Samtale for par

Parterapi, parcoaching og parrådgivning

Samtale for par. Illustration af Uffe Boesen

Samtale for par. Illustration af Uffe Boesen

Hverdage og weekends
Kl. 9.00 - 21.00
Se ledige tider

Samtalelokale i København
ved Nørreport
Se kort

Fra
600 - 700 kr.
Se priser

Mulighed for at sammensætte personligt udviklingsforløb

Mulighed for samtale via Skype og telefon

Kontakt mig for booking og spørgsmål

PARSAMTALER - Fold ud og læs mere

 

Jeg kan hjælpe Jer med parterapi, parcoaching og parrådgivning, hvis I f.eks.

 

 • Savner, at I tager mere hensyn til hinanden, støtter hinanden og bakker hinanden op
 • Længes efter en mere respektfuld behandling i parforholdet
 • Savner mere bekræftelse, nærhed og varme i parforholdet
 • Savner mere plads i parforholdet til, at I hver især kan være Jer selv på en autentisk måde
 • Føler, at der ikke er lige meget plads til begge Jeres behov i forholdet
 • Oplever anklager, bebrejdelser, mistillid, kontrol og jalousi
 • Oplever konflikter – eller tilbagevendende kulde og verbale angreb
 • Savner at finde ind til kernen i Jeres uenigheder – og at kunne varetage dem konstruktivt
 • Længes efter mere kærlig kommunikation og forståelse i den daglige kontakt i mellem Jer
 • Oplever konfliktskyhed – eller har tilbagevendende aftalebrud og brudte løfter
 • Savner mere bevidsthed om Jeres individuelle ståsteder – og plads til at stå ved dem
 • Længes efter mere ærligt modspil og åbenhed i den daglige kontakt i mellem Jer
 • Ønsker mere tiltrækning, men føler Jer overmandet af hverdagen, og længes efter mere gnist
 • Savner at mærke den nærhed, dybde og forbindelse, der engang førte Jer sammen
 • Længes efter et parforhold med intimitet, kontakt og levende dynamik

 

Samtaler hos mig foregår i en tryg, respektfuld og afslappet stemning, hvor terapi og rådgivning går hånd i hånd. Parterapi og parrådgivning hos mig giver Jer ro, plads og støtte til at blive bevidste om Jeres respektive ståsteder. Derudover får I konkrete redskaber til at komme videre med de problemstillinger, som I ønsker hjælp til at løse.

Mit mål med samtalerne er at hjælpe Jer til en relation, hvor I hver især står stærkt i Jer selv, og kan skabe forbindelse til hinanden uden at glemme Jeres individuelle ståsteder. Det sker gennem konkret arbejde med at forholde Jer til f.eks. Jeres behov, grænser, kommunikation, åbenhed og intimitet. Terapien giver Jeres følelser et talerør, og støtter Jer i at få en kærlig relation, hvor I begge er tro mod Jer selv.

 

Hvad kan parsamtalerne hjælpe med?

Samtale for par. Illustration af Uffe Boesen

Illustration af Uffe Boesen

Meningen med parsamtalerne er, at I skal få en hjælp til at udvikle Jeres parforhold i den retning I længes efter. Samtalerne fungerer i kraft af, at I hver især får mulighed for at styrke og udtrykke Jeres personlige integritet gennem fokus på Jeres behov og grænser.

Når I kommer i parterapi eller parrådgivning hos mig, har I en mulighed for at tale om Jeres liv, uden at én af Jer ender som syndebuk eller bliver overhørt i samtalen. I samtalerne hjælper jeg Jer til at få lige meget plads, så I begge to mærker, at Jeres følelser bliver hørt og respekteret.

Parsamtalerne kan give Jer:

 • Mere nærhed, varme, opmærksomhed, støtte, opbakning og loyalitet. Mulighed for at finde baggrunden for eventuelle afvisninger, og give plads til imødekommenhed, bekræftelse, kærtegn og følelsesmæssigt sammenhold
 • Plads til begge parters personlige integritet. Forståelse og respekt for begge parters grænser. Mulighed for og redskaber til at sige fra på en hensynsfuld måde overfor pres
 • Hjælp til at styrke kommunikationen i mellem Jer. Det kan f.eks. ske ved at I finder ind til kernen af Jeres uenigheder, og får redskaber til at tage vare på dem. Læs mere om kommunikation i parforholdet
 • Hjælp til at styrke modspillet i mellem Jer. Det kan f.eks. ske ved at I bliver bevidst om Jeres individuelle ståsteder, og får redskaber til at stå ved dem. Læs mere om modspil i parforholdet
 • Hjælp til at styrke intimiteten i mellem Jer. Det kan f.eks. ske ved at fremelske en ny individuel plads og en kærlig forbindelse i parforholdet. Læs mere om intimitet i parforholdet

Samtalerne hjælper Jer til at forstå Jeres nuværende situation, at blive bevidst om Jeres ståsted og at tage de næste skridt, I har brug for. I en samtale eller et samtaleforløb bliver I set som mennesker og hjulpet effektivt videre på Jeres vej.

