Samtale for par

Parterapi, par-coaching og par-rådgivning

Samtale for par. Illustration af Uffe Boesen

Samtale for par. Illustration af Uffe Boesen

Åbent alle dage
kl. 7.00 - 21.00
Se ledige tider

Fra 600 - 700 kr.
Se priser og rabatter

Samtalelokale i København K
Se kort

Mulighed for samtale via Skype og telefon

Mulighed for akut samtale uden ventetid

Kontakt mig for booking og spørgsmål

 

Som parterapeut kan jeg hjælpe jeres forhold med parterapi, par-coaching og parrådgivning, hvis I f.eks.

 • Savner, at I tager mere hensyn til hinanden, støtter hinanden og bakker hinanden op
 • Længes efter en mere respektfuld behandling i parforholdet
 • Savner mere bekræftelse, nærhed og varme i parforholdet
 • Savner mere plads i parforholdet til, at I hver især kan være jer selv på en autentisk måde
 • Føler, at der ikke er lige meget plads til begge jeres behov i forholdet
 • Oplever anklager, bebrejdelser, mistillid, kontrol og jalousi
 • Har mange konflikter og skænderier med hinanden
 • Føler, at I ikke rigtigt lytter til hinanden, og forstår hinanden
 • Savner en mere hensynsfuld og kærlig kommunikation i mellem jer
 • Har svært ved at håndtere konflikter og sige jeres mening
 • Savner mere modspil i parforholdet
 • Længes efter mere åbenhed, ærlighed og direkte kommunikation i mellem jer
 • Oplever manglende tiltrækning og sexlyst i mellem jer
 • Savner spænding, nærhed, intimitet, afveksling og dybde i en travl hverdag
 • Mærker, at følelserne i mellem jer ikke er så dybe, som I kunne ønske jer

Parsamtaler hos mig foregår i en tryg, respektfuld og afslappet stemning, hvor parsamtaler og parrådgivning går hånd i hånd. I har mulighed for at få luft for jeres tanker og følelser, og får samtidig konkrete råd til at komme videre.

Parsamtaler handler ikke om at opdrage på nogen, men at give plads til jeres personlige integritet, så I begge to har det godt med at være til stede i terapien og parforholdet.

Min mission med samtalerne er at give jer et redskab til at opnå forståelse, nærhed og følelsesmæssig plads i mellem jer. Alle jeres følelser, tanker og individuelle oplevelser bliver taget alvorligt, og brugt som udgangspunkt i arbejdet med at skabe en kærlig relation, hvor I begge er tro mod jer selv.

 

Hvad kan parsamtalerne hjælpe med?

Samtale for par. Illustration af Uffe Boesen

Illustration af Uffe Boesen

Meningen med parsamtalerne er, at I skal få en hjælp til at udvikle jeres parforhold i den retning I længes efter. Samtalerne fungerer i kraft af, at I hver især får mulighed for at styrke og udtrykke jeres personlige integritet gennem fokus på jeres behov og grænser.

Når I kommer i parterapi eller parrådgivning hos mig, har I en mulighed for at tale om jeres liv, uden at én af jer ender som syndebuk eller bliver overhørt i samtalen.

I samtalerne hjælper jeg jer til at få lige meget plads, så I begge to mærker, at jeres følelser bliver hørt og respekteret.

 

Parsamtaler kan give jer:

 • Mere nærhed, varme, opmærksomhed, støtte, opbakning og loyalitet. Mulighed for at finde baggrunden for eventuelle afvisninger, og give plads til imødekommenhed, bekræftelse, kærtegn og følelsesmæssigt sammenhold
 • Plads til begge parters personlige integritet. Forståelse og respekt for begge parters grænser. Mulighed for og redskaber til at sige fra på en hensynsfuld måde overfor pres
 • Tillidsfuld kommunikation, hvor I fortæller om behov og ønsker i stedet for at bebrejde. Konkrete aftaler for hverdagen, som I begge kan acceptere dybt i hjertet. Kompromiser og enighed om spillereglerne. Øvelse i at give konstruktiv og hensynsfuld kritik, som tager hensyn til den anden parts følelser. Fokus på at støtte, anerkende og rose hinanden
 • Fokus på at I siger jeres mening, og er ærlige over for hinanden. Træning i at tage konflikter på en gavnlig måde. Øvelse i at være åben, direkte og sige sin mening
 • Mere åbenhed, spænding, afveksling og bedre sexliv i hverdagen. Konkrete aftaler og planer for at prioritere livsglæden, lysten og sexlivet. Konkret arbejde med at få mere nærhed, kærlighed, seksualitet og intimitet ind i en travl hverdag

 

Hvem bruger parsamtalerne?

