Udtryk dine behov

Få nære relationer
ved at give plads til dine personlige behov

Illustration af Uffe Boesen

Få en dybere forbindelse med andre mennesker ved at stå ved dine behov og åbne dig i relationer.

Det er for dig, der oplever tilbagevendende svigt, afsavn eller føler dig lidt overset.

Det er også til dig, der ønsker mere nærhed i dine relationer – og mere personlig åbenhed.

 

Udtryk dine behov

 • Føler du, at du bliver af og til bliver overset, og at dine følelsesmæssige behov kan drukne lidt i hverdagens samvær med f.eks. din partner, familie, venner eller kollegaer?
 • Oplever du, at du ikke altid bliver forstået og respekteret, når du fortæller hvad du har brug for – eller at du måske slet ikke udtrykker dine behov for at undgå risikoen for at blive afvist?
 • Synes du, det er svært at finde en måde at give plads til dine behov og forventninger i dine relationer uden at føle, du samtidig bebyrder eller skuffer andre mennesker?
 • Mærker du, at du bliver drænet af, at du ikke får så meget igen, når du giver af dig selv – men står alligevel ikke fast på dine behov, fordi du synes det virker egoistisk?
 • Længes du efter at kunne mærke dine behov og sætte helt konkrete ord på dem – og at kunne stå ved dem, selvom du ikke altid møder forståelse?

 

Hvis du ikke har plads til dine behov, risikerer du at leve et liv, hvor du bliver overset, føler dig forsømt, og enten rækker for lidt eller for meget ud til mennesker omkring dig.

Når du bestiller min hjælp, fordi du ønsker at få mere plads til dine behov, arbejder vi på at styrke din personlige åbenhed. Du får konkrete redskaber til at blive bevidst om dine behov, at udtrykke dem og at stå fast på dem.

Det giver dig mulighed for at få balancerede relationer til andre mennesker ved at indtage din plads og få mere respekt for dine behov.

 

Hvordan kan det komme til udtryk, at du mangler plads til dine behov - helt konkret? • Fold ud

At du har plads til dine personlige behov, er dét der sikrer, at du står med din tillid, tryghed og åbenhed i behold.

At mangle plads til dine behov kan f.eks. komme til udtryk ved:

 • Du har måske relationer eller en hverdag, som i høj grad er defineret af f.eks. din partners, families, venners eller kollegaers behov. Dine egne drømme og ønsker for dine relationer og dit liv fylder ikke så meget i de spilleregler, der lavet i forhold til f.eks. rutiner i familien, samarbejdet på dit job og detaljerne i det menneskelige samvær i dine relationer
 • Du føler måske ikke, at du bliver lyttet til med respekt og interesse, når du giver udtryk for dine behov. Du oplever måske, at du bliver overhørt, angrebet eller nedgjort, hvis du taler om dine behov angående hvordan hverdagen konkret skal leves, hvordan samværet konkret skal udfoldes eller hvilke konkrete spilleregler, der gælder på dit arbejde
 • Du synes måske, det kan virke enten egoistisk eller overfølsomt, hvis du går op i dine behov og står ved dem. Du kan blive i tvivl om, hvorvidt det er OK at du lytter til dine behov. Det kan det give dig dårlig samvittighed at prioritere dig selv eller gøre dig bekymret for om du svigter eller afviser andre. Du kan være i tvivl om, hvornår og hvordan du helt konkret kan indgå kompromiser, der både giver plads til dig og mennesker omkring dig
 • Du kommer måske til at drukne i dine relationer ved at være lidt utydelig. Du reagerer ikke altid klart, når du bliver overset eller ikke bliver taget med på råd. Du undlader at give modspil og sige din mening, fordi du ikke altid selv kan mærke, hvad du vil. Måske holder du dig tilbage, fordi du ikke ved, hvordan du konkret skal reagere, hvis dit budskab møder modstand fra de mennesker, du taler med
 • Du har måske tidligere i dit liv aldrig fået træning i at blive opmærksom på dine behov og tage dem alvorligt. Måske har du igennem dit liv oplevet, at det primært var andre menneskers behov, der satte præmisserne for dine handlinger. I dag kan det føles helt fremmed for dig at beskæftige dig med dine behov, fordi du ikke er vant til at gøre det

Hvorfor mangler du plads til dine behov i dine relationer? • Fold ud

Hvis der ikke altid er plads til dine behov i dit liv, kan det hænge sammen med, at du bebrejder dig selv, når du føler dig forsømt. Hvis du føler, at dine behov er et udtryk for at der er noget galt med dig, så risikerer du, at de ikke får den plads i dit liv, som de skal have.

