kan være helt andre problemer eller udviklingspunkter, I har i Jeres parforhold. Hvis I har nogle specifikke ønsker til Jeres samtaler, som ikke er nævnt her, og som I gerne vil have mit syn på, er I velkommen til at ringe eller skrive til mig for at høre mere.

Hvordan foregår samtalerne? • Fold ud

Illustration af Uffe Boesen

Samtalerne foregår ved at jeg stiller Jer spørgsmål, som gradvist hjælper Jer til at afdække kernen i Jeres udfordring, og præsenterer nye perspektiver. En samtale vil altid slutte af med, at I får konkrete redskaber til at komme videre.

Der er plads til alle følelser og tanker under parterapi og parrådgivning med mig. Til tider er stemningen dyb, intens og alvorlig – og andre gange er luften let og fuld af humor. Fælles for alle samtaler er, at de foregår i en tryg, varm og fortrolig atmosfære.

Hvad sker der helt konkret under en samtale?

Det er Jeres aktuelle situation, der afgør, hvad der sker under en samtale med parterapi, parcoaching og parrådgivning. Jeg finder den bedste metode for Jer, efterhånden som jeg får en fornemmelse af, hvem I er som mennesker, og hvilken retning, I længes efter at gå i.

Et forløb hos mig vil tit indebære både terapeutiske, coachende og rådgivende elementer. De enkelte samtaler kan skifte karakter alt efter, hvad jeg vurderer, er den bedste metode til at arbejde med de ting, I ønsker her og nu.

Parterapien eller parrådgivningen bliver tilpasset Jeres behov, og kan f.eks. indeholde:

 • At I begge to på skift fortæller om Jeres følelser og tanker om det emne, I gerne vil tale om – og at I bliver lyttet til, taget alvorligt og får respons
 • At vi undersøger baggrunden for eventuel utilfredshed eller kritikpunkter
 • At jeg hjælper Jer til at bruge utilfredsheden til at finde ud af, hvad I savner og ønsker af hinanden i fremtiden
 • At vi taler om, hvad der skal til, for at de ønsker kan blive til virkelighed, og laver konkrete aftaler om, hvad I kan gøre for at imødekomme hinanden
 • At vi bliver enige om, hvad Jeres konkrete næste skridt skal være for at gå i den retning, I ønsker, og at I får redskaberne til det

Hvad er parterapeutens rolle? • Fold ud

Vigga Wagtberg, terapeut og parteraput

Jeg ser min rolle som inspiration, guide og støtte i Jeres proces med at tage Jeres følelser alvorligt, at lytte til hinanden, og at sige effektivt til og fra i Jeres relation.

For mig er det meget vigtigt, at samtalerne skaber plads til hver Jeres personlige integritet, så I begge føler Jer hørt, forstået og respektfuldt behandlet i samtalerne. I er mennesker med kloge følelser, som kan guide Jer i Jeres relation, hvis I får den rigtige støtte og plads til at stå ved Jer selv.

Når I kommer i parterapi og parrådgivning hos mig, kan I forvente, at jeg er loyal overfor begges dybere udgangspunkter, og at jeg støtter Jer i at mærke og udtrykke Jeres behov og grænser. Jeg hjælper Jer til at møde hinanden uden at miste Jer selv.

Som parterapeut er min opgave at:

 • Udvise accept, respekt og rummelighed så I begge har det godt med at åbne Jer
 • Skabe en afslappet stemning, som gør det trygt og naturligt at tale konkret om alle emner
 • Sikre at I begge føler, I kan bevare Jeres personlige integritet i samtalerne
 • Sikre, at alle følelser bliver lyttet til og taget alvorligt
 • Forhindre, at den ene part ender som syndebuk
 • Stille spørgsmål, som bringer Jer i kontakt med Jeres følelser, tanker og ståsteder, og guider Jer til at sætte ord på dem over for hinanden
 • Stille spørgsmål, som klarlægger Jeres interne dynamikker, og hjælper Jer til at se, hvad de betyder for Jer hver især
 • Få øje på de detaljer, som er med til at skabe Jeres udfordringer – og hvad det konkret vil kræve af Jer hver især at løse dem
 • Give Jer konkrete redskaber til bestemte udviklingspunkter i forholdet

Hvor mange parsamtaler skal man bruge? • Fold ud

Illustration af Uffe Boesen

Hvor mange samtaler med terapi og rådgivning, I skal bruge, afhænger af det sted I er i Jeres liv og de emner, I gerne vil arbejde med. Tit vil et forløb hos mig være på mellem 2 og 12 samtaler. Ofte er det gavnligt at komme med 1 eller 2 ugers mellemrum i starten, og lidt større mellemrum til slut.

I forpligter Jer ikke til noget, når I kommer hos mig. I kan booke en samtale ad gangen eller få rabat ved at købe et klippekort på 3, 6 eller 12 samtaler. I kan komme i en periode, holde pause og komme tilbage, hvis I får behov igen.

Samtalerne kan stå alene – eller indgå i et udviklingsforløb med kurser

Samtaler hos mig kan sagtens stå alene, og giver i sig selv en tryg og effektiv hjælp.

Hvis I selv ønsker at arbejde helhedsorienteret med Jeres proces, kan I vælge at lade samtalerne indgå i et udviklingsforløb, hvor Jeres samtale kombineres med et eller flere kurser. Det er selvfølgelig fuldstændig valgfrit, da samtalerne giver god hjælp både med eller uden kurser.

Hvis I er nysgerrige ang. udviklingsforløb, kan I læse mere her: Læs om udviklingsforløb.

I kan kombinere med samtaler for én

Hvis én af Jer eller I begge ønsker også at komme alene, er I velkommen til at kombinere Jeres parsamtaler med samtaler for én. Det kan give en god støtte i processen at arbejde med dynamikkerne fra flere vinkler.

Min tavshedspligt er stadig gældende, og jeg vil aldrig referere noget fra eventuelle individuelle samtaler i Jeres parsamtaler. Se priser på mixklippekort.

 

Book en samtale med parterapi, parcoaching og parrådgivning

Se anmeldelser • Se ledige tider • Se priser

Samtalelokale på Kronprinsessegade

Man/Tir/Ons
9 - 19.30
Søn
12 - 16.30
Se ledige tider

Samtalelokale i København ved Kgs. Have
Se kort

Betal pr. gang eller få rabat m. klippekort
Se priser

Samtaler kan stå alene - eller indgå i udviklingsforløb

Samtaler i lokale i København eller via video / telefon

Kontakt mig for booking og spørgsmål

Parterapeut København

Share

One thought on “Samtale for par

 1. Pingback: Vigga Wagtberg

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.