 

Hvem bruger parsamtalerne?

Samtale for par. Illustration af Uffe Boesen

Illustration af Uffe Boesen

Mine klienter kommer f.eks. fordi de oplever utilfredshed på et bestemt område i hverdagen eller ubalance i deres relation. De kan også være motiveret af et ønske om at lære hinanden bedre at kende og finde ind til nogle mere ægte ståsteder hver især.

Parsamtaler er for Jer, der f.eks. oplever:

 • Afvisninger, afstand, manglende engagement, manglende støtte og opbakning, at prioritere parforholdet for lavt, for meget arbejde og travlhed, brudte løfter og at skubbe hinanden væk
 • Store krav, bebrejdelser, pres, indskrænkelse af frihed og manglende plads til personlig integritet
 • Konflikter, kulde eller verbale angreb. Det er også for Jer, der slet og ret ønsker mere forståelse i mellem Jer. Læs mere om konflikter i parforholdet
 • Konfliktskyhed, utydelighed eller en kontakt præget af brudte løfter. Det er også for Jer, der slet og ret ønsker mere åbenhed i mellem Jer. Læs mere om konfliktskyhed i parforholdet
 • At nærheden drukner i hverdags-rutiner, eller at det er svært at finde ind til Jeres fælles gnist. Det er også for Jer, der slet og ret ønsker mere intimitet i hverdagen. Læs mere om afstand i parforholdet

Det her er bare en række eksempler, men parsamtaler kan handle om meget andet. Det kan være helt andre problemer eller udviklingspunkter, I har i Jeres parforhold. Hvis I har nogle specifikke ønsker til Jeres samtaler, som ikke er nævnt her, og som I gerne vil have mit syn på, er I velkommen til at ringe eller skrive til mig for at høre mere.

 

Hvordan foregår samtalerne?

Samtale for par. Illustration af Uffe Boesen

Illustration af Uffe Boesen

En stor del af samtalerne foregår ved at jeg spørger, og I fortæller – men af og til kan jeg også finde på at komme med konkrete råd og fortælle, hvordan jeg oplever sagen.

Der er plads til alle følelser og tanker under parterapi og parrådgivning med mig. Til tider er stemningen dyb, intens og alvorlig – og andre gange er luften let og fuld af humor. Fælles for alle samtaler er, at de foregår i en tryg, varm og fortrolig atmosfære.

Skal man tale om fortiden?

Samtalerne hos mig tager udgangspunkt i Jeres konkrete liv her og nu – Jeres nutid. Det er kun nødvendigt at tale om tidligere oplevelser i parforholdet, hvis det skaber problemer i Jeres relation i dag – f.eks. ved at de samme emner dukker op i konflikter igen og igen. Hvis I bliver forfulgt af skyggerne fra Jeres fælles historie, kan det godt give mening at prøve at forstå Jeres oplevelser for at slutte fred med dem. Det kan hjælpe til at slippe fortiden og åbne døren til et nyt kapitel i mellem Jer, hvor de gamle uenigheder ikke bliver ved med at dukke op.

Som udgangspunkt fokuserer jeg på Jeres konkrete hverdag her og nu – og intet er for småt til at tage op. Samtalerne virker bedst, når I begge føler Jer hørt, set, forstået og retfærdigt behandlet. Derfor er jeg omhyggelig med at søge detaljeret indsigt i begge parters følelser og tanker. Det er nødvendigt for at kunne støtte Jer hver især, og sikre at I begge får lige meget plads. Uanset hvad I vil tale om, kommer I ud af døren med noget konkret, som tilgodeser Jer begge, og som I kan bruge med det samme.

 

Hvad sker der helt konkret under en samtale?