Du mangler plads til dine behov i dine relationer, fordi:

 • Du befinder dig måske lige nu i relationer, hvor du forventer at blive forladt, afvist eller kritiseret, hvis du står fast på dine behov. Måske frygter du, at mennesker omkring dig enten vil være bebrejdende, nedladende eller ikke tage dig alvorligt, hvis du holder fast i, at der er nogle ting, du kræver, og det kan holde dig lidt tilbage fra at være åben
 • Du føler måske, at du ikke er så betydningsfuld i dig selv, og du kan derfor ikke rigtigt mærke, at dine personlige behov er vigtige. Du længes måske efter mere forståelse og imødekommenhed over for dine behov, men frygter måske at blive afvist, hvis du står fast på det ønske, og det kan få dig til at holde dig lidt tilbage
 • Du tænker måske, at du ikke kan tillade dig at gøre dine personlige behov til andre menneskers problem. Du synes måske, det er lidt egoistisk og usympatisk at være krævende over for andre mennesker, og kan derfor bedre være i dig selv, når du ikke oplever dig selv som en byrde for andre mennesker
 • Du kommer måske til at opfatte dine følelsesmæssige behov som et udtryk for lavt selvværd. Du tænker derfor, at dine behov går over, hvis du bare har det godt med dig selv. Det kan få dig til at holde dine behov for dig selv, så mennesker omkring dig aldrig opfatter, at du egentlig ønsker nogle forandringer i relationen til dem
 • Du har måske i din opvækst aldrig lært, at du er vigtig som menneske, og er derfor ikke vant til at behandle dig selv med kærlighed. Du har måske ikke nogen klar bevidsthed om, hvad dine personlige behov er, fordi du igennem din opvækst aldrig har fået træning i at sætte konkrete ord på dem

Hvad er konsekvensen af at du mangler plads til dine behov i dine relationer? • Fold ud

Konsekvensen af at du ikke bliver imødekommet på dine behov, er, at dine relationer ikke efterlader plads til dig. Du kan savne at føle dig set, forstået og mødt som det menneske, du er.

Det kan have den konsekvens, at du bliver forsømt, overset og drænet for energi, fordi du ikke får sat dit præg på de spilleregler, der sætter kursen for dine relationer og dit liv.

Konsekvenserne af at du mangler plads til dine behov i dine relationer, er at:

 • Du kan befinde dig i en situation, hvor du længes efter mere nærhed end dén, du har i dine nuværende relationer. Måske føler du dig dybest inde lidt ensom eller svigtet, fordi du savner forståelse, interesse, respekt, omsorg, opbakning og loyalitet i dine relationer og din hverdag
 • Du kan føle dig overset, ligegyldig eller ikke accepteret, fordi du oplever, at der ikke er plads til dine behov og ønsker – og måske endda bliver afvist, når du prøver at kommunikere om dem. Det kan give dig en følelse af, at du kun må være her, hvis du indordner dig under eksisterende regler, og ikke kræver for meget af andre mennesker
 • Du kan tænke, at dine behov bliver overset, fordi du som menneske ikke er vigtig nok til at blive prioriteret. Du kan komme til at konkludere, at der er noget grundlæggende ved dig, der ikke har fortjent opmærksomhed og omsorg. Du opfatter ikke, at du er så betydningsfuld, at du kan tillade dig at stille krav
 • Du kan blive forsømt og glemt af mennesker omkring dig, fordi du ikke fylder så meget, eller fordi de tager dig for givet. Du kan opleve, at mennesker omkring dig ikke husker at tage dig med på råd, når der skal tages beslutninger, som vedrører dig. Det kan også være, at du lander uden for det sociale fællesskab, og ikke rigtigt føler dig som en del af gruppen i de forskellige aspekter af din hverdag
 • Du kan sidde fast i tidligere oplevelser med mennesker omkring dig, som måske har vænnet sig til, at de ikke behøver at investere den store energi i samværet med dig. De har måske efterhånden svært ved at acceptere din ret til at stille krav. Hvis du tillader dig at udtrykke dine behov, kan de måske finde på at anklage dig for at være f.eks. “offer-agtig”, “egoistisk” eller “urimelig”

Hvad skal der til for at du kan få plads til dine behov i dine relationer?

Den situation, som lige nu forhindrer dig i at få plads til dine behov, kan løsnes op. Jeg kan hjælpe dig med at få plads til dine behov på en måde, hvor det ikke skaber afstand men i stedet styrker dine relationer.

Du får plads til dine behov ved at:

 • Få bevidsthed om, hvad dine individuelle behov helt konkret består af, og hvordan du har brug for at få dem imødekommet
 • Få praktisk træning i at sætte nogle helt konkrete ord på dine behov – og at stå ved dem
 • Få inspiration til, hvordan du i praksis kan skabe plads til dine behov i det virkelige liv uden at det skubber andre mennesker væk

Det kan jeg hjælpe dig med.

Samtaler med ro og respekt

Få hjælp til...