Samtale for par. Illustration af Uffe Boesen

Illustration af Uffe Boesen

De par der bestiller parterapi og parrådgivning hos mig, kommer af vidt forskellige grunde.

Nogle kommer i parterapi og parrådgivning, fordi de har et parforhold i krise. De har haft afstand og konflikter imellem sig i en længere periode, og ønsker at gøre en indsats for at bevare forholdet.

Andre par kommer i parterapi og parrådgivning, selvom deres parforhold ikke er i fare i samme grad, men bruger samtalerne som en måde at få talt ud om hverdagens uenigheder på. De bruger samtalerne til at holde åbenheden, nærheden og udviklingen ved lige.

Det er altså meget forskelligt, hvor omfattende problemerne eller udviklingspunkterne er – men fælles for de par, der kommer hos mig, er at de selv føler et behov for at tale om dét, der foregår imellem dem. Herunder får du et par eksempler på de emner, parsamtalerne tit handler om.

Parsamtaler er for jer, der f.eks. oplever:

 • Afvisninger, afstand, manglende engagement, manglende støtte og opbakning, at prioritere parforholdet for lavt, for meget arbejde og travlhed, brudte løfter og at skubbe hinanden væk
 • Store krav, bebrejdelser, pres, indskrænkelse af frihed og manglende plads til personlig integritet
 • Verbale angreb, sårende adfærd, kritik, kommentarer som mangler hensynsfuldhed, konflikter, skænderier og ufølsom kommunikation
 • Manglende modspil, at finde sig i for meget, lukkethed, konfliktsky adfærd, manglende direkte udmeldinger og at tale hinanden efter munden i stedet for at sige sin mening
 • Manglende spænding, manglende tiltrækning, uengageret eller utilfredsstillende sexliv, manglende følelse af mening og for meget pligt

Det her er bare en række eksempler, men parsamtaler kan handle om meget andet. Det kan være helt andre problemer eller udviklingspunkter, I har i jeres parforhold. Hvis du har nogle specifikke ønsker til jeres samtaler, som ikke er nævnt her, og som du gerne vil have mit syn på, er du velkommen til at ringe eller skrive til mig for at høre mere.

 

Hvordan foregår samtalerne?

Samtale for par. Illustration af Uffe Boesen

Illustration af Uffe Boesen

Parterapi og parrådgivning foregår primært ved at jeg spørger, og I fortæller – men af og til kan jeg også finde på at komme med konkrete råd og fortælle, hvordan jeg oplever sagen. I den første samtale plejer jeg at spørge, hvad I vil have ud af tiden hos mig, så vi har en målsætning at arbejde ud fra. Det bruger jeg til at styre jeres samtaler ud fra.

Alt efter hvad I har brug for, og hvad der virker oplagt i situationen, kan en samtale enten bære mere præg af, at I mærker og fortæller om følelser og tanker, eller at I får konkret rådgivning.

Jeres parterapi eller parrådgivning virker først, hvis I begge føler jer hørt, set, forstået og retfærdigt behandlet. Derfor er jeg meget omhyggelig med at søge detaljeret indsigt i både dine og din partners følelser og tanker. Det er nødvendigt for at kunne støtte jer hver især, og sikre at I begge får lige meget plads.

Der er plads til alle følelser og tanker under parterapi og parrådgivning med mig. Til tider er stemningen dyb, intens og alvorlig – og andre gange er luften let og fuld af humor. Fælles for alle samtaler er, at de foregår i en tryg, varm og fortrolig atmosfære – det giver de bedste muligheder for at skabe den åbenhed, der bringer jer tættere sammen.

 

Hvad sker der helt konkret under en samtale?

Samtale for par. Illustration af Uffe Boesen

Illustration af Uffe Boesen

Det er jeres behov der afgør hvad der sker under en samtale med parterapi eller parrådgivning.

Et forløb hos mig vil tit indebære både terapeutiske og rådgivende elementer, hvor de enkelte samtaler skifter karakter alt efter hvad I har brug for.