Samtale for par. Illustration af Uffe Boesen

Illustration af Uffe Boesen

Det er Jeres aktuelle situation, der afgør, hvad der sker under en samtale med parterapi, parcoaching og parrådgivning. Jeg finder den bedste metode for Jer, efterhånden som jeg får en fornemmelse af, hvem I er som mennesker, og hvilken retning, I ønsker at gå i.

Et forløb hos mig vil tit indebære både terapeutiske, coachende og rådgivende elementer. De enkelte samtaler kan skifte karakter alt efter, hvad jeg vurderer, er den bedste metode til at arbejde med de ting, I ønsker her og nu.

Parterapien eller parrådgivningen bliver tilpasset Jeres behov, og kan f.eks. indeholde:

 • At I begge to på skift fortæller om Jeres følelser og tanker om det emne, I gerne vil tale om – og at I bliver lyttet til, taget alvorligt og får respons
 • At vi undersøger baggrunden for eventuel utilfredshed eller kritikpunkter
 • At jeg hjælper Jer til at bruge utilfredsheden til at finde ud af, hvad I savner og ønsker af hinanden i fremtiden
 • At vi taler om, hvad der skal til, for at de ønsker kan blive til virkelighed, og laver konkrete aftaler om, hvad I kan gøre for at imødekomme hinanden
 • At vi bliver enige om, hvad Jeres konkrete næste skridt skal være for at gå i den retning, I ønsker

Meningen med parterapien eller parrådgivningen er, at de skal sætte gang i en positiv udvikling for Jer. Min erfaring er, at den udvikling først får ben at gå på, når I får konkrete punkter at arbejde med i Jeres hverdag.

Derfor indebærer Jeres samtaler tit, at vi i fællesskab bliver enig om en lille konkret opgave, som I hver især får med hjem, og har mulighed for at arbejde på med det samme. En opgave kan f.eks. være at I begge skal prøve at huske at give hinanden konkret personlig ros hver dag.

 

Hvad er parterapeutens rolle?

Samtale for par. Illustration af Uffe Boesen

Illustration af Uffe Boesen

Jeg ser min rolle som inspiration, guide og støtte i Jeres proces med at tage Jeres følelser alvorligt, at lytte til hinanden, og at sige effektivt til og fra i Jeres relation.

For mig er det meget vigtigt, at samtalerne skaber plads til hver Jeres personlige integritet, så I begge føler jer hørt, forstået og respektfuldt behandlet i samtalerne. I er mennesker med kloge følelser, som kan guide Jer i Jeres relation, hvis I får den rigtige støtte og plads til at stå ved Jer selv.

Når I kommer i parterapi og parrådgivning hos mig, kan I forvente, at jeg er loyal overfor begges dybere udgangspunkter, og at jeg støtter Jer i at mærke og udtrykke Jeres behov og grænser. Jeg hjælper Jer til at møde hinanden uden at miste Jer selv.

Som parterapeut er min opgave at:

 • Udvise omsorg, accept og rummelighed så I begge har det godt med at åbne Jer
 • Sikre at I begge føler, I kan bevare Jeres personlige integritet i samtalerne
 • Skabe en afslappet stemning, som gør det trygt og naturligt at tale konkret om alle emner
 • Støtte Jer begge på en gang, og at hjælpe Jer begge til at sætte ord på Jeres perspektiver
 • Få øje på de detaljer, som er med til at skabe Jeres udfordringer
 • Forhindre, at den ene part ender som syndebuk
 • Sikre, at alle følelser bliver lyttet til og taget alvorligt
 • Hjælpe Jer begge til at sige både til og fra over for hinanden
 • Komme med inspiration og idéer, hvis den ene af Jer – eller I begge – har brug for hjælp til at udtrykke konkret, hvad I føler, mener, tænker og oplever
 • Give Jer konkrete redskaber til bestemte udviklingspunkter i forholdet, hvis I ønsker det

 

Hvor mange samtaler skal man bruge?

Hvor mange samtaler med parterapi eller parrådgivning, I skal bruge, afhænger selvfølgelig meget af Jeres specifikke situation og af Jeres ønsker. I mange tilfælde kan I som udgangspunkt regne med at skulle bruge 4 – 5 samtaler med parterapi eller parrådgivning, men det kan også både være mere eller mindre.

For mange par virker det godt at komme til en samtale med 2, 3 eller 4 ugers mellemrum. Det afhænger af det sted I er i Jeres parforhold og de emner, I gerne vil arbejde med.