Tryg og effektiv hjælp

Du bliver set, hvor du er, og samtalerne foregår på en måde,
hvor du føler dig mødt og forstået

Du bliver taget alvorligt, og du får et modspil set udefra,
samtidig med at du bliver støttet i at være loyal overfor din kerne

Du får helt konkrete redskaber til at ændre på de mønstre og den situation,
som lige nu skaber dine udfordringer

Psykoterapeut og coach Vigga Wagtberg

Uddannet psyko- og relationsterapeut samt certificeret coach med i alt 5 års uddannelse
specifikt i at arbejde målrettet med helhedsorienteret udvikling og relationer

Professionel psykoterapeut og coach, der har særlig erfaring med at hjælpe mennesker,
som oplever ubalancerede relationer og længsel efter at navigere efter sin kerne

Vært på magasin om personlig udvikling på Den2Radio
samt ofte brugt som ekspert til selvudviklings-artikler på TV2.dk

Arbejder med en effektiv blanding af indføling, analyse og konkrete redskaber,
som har hjulpet hundreder af mennesker til at styrke kontakten til deres kerne

Rummelig, jordnær og medlem af Mensa

Se ledige tiderSe priserSe anmeldelser

Gratis forsamtale

Ønsker du en mulighed for at mærke efter, om kemien føles rigtig for dig, inden du booker en egentlig samtale?

Hvis du har spørgsmål, som du ønsker afklaring på, er du velkommen til at bede om en gratis forsamtale, inden du booker. Forsamtalen varer 15 min., og foregår online eller via telefon.

Kontakt mig direkte via mail el. telefon, og gør specifikt opmærksom på, at du ønsker en gratis afklarende samtale.

Lokale ved Kgs. Have

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan kan jeg hjælpe dig:

 

 

Få hjælp til at få plads til dine behov – med samtaler, en online guide eller et kursus

 

Personlig samtale • Fold ud

Skræddersyet personlig hjælp

Få hjælp til at få plads til dine behov med en personlig samtale. En samtale tager ca. 50 – 60 min., og foregår i mit samtalelokale i København eller via telefon/video-opkald. Det er en individuel løsning, som jeg tilpasser dig og din personlige situation.

Samtalen hjælper dig ved at:

 • Give dig et dedikeret personligt nærvær, hvor du bliver mødt og spejlet i din nuværende situation
 • Give dig bevidsthed om, hvilke behov og grænser du har, hvordan du har brug for at få dem imødekommet, og hvorfor de lige nu muligvis bliver forsømt
 • Give dig konkrete redskaber til at forholde dig til dine behov – f.eks. ved at hjælpe dig til at være i dem og at handle relevant på dem

Samtalen kan hjælpe dig, hvis du:

 • Gerne vil have luft for dine tanker og følelser og blive set dybere som det menneske, du er
 • Synes det er lærerigt at få en fokuseret opmærksomhed på din særlige situation
 • Længes efter at få en personlig feedback, som er helt unikt skræddersyet til dig

 

Online guide • Fold ud

Trinvis indføring i at mærke dine behov

Få plads til dine behov med online guiden “Behov & grænser”. Guiden er på ca. 30 sider samt en lydfil, og giver dig klar indsigt i dine individuelle behov.

Guiden hjælper dig ved at:

 • Give dig personlige spørgsmål, som hjælper dig til at mærke dine individuelle behov og grænser
 • Give dig indsigt i, hvorfor dine personlige behov og grænser er vigtige for dig
 • Give dig konkrete teknikker til at sætte ord på, hvordan du har brug for, at dine behov og grænser bliver imødekommet

Guiden kan hjælpe dig, hvis du:

 • Gerne vil have en helt grundlæggende indføring i at forholde dig til dit eget følelsesliv
 • Synes det er lærerigt at få lov til at fordybe dig og have tid til at mærke efter i dit eget tempo
 • Længes efter en mulighed for at lære dig selv at kende og at sætte nogle helt konkrete ord på dine behov og grænser

 

Kursus • Fold ud

Konkrete redskaber til at mærke og stå ved dine behov

Få hjælp til at få plads til dine behov med kurset “Behov & grænser”. Kurset tager 2 dage, og giver dig kendskab til dine behov og coaching i at stå fast på dem.

Kurset hjælper dig ved at:

 • Give dig håndgribelig viden om behov og grænser, som du kan bruge i dit liv med det samme
 • Give dig kendskab til dine individuelle behov og grænser, og skabe en ramme som hjælper dig til at tage dem alvorligt
 • Give dig konkrete metoder til at skabe plads til dine behov og grænser, som du har mulighed for at prøve af på kurset

Kurset kan hjælpe dig, hvis du:

 • Gerne vil have inspiration og praktisk anvendelig viden om dine behov og grænser
 • Synes det er lærerigt at få lov til at fordybe dig i dine individuelle behov og forholde dig praktisk til dem
 • Længes efter at lære helt konkret, hvordan du kan stå ved dine behov med ord, stemme og krop

 

 

Eller kombinér det hele i det samlede udviklingsforløb “Behov & Grænser”

Få en samlet pakke med samtalerne, guiden og kurset, hvor du bliver taget i hånden, og hjulpet fra start til slut i processen med at skabe plads til dine behov.

Få hjælp til at få plads til dine behov med et samlet forløb, hvor du får alle redskaberne med både samtalerne, guiden og kurset. Du får en pakke som er sammensat unikt til dig med udgangspunkt i din personlige situation.

 

Psykoterapeut København

Share

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.