Parterapien eller parrådgivningen bliver tilpasset jeres behov, og kan f.eks. indeholde:

 • At I fortæller, hvad I gerne vil arbejde med her og nu
 • At I begge to på skift fortæller om jeres følelser og tanker om det emne – og giver respons til hinanden på de ting, der bliver fortalt
 • At I begge får mulighed for at fortælle om de ting I er utilfreds med i forholdet. I får luft for jeres følelser, bliver lyttet til, taget alvorligt, og får respons på jeres respektive kritikpunkter
 • At vi undersøger baggrunden for kritikpunkterne
 • At jeg hjælper jer til bruge utilfredsheden til at finde ud af, hvad I savner og ønsker af hinanden i fremtiden
 • At vi taler om, hvad der skal til, for at de ønsker kan blive til virkelighed, og laver konkrete aftaler om, hvad I kan gøre for at imødekomme hinanden
 • At jeg på skift spørger jer begge, hvordan den anden parts adfærd påvirker jer
 • At jeg spørger til jeres konkrete følelsesmæssige behov og grænser – og måske kommer med inspiration til eksempler på grænser og behov, hvis I ikke er vant til at tale om det emne derhjemme
 • At I giver konkret personlig ros til hinanden
 • At I hver især beslutter jer for et konkret øvepunkt, I vil arbejde videre med derhjemme – og måske får idéer af mig til at finde det øvepunkt

Meningen med parterapien eller parrådgivningen er, at de skal sætte gang i en positiv udvikling for jer. Min erfaring er, at den udvikling først får ben at gå på, når I får konkrete punkter at arbejde med i jeres hverdag.

Derfor indebærer jeres samtaler tit, at vi i fællesskab bliver enig om en lille konkret opgave, som I hver især får med hjem, og har mulighed for at arbejde på med det samme. En opgave kan f.eks. være at I begge skal prøve at huske at give hinanden konkret personlig ros hver dag.

 

Hvad er parterapeutens rolle?

Samtale for par. Illustration af Uffe Boesen

Illustration af Uffe Boesen

For mig er det meget vigtigt, at samtalerne skaber plads til hver jeres personlige integritet, så I begge føler jer hørt, forstået og respektfuldt behandlet i samtalerne.

Jeg ser min rolle som guide og støtte i jeres proces med at tage jeres følelser alvorligt og at sige effektivt til og fra over for hinanden.

Som parterapeut er min opgave at:

 • Udvise omsorg, accept og rummelighed så I begge har det godt med at åbne jer
 • Sikre at I begge føler, I kan bevare jeres personlige integritet i samtalerne
 • Skabe en afslappet stemning, som gør det trygt og naturligt at tale konkret om alle emner
 • Støtte jer begge på en gang, og at hjælpe jer begge til at sætte ord på jeres perspektiver
 • Få øje på de detaljer, som er med til at skabe jeres udfordringer
 • Forhindre, at den ene part ender som syndebuk
 • Sikre, at alle følelser bliver lyttet til og taget alvorligt
 • Hjælpe jer begge til at sige både til og fra over for hinanden
 • Komme med inspiration og idéer, hvis den ene af jer – eller I begge – har brug for hjælp til at udtrykke konkret, hvad I føler, mener, tænker og oplever
 • Give jer konkrete redskaber til bestemte udviklingspunkter i forholdet, hvis I ønsker det

 

Hvor mange samtaler skal man bruge?

Hvor mange samtaler med parterapi eller parrådgivning, I skal bruge, afhænger selvfølgelig meget af jeres specifikke situation og af jeres ønsker. I mange tilfælde kan I som udgangspunkt regne med at skulle bruge 4 – 5 samtaler med parterapi eller parrådgivning, men det kan også både være mere eller mindre.

For mange par virker det godt at komme til en samtale med 2, 3 eller 4 ugers mellemrum. Det afhænger af det sted I er i jeres parforhold og de emner, I gerne vil arbejde med.

I forpligter jer ikke til noget, når I starter i et forløb hos mig. I kan komme så få eller så mange gange, som I har lyst til. I kan bestille en aftale flere uger i forvejen, eller I kan vente med at bestille tid, til I står med et aktuelt behov. I kan komme i en periode, holde pause og komme igen senere, hvis I får behov igen.

 

Se ledige tider

 

 

Parterapeut København

Share

En tanke om "Samtale for par"

 1. Pingback: Vigga Wagtberg

Skriv et svar