I forpligter Jer ikke til noget, når I starter i et forløb hos mig. I kan komme så få eller så mange gange, som I har lyst til. I kan bestille en aftale flere uger i forvejen, eller I kan vente med at bestille tid, til I står med et aktuelt behov. I kan komme i en periode, holde pause og komme igen senere, hvis I får behov igen.

 

Samtaler eller kombinerede udviklingsforløb

I kan  få fuld effekt af samtalerne ved at lade dem stå for sig selv – men I kan også vælge at kombinere dem med andre elementer.

Hvis I ønsker at gå mere alsidigt til værks, eller hvis I fornemmer, at Jeres proces er af en grundlæggende karakter, så kan det være virkningsfuldt for Jer at starte i et kombineret udviklingsforløb.

I et udviklingsforløb bliver Jeres samtaler suppleret med kurser, som giver Jer en koncenteret udvikling i en samlet pakke. Hvis I er nysgerrige ang. den mulighed, kan I læse om indholdet i forløbene længere nede på siden under “Know & Act” og “Sind & Krop”.

 

Book en samtale med parterapi, parcoaching og parrådgivning

Se ledige tider

 

KNOW & ACT - Fold ud og læs mere

Know & Act

Få målrettet udvikling med en kombination af samtaler og kurser. I får indsigt og brugbare redskaber til at opnå præcis de forandringer, I har brug for i Jeres parforhold.

 

Bliv fulgt helt til dørs i Jeres udvikling ved at kombinere de personlige samtaler med fokuserede kurser, hvor I får hjælp til at omsætte Jeres indsigt til konkret handling.

Få inspiration, viden og håndgribelig guidning, som hjælper Jer med at opdage og tage lige præcis de skridt, der hjælper Jer i den retning, I har brug for.

 

GENERELT OM UDVIKLINGSFORLØB

Særligt skræddersyet til Jer

Jeres forløb bliver sammensat omkring lige præcis dét udgangspunkt, I ønsker at få hjælp til. Det kan f.eks. handle om Jeres relation og hverdag i forhold til behov, grænser, kommunikation, modspil og intimitet. Jeg samler Jeres ønsker i et meningsfuldt forløb, der er målrettet til Jer.

Forløbet består af personlige samtaler samt ét (eller flere) af kurserne “Behov & Grænser”, “Kommunikation & Modspil” eller “Liv & Intimitet”. Samtalerne og kurserne bliver understøttet af et personligt hæfte, I får udleveret. Det indeholder viden, tips og øvelser som hjælper Jer med at følge Jeres personlige proces helt til dørs.

 

Personlig vejledning

Forløbet starter med en personlig samtale med parterapi, parcoaching eller parrådgivning. I forlængelse af den første samtale bruger vi ca. et kvarter på at planlægge detaljerne i resten af Jeres forløb.

Ud fra det kendskab jeg igennem samtalen har fået til Jer, Jeres situation og ønsker, fortæller jeg om mine anbefalinger til forløbet, og vi udvælger derefter i fællesskab de kurser og tiltag, der vil passe til Jeres proces.

 

Del betalingen op

Hvis I booker et fuldt forløb med det samme, starter I med at betale tilmeldingsgebyret, der svarer til ca. 1/3 af den samlede pris. Resten af beløbet kan betales i 2 rater.

Hvis I er i tvivl om, hvad der er den bedste løsning for Jer, kan I starte med at bestille tid til en enkelt samtale. Efterfølgende kan vi udvide det til et forløb, hvis det føles rigtigt for Jer, når vi har talt sammen.

Start med en enkelt samtale

eller…

Book et Know & Act-forløb med det samme

Indsigt

1 - 2 mdr.

3 samtaler og 1 kursus
_______

Få indsigt i, hvorfor I står og handler, som I gør - og find ind til Jeres konkrete vej til fornyelse.

Få et stærkt og brugbart fundament til at skabe virkelige forandringer i Jeres parforhold og hverdag.

I alt: 5500 kr. pr. par
Start med at betale: 1800 kr.

Balance

2 - 3 mdr.

4 samtaler og 2 kurser
_______

Få specifikke redskaber til at skabe sammenhæng mellem Jeres længsler og Jeres virkelighed.

Få hjælp til at gøre alvor de konkrete skridt I skal tage for at skabe balance i Jeres relation og hverdag.

I alt: 9500 kr. pr. par
Start med at betale: 3200 kr.

Vækst

3 - 4 mdr.

5 samtaler, 2 kurser + 1 samtale/kursus
_______

Få fornyelse og styrke med et resultat-orienteret forløb, hvor I både rydder op og blomstrer op.

Løs Jeres udfordringer i forholdet og hverdagen, og lad Jeres relation udvikle sig i en ny selvforstærkende positiv spiral.

I alt: 12500 kr. pr. par
Start med at betale: 4200 kr.

 

SIND & KROP - Fold ud og læs mere

Sind & Krop

Få dybdegående udvikling med en kombination af samtaler, kurser og kropsterapi. Styrk Jeres kontakt med hinanden gennem en ordløs fordybelse, hvor I møder hinanden fysisk og følelsesmæssigt.

 

Kom i dybden med Jeres udvikling ved at kombinere personlige samtaler med kurser og kropsterapi. Oplev en terapeutisk meditativ massage, som frigør Jer fra Jeres tanker, og får Jer ned i kroppen. I får adgang til en dyb ro, som åbner et nyt univers, hvor I kan mærke hinanden fuldstændig som I hver især er.

Få førstehåndskontakt med hinandens grundenergi, og lad det udvikle sig til en ny fortrolighed med hinandens dybeste væsen. Personlige samtaler og brugbare kurser viser Jer, hvordan I konkret kan omsætte Jeres indsigt til at finde en meningsfuld vej i Jeres relation og hverdag.

 

GENERELT OM UDVIKLINGSFORLØB

Særligt skræddersyet til Jer

Jeres forløb bliver sammensat omkring lige præcis dét udgangspunkt, I ønsker at få hjælp til. Det kan f.eks. handle om Jeres relation og hverdag i forhold til behov, grænser, kommunikation, modspil og intimitet. Jeg samler Jeres ønsker i et meningsfuldt forløb, der er målrettet til Jer.

Forløbet består af personlige samtaler, kropsterapi samt ét (eller flere) af kurserne “Behov & Grænser”, “Kommunikation & Modspil” eller “Liv & Intimitet”. Kurserne og samtalerne bliver understøttet af et personligt hæfte, I får udleveret. Det indeholder viden, tips og øvelser som hjælper Jer med at følge Jeres personlige proces helt til dørs.

 

Personlig vejledning

Forløbet starter med en personlig samtale med terapi, coaching eller rådgivning. I forlængelse af den første samtale bruger vi ca. et kvarter på at planlægge detaljerne i resten af Jeres forløb.

Ud fra det kendskab jeg igennem samtalen har fået til Jer, Jeres situation og ønsker, fortæller jeg om mine anbefalinger til forløbet, og vi udvælger derefter i fællesskab de kurser og tiltag, der vil passe til Jeres proces.

 

Del betalingen op

Hvis I booker et fuldt forløb med det samme, starter I med at betale tilmeldingsgebyret, der svarer til ca. 1/3 af den samlede pris. Resten af beløbet kan betales i 2 rater.

Hvis I er i tvivl om, hvad der er den bedste løsning for Jer, kan I starte med at bestille tid til en enkelt samtale. Efterfølgende kan vi udvide det til et forløb, hvis det føles rigtigt for Jer, når vi har talt sammen.

Start med en enkelt samtale

eller…

Book et Sind & Krop-forløb med det samme

Centrering

1 - 2 mdr.

2 samtaler, 1 kropsterapi og 1 kursus
_______

Find eller genskab Jeres følelsesmæssige fornemmelse for hinanden.

Få kontakt til hinanden på et dybt plan, og mærk hvordan I bevarer kontakten i hverdagen.

I alt: 7500 kr.
Start med at betale: 2500 kr.

Heling

2 - 3 mdr.

3 samtaler, 2 kropsterapi og 2 kurser
_______

Styrk eller genskab tilliden til hinanden, hvis I har været igennem en krise.

Slip paraderne, stå ærligt frem og find ind til Jeres fælles vej videre.

I alt: 12500 kr.
Start med at betale: 4200 kr.

Forbindelse

3 - 4 mdr.

4 samtaler, 3 kropsterapi, 2 kurser + 1 samtale/kursus
_______

Løs de blokeringer der skaber forhindringer i forhold til følelsesmæssig og fysisk intimitet.

Opnå en stærk, dyb og holdbar forbindelse.

I alt: 16500 kr.
Start med at betale: 5500 kr.

 

 

Parterapeut København

Share

En tanke om "Samtale for par"

 1. Pingback: Vigga Wagtberg

Skriv et svar